Jump to content
  • entries
    37
  • comments
    0
  • views
    902

santika night out no.1


unprettyBB

385 views

à¡çºµ¡¤èà à¡çºµ¡¹Õèà»ç¹ÃÙ»·Õè´Ô©Ñ¹áÅüçà¾×èù¶èÒÂàÃÒäÇéàÃ×èäÃÒÇÃá仫Ô觷Õè«Ò¹µÔ¡éҡѹàÃ×èà 2-3 ÃÒ·ÔµÂì¡èùªÒǺéÒ¹à¢ÒàÃÒÃٻŧ¡Ñ¹ä»¡Ñ¹ä˹æ áÅéÇ áµèÇèҴԩѹà¾Ôè§ÃÕàÇÅÒ »Ãáú¡çà¾Ôè§ä´éÃѺÃÙ»¨Ò¡à¾×èÃ¹æ ¤ÃºÃèùäà àÅÂàÃÃ’ÃÒŧÃúà´ÕÂÇä»àÅ  ¨ÃÊØ´ÊÇÔ§ÃÔ§â¡é á¤èä˹  仴١ѹàÅ ÎÔéÇÇÇÇÇÇ....!!!here are some pics from santika night out no.1

i took it few weeks ago but just got a chance to upload them here

have nothing much to say so enjoy da pics! :P S4010019Small.jpgwe are rock stars!! CA1CG3T9Small.jpg pretty girls, no??  :PCA500VHDSmall.jpgDan looks especially handsome in this pic.CADSK79DSmall.jpgwhy did i make my face like that? CAREELVJSmall.jpgMindy,Jeff,BB and PlaS4010025Small-1.jpgPii Jeff n BB...ÃÙé¹Ã...¡ÃÅѧ¤Ô´ÃÂÙèÇèÒ·Óäûҡà´Õ깶֧ä´éá´§áô¢¹Ò´¹ÕéªèÒÂÃéÒ 555S4010027Small-1.jpgmuahhhh!!! (Mike n Me)...this guy is such a good dancer! you have to see him dance!CAL8KRPPSmall.jpg what the heck i was doing? dancing?...Ian looked at me like hmm...awe..? l_f90ef0577fee81d518fec54d32290cb0S.jpggirls girls girls DSC03552.jpgafter tf party (somewhere) these girls decided to joined usDSC03564.jpgand...yeahhh...we had fun mak makDSC03565.jpghmmm...who is that jerk behind us? lolzzDSC03566.jpgtf girls...not sure if mindy still here or not...she might delete her profile alreadyDSC03563.jpgnikki and mindy...and that's my hand :P DSC03557.jpg who is da dancing queen?DSC03562.jpg making out with Pii OilDSC03586.jpg still making out with p' oil DSC03583.jpgshe called me áÃè¹Ò§»Ò¡á´§DSC03553.jpgN'Nikki n P'Jeff DSC03554.jpgboobies!DSC03588.jpgP'Oil n Ian...and that's my hand againDSC03589.jpgO_ODSC03590.jpg  >.<DSC03591.jpg ahhhh!!!DSC03597.jpgwhat da heck?DSC03593.jpgpose!DSC03595.jpgpimp!DSC03618.jpgoh well, we had fun with nikki's shade :PDSC03596.jpgBB n P'Oil (again)DSC03619.jpgsmile!DSC03622.jpgJeff...pen bah arai aa?DSC03613.jpgaww..he is a hot guy!DSC03612.jpg does it feel good?DSC03615.jpgNo?? doesn't feel good at all??? lolzzDSC03611.jpgalright...i really had fun that night see you guys next party na hehe :P      

0 Comments


Recommended Comments

à¡çºµ¡¤èà à¡çºµ¡¹Õèà»ç¹ÃÙ»·Õè´Ô©Ñ¹áÅüçà¾×èù¶èÒÂàÃÒäÇéàÃ×èäÃÒÇÃá仫Ô觷Õè«Ò¹µÔ¡éҡѹàÃ×èà 2-3 ÃÒ·ÔµÂì¡èùªÒǺéÒ¹à¢ÒàÃÒÃٻŧ¡Ñ¹ä»¡Ñ¹ä˹æ áÅéÇ áµèÇèҴԩѹà¾Ôè§ÃÕàÇÅÒ »Ãáú¡çà¾Ôè§ä´éÃѺÃÙ»¨Ò¡à¾×èÃ¹æ ¤ÃºÃèùäà àÅÂàÃÃ’ÃÒŧÃúà´ÕÂÇä»àÅ  ¨ÃÊØ´ÊÇÔ§ÃÔ§â¡é á¤èä˹  仴١ѹàÅ ÎÔéÇÇÇÇÇÇ....!!!here are some pics from santika night out no.1

i took it few weeks ago but just got a chance to upload them here

have nothing much to say so enjoy da pics! :P S4010019Small.jpgwe are rock stars!! CA1CG3T9Small.jpg pretty girls, no??  :PCA500VHDSmall.jpgDan looks especially handsome in this pic.CADSK79DSmall.jpgwhy did i make my face like that? CAREELVJSmall.jpgMindy,Jeff,BB and PlaS4010025Small-1.jpgPii Jeff n BB...ÃÙé¹Ã...¡ÃÅѧ¤Ô´ÃÂÙèÇèÒ·Óäûҡà´Õ깶֧ä´éá´§áô¢¹Ò´¹ÕéªèÒÂÃéÒ 555S4010027Small-1.jpgmuahhhh!!! (Mike n Me)...this guy is such a good dancer! you have to see him dance!CAL8KRPPSmall.jpg what the heck i was doing? dancing?...Ian looked at me like hmm...awe..? l_f90ef0577fee81d518fec54d32290cb0S.jpggirls girls girls DSC03552.jpgafter tf party (somewhere) these girls decided to joined usDSC03564.jpgand...yeahhh...we had fun mak makDSC03565.jpghmmm...who is that jerk behind us? lolzzDSC03566.jpgtf girls...not sure if mindy still here or not...she might delete her profile alreadyDSC03563.jpgnikki and mindy...and that's my hand :P DSC03557.jpg who is da dancing queen?DSC03562.jpg making out with Pii OilDSC03586.jpg still making out with p' oil DSC03583.jpgshe called me áÃè¹Ò§»Ò¡á´§DSC03553.jpgN'Nikki n P'Jeff DSC03554.jpgboobies!DSC03588.jpgP'Oil n Ian...and that's my hand againDSC03589.jpgO_ODSC03590.jpg  >.<DSC03591.jpg ahhhh!!!DSC03597.jpgwhat da heck?DSC03593.jpgpose!DSC03595.jpgpimp!DSC03618.jpgoh well, we had fun with nikki's shade :PDSC03596.jpgBB n P'Oil (again)DSC03619.jpgsmile!DSC03622.jpgJeff...pen bah arai aa?DSC03613.jpgaww..he is a hot guy!DSC03612.jpg does it feel good?DSC03615.jpgNo?? doesn't feel good at all??? lolzzDSC03611.jpgalright...i really had fun that night see you guys next party na hehe :P      

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...