Jump to content

Blog Karnie

  • entries
    68
  • comments
    0
  • views
    1,335

Is It True?


Karnie

236 views

Is it true that government allow April 12 & 16 as public holiday? If yes, then where can I find said information written in English? Thank you in advance for your help.

0 Comments


Recommended Comments

Is it true that government allow April 12 & 16 as public holiday? If yes, then where can I find said information written in English? Thank you in advance for your help.

Link to comment

@funky house : Thank you so much for your kindness and the link is very useful. However, I seen from some mag said government announced that on April 12 is a public holidays too which made me surprise and doubt it is true.

@N'Neung : Tam mai a big no no la kha. You mean your company forced you to come to work on April 16 too?

@Navie : You heard about April 12 is a holiday too? I am searching English announcement about this issue to report my boss so that I can have super duper long holidays to get away from BKK though still not sure where to go wa. lol

Link to comment

âÅÀµÃ§ä˹ÂÃËÅèù 輏ù件Òþǡ·Õè·Ó§Ò¹ÃÒª¡Òà ËÃ×à ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨à´èà ÊèǹãË­è¶éÒÇѹËÂØ´Ãѹà»ç¹áºº¹Õé à¢ÒÅҡѹ·Ñ駹Ñé¹áËÅÃÂà ÃÇ÷Ñé§à¾×èù¡ÃØâ´é ÃÂÒ¡ä»·ÃàÅÃÕ¡áÃÃÃèà µÑÇÂѧäÃèËÒÂà¢ÕÂÇàÅÂà¹Õè áµèàÃÒäÃè¡ÅÑǵÑÇà¢ÕÂÇ ¢ÃÃѹÊìäÇé¡èù 555

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...