Jump to content

Blog Chatty

Sign in to follow this  
  • entries
    529
  • comments
    3
  • views
    16,933

Clear Sky @ Koh Samed

Sign in to follow this  
Chatty

120 views

I was so glad that I didn't believe weather forecast. They said rain would fall and flooding and storm. I was there last long weekend, sky was so clear no rain at all.I made reservation at Malibu Garden resort about 1 week before I go. Many places were fulled. Aow Wongdeun was fulled as well, only one room left for me. Anyway, Andy and I took a bus, Cherdchai Tour at 7 am. About 9 am. a staff from resort called me if I could arrive at 9.30 pm. That time I was in Baan Beung, still far... so I said "I couldn't make it for sure"Photobucketat Choke Krisda Pier We arrived there around 10.30. Malibu staff came to pick us up at the bus terminal to the resort office. They told me the Malibu Boat would come back again at 1.30 pm but I think I couldn't wait that long, so I made up my mind to go to Na Daan (big pier) and take taxi.Then **** happen, I got to the island and took taxi, deal 200 baht to get to Aow Wongdeun. but the driver dropped me at Aow Lung Waan, it wasn't far but I went there 2 years ago and my memory wasn't good that time. We got lost!! so lucky that we met an English guy, he show us the way to Malibu. The direction we went to was so nice, nice view but I wasn't in the mood to take any pics, sorry about that. Photobucketat Aow Wongdeun, after got lost and waiting for check in.After we checked in and took shower. Our stomachs cried, we hadn't eat anything since 6 am and that time was 2 pm. So hungry. May be it was our bad day. I took Andy to Wongdeun resort restaurant, I thought it was good. Actually it was good before. It took so long and it wasn't delicious at allPhotobucket PhotobucketI forgive them cuz the restaurant looks nicePhotobucketThis was our guest.PhotobucketThis is our place to stay, look like a village, I could hear birds sing all day . 2000 baht per night + ABF nice shower heater + fridge + TV and towels. Not bad, eh?PhotobucketIn the evening, we sat at the beach enjoy banana shake at Bell House 50 baht / cup.Photobucket PhotobucketAndy with someone sand castlePhotobucketThen we went to tried crapes at Seahorse and tried BBQ at Nice and Easy restaurant.PhotobucketPhotobucketNext Day, we went for a walk to the next beach... the way to go wasn't bad but a little bit adventure from mosqeutoes, They are bigger than the fly. Can't stay still.PhotobucketBeach at Sengtien, so small but beautiful.Photobucket After that come back to Malibu, lay down a little bit and went to swim... so GREAT. PhotobucketPhotobucketWe went for a walk again, to Aow Lung Dam, bridge there is so famous.PhotobucketPhotobucketPhotobucketThen come back to eat prawns 3 prawn / 300 baht. so expensive. So i went to minimart bought Mama.

Photobucket The day before we left... we walked along the beach, took some photos.PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketThe end .... thks for watchingPhotobucket

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

I was so glad that I didn't believe weather forecast. They said rain would fall and flooding and storm. I was there last long weekend, sky was so clear no rain at all.I made reservation at Malibu Garden resort about 1 week before I go. Many places were fulled. Aow Wongdeun was fulled as well, only one room left for me. Anyway, Andy and I took a bus, Cherdchai Tour at 7 am. About 9 am. a staff from resort called me if I could arrive at 9.30 pm. That time I was in Baan Beung, still far... so I said "I couldn't make it for sure"Photobucketat Choke Krisda Pier We arrived there around 10.30. Malibu staff came to pick us up at the bus terminal to the resort office. They told me the Malibu Boat would come back again at 1.30 pm but I think I couldn't wait that long, so I made up my mind to go to Na Daan (big pier) and take taxi.Then **** happen, I got to the island and took taxi, deal 200 baht to get to Aow Wongdeun. but the driver dropped me at Aow Lung Waan, it wasn't far but I went there 2 years ago and my memory wasn't good that time. We got lost!! so lucky that we met an English guy, he show us the way to Malibu. The direction we went to was so nice, nice view but I wasn't in the mood to take any pics, sorry about that. Photobucketat Aow Wongdeun, after got lost and waiting for check in.After we checked in and took shower. Our stomachs cried, we hadn't eat anything since 6 am and that time was 2 pm. So hungry. May be it was our bad day. I took Andy to Wongdeun resort restaurant, I thought it was good. Actually it was good before. It took so long and it wasn't delicious at allPhotobucket PhotobucketI forgive them cuz the restaurant looks nicePhotobucketThis was our guest.PhotobucketThis is our place to stay, look like a village, I could hear birds sing all day . 2000 baht per night + ABF nice shower heater + fridge + TV and towels. Not bad, eh?PhotobucketIn the evening, we sat at the beach enjoy banana shake at Bell House 50 baht / cup.Photobucket PhotobucketAndy with someone sand castlePhotobucketThen we went to tried crapes at Seahorse and tried BBQ at Nice and Easy restaurant.PhotobucketPhotobucketNext Day, we went for a walk to the next beach... the way to go wasn't bad but a little bit adventure from mosqeutoes, They are bigger than the fly. Can't stay still.PhotobucketBeach at Sengtien, so small but beautiful.Photobucket After that come back to Malibu, lay down a little bit and went to swim... so GREAT. PhotobucketPhotobucketWe went for a walk again, to Aow Lung Dam, bridge there is so famous.PhotobucketPhotobucketPhotobucketThen come back to eat prawns 3 prawn / 300 baht. so expensive. So i went to minimart bought Mama.

Photobucket The day before we left... we walked along the beach, took some photos.PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketThe end .... thks for watchingPhotobucket

Share this comment


Link to comment

áËà áÃèÊÒÇà«ç¡«ì«Õ躹¤ºäÃé ªèÒ§ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢àÊÕ¹Õè¡ÃÃäà ÃÒ¹¨ÒÃÕ¿ÒÃìÃÊØ¢¡Ò¹»Ò¶֧˹Ò ¶Ö§ÊØä˧â¡Å¡àÅÂÃéÒÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Share this comment


Link to comment

ÊǨѧ ·ÃàŹà âÃë...âÃë...¤¹´éÇ¡çä´é :-) ÃÂҡ仺éÒ§¨Ñ§

ȁ.½Ò¡ªÃáù´Õé´éǹäÃÇèÒÂÔéùèÒÃÑ¡ ÂÔéÃÊÇÂàËÃ×ù¤¹ä·ÂàÅ ʧÊѤ¹á¶Ç¹Õéà¤éÒ¨Ãà·Ã¹ÃÒ´Õ :lol:

Share this comment


Link to comment

Posted by Puriku [ 21 May 2008 | 12:30AM ]

the last pic is so cute... :)

>>>we found those dolls on the way we walked back to the resort.

Posted by petey [ 21 May 2008 | 12:34AM ]

Great pictures and a great report. It looks like you had a fun vacation!

>>>yeah!! but it was too short... I wanted to stay longer.

Posted by Nave [ 21 May 2008 | 12:48AM ]

áËà áÃèÊÒÇà«ç¡«ì«Õ躹¤ºäÃé ªèÒ§ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢àÊÕ¹Õè¡ÃÃäà ÃÒ¹¨ÒÃÕ¿ÒÃìÃÊØ¢¡Ò¹»Ò¶֧˹Ò ¶Ö§ÊØä˧â¡Å¡àÅÂÃéÒÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

>>>áËëûÅèêÑé¹ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢ºéÒ§à¶ÃÃÂèÃËÅèù

Posted by OMG [ 21 May 2008 | 1:06AM ]

ÊǨѧ ·ÃàŹà âÃë...âÃë...¤¹´éÇ¡çä´é :-) ÃÂҡ仺éÒ§¨Ñ§

ȁ.½Ò¡ªÃáù´Õé´éǹäÃÇèÒÂÔéùèÒÃÑ¡ ÂÔéÃÊÇÂàËÃ×ù¤¹ä·ÂàÅ ʧÊѤ¹á¶Ç¹Õéà¤éÒ¨Ãà·Ã¹ÃÒ´Õ :lol:

>>> ËØËØ ¾Õè à¤éÒÂÔéâçà¤éÒÃÂèÒ§§Ñé¹àçÅèà 㨴Õ ªèǤ¹¶èÒÂÃÙ»¤Ùèä»·ÑèÇ

Posted by tangkwaa [ 21 May 2008 | 1:11AM ]

nice both pic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

i have been there last month ^^ its so really Romantic when night

^_^

>>> Candle lights along the way.. looks romantic jing jing kha.

Posted by lovely_t_girl [ 21 May 2008 | 1:20AM ]

Come to Koh tao more clear kaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lol

>>>Koh Toa is too far for me... I was there once. :P but lovely place na.

Posted by babyoiy [ 21 May 2008 | 1:25AM ]

My turn soon but the different is I'm going by myself.... plus I think the weather in HuaHin will be more like gray sky... I hope I'm wrong..

>>> Hope Huahin will have clear sky for you na ja.

Posted by friendlyCat [ 21 May 2008 | 3:44AM ]

nice, but, looks like a long walk on a short pier.

>>>Hehe.

Posted by kennyke [ 21 May 2008 | 4:02AM ]

great journal chatty good to see you had a great time there

>>>Thks so much kha Kenny. It was a great time indeed.

Posted by trev2004 [ 21 May 2008 | 6:22AM ]

happy times, great pictures :-)

>>>thks for comment kha Trev

Share this comment


Link to comment

¿éÒ´Ô¹¹Ñè¹ËÃ×à ¡éêèÒ§ÃÙéàËç¹à»ç¹ã¨

¨Ò¡ÃÔ¨©Ò¹éà¡ç¡ÅÒÂà»ç¹ ÃÔ¨©Ò µÒÃéù ÎÔ ÎÔ

Share this comment


Link to comment

Çà ¡çÃÙéÇèÒÃѹ¹èÒÃÔ¨©Ò ´ÙáÅéÇ¡çÂѧ´ÙÃÕ¡ ´ÙÃÕ¡¡ç´ÙáÅéÇÇÇÇÇ

áËÃÃÃÃ...........................ÃÔ¨©ÒÇØéÂ

--------------

Posted by bigKus [ 21 May 2008 | 9:32AM ]

¿éÒ´Ô¹¹Ñè¹ËÃ×à ¡éêèÒ§ÃÙéàËç¹à»ç¹ã¨

--------------

¤Ô´ÇèÒà¸Ã¤§ä»º¹äÇé áú任ѡµÃä¤Ãé·Õèä˹ÅèëÕé

Share this comment


Link to comment

very lovely and great to see you had a wonderful time there...:-))

I been there meny times and stay at Malibu as well ...I am looking forwards to be there soon...

Thanks to reminder kha...

Share this comment


Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...