Jump to content
  • entries
    209
  • comments
    27
  • views
    3,683

Chaing Mai


Sinenat

211 views

E6E6E6
101010ruQiJ6_VPd


Too much heaven -  

PvRfHL902488-02.jpg

welcome to Royal Flora Ratchaphruek Chaing Mai ^^

The reason that the Ratchaphruek is used to symbolize the nation lies in color:

 its yellow blossoms match the yellow of Buddhism; furthermore,

the Thai people regard yellow as the color of the King as well.

 Moreover, all golden shower trees bloom at the same time;

this unity in flowering is felt to reflect the unity and identity of Thais. Qo62G7497614-02.jpg

my new camera not clear OMG bored :( but thank tf friend help me fix (DunDee)ZnuBMz899015-02.jpg 

XiLMkh917706-02.jpg
i help they clean :P
CWVaeK865255-02.jpg
omg i wanna kiss him ;P

LpiL8e625772-02.jpg

 thinking of some one ^^ 

gY7xDH573619-02.jpg

I love this garden :) 

24Nf6D642263-02.jpg

BDuA2m460358-02.jpg

LOve this view :P

1W4rrK345598-02.jpg

Hey let go to Chiang Mai market ka" TaraD Valorod "

P4ZyIX923273-02.jpg

never seen this flower before ka ^^

Qgi7o9256084-02.jpg

look yum yum heheh :P LRnwfS738815-02.jpg

buy gift for my friend ka very nice :)

 cV5Vod094935-02.jpg

very cold this time^^

rgHWUF367553-02.jpg
back home :)(my aunt house)

0 Comments


Recommended Comments

E6E6E6
101010ruQiJ6_VPd


Too much heaven -  

PvRfHL902488-02.jpg

welcome to Royal Flora Ratchaphruek Chaing Mai ^^

The reason that the Ratchaphruek is used to symbolize the nation lies in color:

 its yellow blossoms match the yellow of Buddhism; furthermore,

the Thai people regard yellow as the color of the King as well.

 Moreover, all golden shower trees bloom at the same time;

this unity in flowering is felt to reflect the unity and identity of Thais. Qo62G7497614-02.jpg

my new camera not clear OMG bored :( but thank tf friend help me fix (DunDee)ZnuBMz899015-02.jpg 

XiLMkh917706-02.jpg
i help they clean :P
CWVaeK865255-02.jpg
omg i wanna kiss him ;P

LpiL8e625772-02.jpg

 thinking of some one ^^ 

gY7xDH573619-02.jpg

I love this garden :) 

24Nf6D642263-02.jpg

BDuA2m460358-02.jpg

LOve this view :P

1W4rrK345598-02.jpg

Hey let go to Chiang Mai market ka" TaraD Valorod "

P4ZyIX923273-02.jpg

never seen this flower before ka ^^

Qgi7o9256084-02.jpg

look yum yum heheh :P LRnwfS738815-02.jpg

buy gift for my friend ka very nice :)

 cV5Vod094935-02.jpg

very cold this time^^

rgHWUF367553-02.jpg
back home :)(my aunt house)
Link to comment

Unny>>> ÃÃÃÙéàËÃ×ù¡Ñ¹¤Ãã¹µÑÇàÃ×çàªÕ§ãËÃèÃà ÊÇ´ÕÃÃáµèÊþҹ¹ÕéÃÙéÊÖ¡ÇèÒäÃèãªèÊþҹà¡èÒÃäÃà»ç¹ÊþҹãËÃèÃÃà¤ÂàË繢ç¨ÃÔ§ÂѧᨹÃÃ仡ÃÃâ´´â¾Ê·èÒ´éÇÂ555555 揭ÃÒ¡àÅÂ

Link to comment

á§æææ àÃÃ’ÃÕ¡áÅéÇ ¹éçᨹ·Ó¾ÕèºÕÃÔ¨©Ò¹éçᨹÃÕ¡áÅéÇ ÃÔæææ ;P .. ¹èÒä»à·ÕèÂÇÃÒ¡æ àŤèà .. ¹éçᨹ¤èà ¤ÃÒÇ˹éÒ¾Ò¾ÕèºÕ¡ÑºÅÙ¡ÊÒÇä»à·ÕèÂÇ´éǹäà ÃÂÒ¡ä» ÃÂÒ¡ä» ^^ ÃÔææ ÎèÒææ ¡ÃêÒ¡ææ .. ¨Øê¿¿¿¿

Link to comment

schoen76>>> ä´é¤ÃÃÂÒ¡¶èÒÂÃÙ»¡ÃÅÙ¡ÊÒǾÕèºÕºéÒ§¤à ¹èÒÃÑ¡ÃÒ¡æææææ áÃè¡çÊÇÂÅÙ¡¡ç¹èÒÃÑ¡ÃÂèÒ§§Õé¹èÒ¨Ãà»ç¹´ÒÃÒ·Ñ駤ÙèàŹÃ¤à 5555 ¾Ù´¨ÃÔ§¹Ã¤à ¨Øê¿¿¿¿

Link to comment

àÃÔè´...ÃÂҡ仺éÒ§ áµèÇèÒÃÂÙèá¤è¡Ãا෾¹Õé¡ç˹ÒǨõÒÂáÅéÇ ä»àªÕ§ãËÃè àªÕ§ÃÒ µÒÂá¹èàÃÒ

¹Õè¡ÓÅѧ¤Ô´ÃÂÙèÇèÒ¨ÃÃÒº¹éÓ´ÕäËà 555 à´ëǢõÑÇä»ÇÔ觼èÒ¹¹éÓ¡èù¹Ã

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...