Jump to content
  • entries
    68
  • comments
    0
  • views
    1,430

Pics !! My Bachelorette party


Tangkvvaa

605 views

y1p9g8fGJSxst-tkpdpBZ5Q4CDqmWdhJbRj-6kPJ

Bachelorette party

13051_1257867119180_1004689033_804130_31

13051_1257867159181_1004689033_804131_66

13051_1257877519440_1004689033_804188_40

13051_1257877879449_1004689033_804197_81

13051_1257884559616_1004689033_804226_12

13051_1257871519290_1004689033_804163_22

13051_1257883799597_1004689033_804207_8213051_1257884519615_1004689033_804225_67

13051_1257867279184_1004689033_804134_1713051_1257867319185_1004689033_804135_15

13051_1257884079604_1004689033_804214_85

Gossip Girls

»ÃÖ¡ÉҡѹàÃ×èç (à»éÒ) ËÃÒÂ㹪ÕÇÔµ.. lol

13051_1257871039278_1004689033_804151_83

13051_1257877399437_1004689033_804185_58

13051_1257867799197_1004689033_804147_2613051_1257871079279_1004689033_804152_35

13051_1257867559191_1004689033_804141_6913051_1257870959276_1004689033_804149_82

Dancing Queen

13051_1257877279434_1004689033_804182_4713051_1257877199432_1004689033_804180_66

Thanks my girls and guys for great party

Have a nice sunday

and

See u guys next sunday ;)

349242.gif?1189646253

0 Comments


Recommended Comments

àÃÒ´Ôº¡Ñ¹·Ñ駹Ñé¹ ·ÕèàËç¹Ãà ¹éÓà»ÅèÒ ÊÕãÊ¡Ôê§àÅ ¡ÑºÃùÒǨÔéÃà¡Å×à ....lol

Link to comment

Seems like there is some very good pictures missing I took.. hehe.. It was nice to hangout with everyone. Oh and jai yen yen next time. (You know what I mean) hehe. Wish you all the best always.

Link to comment

Looks like you had a perfect end to one chapter in life:-)

I wish U all my luck my dear friend...and wish I could be there to say it in person.

Take care always....and never forget your friends...they are the most important U always have in life!!!!!!

Link to comment

y1p9g8fGJSxst-tkpdpBZ5Q4CDqmWdhJbRj-6kPJ

Bachelorette party

13051_1257867119180_1004689033_804130_31

13051_1257867159181_1004689033_804131_66

13051_1257877519440_1004689033_804188_40

13051_1257877879449_1004689033_804197_81

13051_1257884559616_1004689033_804226_12

13051_1257871519290_1004689033_804163_22

13051_1257883799597_1004689033_804207_8213051_1257884519615_1004689033_804225_67

13051_1257867279184_1004689033_804134_1713051_1257867319185_1004689033_804135_15

13051_1257884079604_1004689033_804214_85

Gossip Girls

»ÃÖ¡ÉҡѹàÃ×èç (à»éÒ) ËÃÒÂ㹪ÕÇÔµ.. lol

13051_1257871039278_1004689033_804151_83

13051_1257877399437_1004689033_804185_58

13051_1257867799197_1004689033_804147_2613051_1257871079279_1004689033_804152_35

13051_1257867559191_1004689033_804141_6913051_1257870959276_1004689033_804149_82

Dancing Queen

13051_1257877279434_1004689033_804182_4713051_1257877199432_1004689033_804180_66

Thanks my girls and guys for great party

Have a nice sunday

and

See u guys next sunday ;)

349242.gif?1189646253

Link to comment

ok here now i am allowed to post my comment =)

awwww....despedida de soltera!!! looks like u had fun was expecting a male stripper though...haha just kidding! congratulations:)

Link to comment

âÃéâÎ ...¹éç¡ÃÙÃà ^__^ àËç¹æàŹÃà¹ÕèÂà ÇèÒà¨éÒà¨Õ꺹ÕéàËÃ×ù¨ÃÃѹ¡ÇèÒã¤ÃàÅÂ˹à à˧×èÃᵡà˧×èÃáµ¹ÃÂÙ褹à´ÕÂÇàÅÂá¡ áµè¡çäÃè·Ô駤ÃÒº¤ÇÒùèÒÃÑ¡Ãùà 5555 ...áÅéÇä˧´Ù˹Ùᵧ¡ÇҡѺµØê¡¡Õé´ÙÊǨѧËÇèÒ âÃनéÒ·Ø¡ÃÂèÒ§¢ÃºÃ¡àËÃ×ùà´ÔÃÇèÒ¹èÒÃÑ¡·Ø¡¤¹àÅ ... àÃÇèÒáµèÇèÒª¹Ã¢Ò´¡çÃյçÊçÀÒ¾ÊØ´·éÒÂà¹ÕèÂÃÅèÃÇéÒ ¡ãËé˹ÙàªÃÃÕéä»àÅÂà«ç¡«Õè«Ùê´´´ áËÃÇØé¶éÒÃÕ§Ò¹¾ÕèºéÒ§ 䧡ç¢Ã¨Ã§ÊçÊÒÇáºÅç¤áù´ìäÇ·ì¡èùàŹÃ, Next time...i wish to join with u too. ^__^

Link to comment

ÂÔ¹´Õ´éǹäÃ

¾ÕèàªÃÃìÃÕè§Ò¹¹ÕéÊØ´Âô´´´´´´´´´´´´´´´´!!!! à»ÃÕéÂÇä´éÃÕ¡!!!!! hahaha

Link to comment

äÃèãªèá¤èàªÃÃì Ëô äÃäÃèàËÅ×ÃàÅ lol ·Óä»ä´é áµèºéÒ´Õ

Link to comment

à«Ã«Õè´Õá·éÊÒÇ æ â´Â੾ÒÃÃÙ»ÊØ´·éÒ ä´é㨨ÃÔ§ æ àÅÂ

ÂÔ¹´Õ´éǹèêùéçᵧ¡ÇÒ ¢ÃãËéÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢àÂÃà æ ¹Ã¨êÃ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...