Jump to content

Blog AAAum

  • entries
    230
  • comments
    0
  • views
    2,972

Have you ever....


AAAum

287 views

Have you ever... see your old pictures... your memories unfold... smile alone... and miss some(one) in the past? I do!!!   >-<"  

0 Comments


Recommended Comments

wondergirlTF>> perhaps the darkness made things slower... even ourselves... and give us time to look back

i never hate night time... since it brings me happiness too

Link to comment

äÃèàÃÕ¡ÃéçãËé¡ÅѺÃÃ’ ËÃ×ÃÇèÒ¼ÅÑ¡ãÊ ËÃ×ÃÃÃä÷Ñ駹Ñé¹

à¡çºàÃÒäÇéã¹ÊèǹÅÖ¡ «èùÃÂÙèÃÂèÒ§¹Ñé¹ ÃÙéÇèÒÃѹäÃèä»ä˹

áÃé¡Ã÷Ñ觵ù¹Õé à¢ÒÂѧÃÂÙèµÃ§¹Ñé¹ ã¹ÀÒ¾·Ã§¨ÓÊÕ¨Ò§¨Ò§

>-<

Link to comment
Guest wondergirlTF

Posted

¿Ñ§áÅéǨÃÃéçäËé àÅÔ¡¿Ñ§ä»¹Ò¹áÅéÇ µÃ¹¹Õé¿Ñ§áµèà¾Å§¨Õ¹ 555

Link to comment

ÃéÒÇ µÒÂÂæææ àÈÃéҡѹ仫ÃÃÂèÒ§¹Ñé¹

ÂÔéà æææ ¡Ñ¹¤èà ÊÒÇ æ ;)

Link to comment

Well, without knowing exactly what i am walking into in regards to the previous 7-8 posts...

(grrrr, Thai script)

YES ...sometimes the pictures remind me of missed opportunities, but usually of times well spent

with a person(s) that added to my life and experience..."head up" AAA :)

Link to comment

á§ææææ....(àÊÕ§ÃéçäËéÃçèҡʶҹʧà¤ÃÒÃËìºéÒ¹ºÒ§á¤)

Link to comment
Guest wondergirlTF

Posted

àÎé äÃèµéçÃÇâéÒ¾à¨éÒà¢éÒä»ààºéÒ¹ºÒ§á¤ÃèÃ

Link to comment
Guest wondergirlTF

Posted

à¶Õ¹ÃÕÃÕèäÃè¿Ñ§ à¾ÃÒÃÃѹá»ÅÃá

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...