Jump to content
  • entries
    68
  • comments
    0
  • views
    1,428

Trip to Laos & Mukdahan with Power T Tookkae


Tangkvvaa

449 views

 y1p9g8fGJSxst-tkpdpBZ5Q4CDqmWdhJbRj-6kPJ

Hello Tf'ers

Here is some pictures from my trip to Laos

and visit my aunts and P'Tookkae

so how much we have fun ?

here we go !!!

5331_1178850783821_1004689033_545798_813

5331_1178850863823_1004689033_545800_660

5331_1178850943825_1004689033_545802_5975331_1178851023827_1004689033_545804_504

5331_1178855983951_1004689033_545820_2995331_1178856103954_1004689033_545823_412

5331_1178856183956_1004689033_545825_7905331_1178866424212_1004689033_545914_370

5331_1178856303959_1004689033_545828_524

5331_1178866344210_1004689033_545912_201

5331_1178866624217_1004689033_545919_540

5331_1178866584216_1004689033_545918_5445331_1178870504314_1004689033_545932_768

5331_1178870544315_1004689033_545933_379

5331_1178870864323_1004689033_545941_588

5331_1178871024327_1004689033_545945_3525331_1178883344635_1004689033_546046_292

5331_1178883224632_1004689033_546043_795

5331_1178882944625_1004689033_546037_453

 End of trip to Laos

and this is Tookkae's shop in Mukdahan

5571_1179916330459_1004689033_550691_108

5571_1179916490463_1004689033_550695_343

5571_1179916770470_1004689033_550702_1715571_1179916810471_1004689033_550703_526

and start next day to visit my aunts

5571_1179916890473_1004689033_550705_719

5571_1179917050477_1004689033_550709_7575571_1179917130479_1004689033_550711_651

5571_1179917250482_1004689033_550714_2885571_1179918210506_1004689033_550738_586

5571_1179917210481_1004689033_550713_750

5571_1179917330484_1004689033_550716_4895571_1179917650492_1004689033_550724_594

5571_1179917690493_1004689033_550725_7165571_1179917570490_1004689033_550722_150

5571_1179917970500_1004689033_550732_467

5571_1179918010501_1004689033_550733_832

5571_1179918130504_1004689033_550736_508

Hope u guys enjoy with pictures

and see u next trip

Have a nice day

349242.gif?1189646253

0 Comments


Recommended Comments

 y1p9g8fGJSxst-tkpdpBZ5Q4CDqmWdhJbRj-6kPJ

Hello Tf'ers

Here is some pictures from my trip to Laos

and visit my aunts and P'Tookkae

so how much we have fun ?

here we go !!!

5331_1178850783821_1004689033_545798_813

5331_1178850863823_1004689033_545800_660

5331_1178850943825_1004689033_545802_5975331_1178851023827_1004689033_545804_504

5331_1178855983951_1004689033_545820_2995331_1178856103954_1004689033_545823_412

5331_1178856183956_1004689033_545825_7905331_1178866424212_1004689033_545914_370

5331_1178856303959_1004689033_545828_524

5331_1178866344210_1004689033_545912_201

5331_1178866624217_1004689033_545919_540

5331_1178866584216_1004689033_545918_5445331_1178870504314_1004689033_545932_768

5331_1178870544315_1004689033_545933_379

5331_1178870864323_1004689033_545941_588

5331_1178871024327_1004689033_545945_3525331_1178883344635_1004689033_546046_292

5331_1178883224632_1004689033_546043_795

5331_1178882944625_1004689033_546037_453

 End of trip to Laos

and this is Tookkae's shop in Mukdahan

5571_1179916330459_1004689033_550691_108

5571_1179916490463_1004689033_550695_343

5571_1179916770470_1004689033_550702_1715571_1179916810471_1004689033_550703_526

and start next day to visit my aunts

5571_1179916890473_1004689033_550705_719

5571_1179917050477_1004689033_550709_7575571_1179917130479_1004689033_550711_651

5571_1179917250482_1004689033_550714_2885571_1179918210506_1004689033_550738_586

5571_1179917210481_1004689033_550713_750

5571_1179917330484_1004689033_550716_4895571_1179917650492_1004689033_550724_594

5571_1179917690493_1004689033_550725_7165571_1179917570490_1004689033_550722_150

5571_1179917970500_1004689033_550732_467

5571_1179918010501_1004689033_550733_832

5571_1179918130504_1004689033_550736_508

Hope u guys enjoy with pictures

and see u next trip

Have a nice day

349242.gif?1189646253

Link to comment

ʹءä´éã¨à¨Ã§æ (á¤è´ÙÃÙ»¹à ¢¹Ò´ÂѧäÃèä´éä») ^^

Link to comment

was fun with you dear! I hope you enjoy in mukdahan and I will take you out in Ubon today also...heheheheh nice pics of you ªÃº¤ÇÒÂÃÃÃÔÃÔ µÃ¹¾Õèà¢éÒ件èÒÂàÃÒ¤ÇÒ¡ÅÑÇÃѹÇÔ觫¹ÃÔÃÔ à¾ÃÒÃáµè§µÑÇä»äÃèàËÃ×ùªÒǺéÒ¹ªÒǪèçà¢ÒàÅ ¢¹Ò´¤ÇÒÂàËç¹Âѧµ¡ã¨ÊѧࡵشÙ˹éÒÃѹ¹à 5555555555555555555555

Link to comment

ÃÂÒ¡ä»´éÇÂáµè¶éÒ¾Õèä»à¢Ò¤§äÃèãËé¡ÅѺä·Âá¹èææàÅ ÃÔÃÔ

Link to comment

¤Ô´¶Ù¡áÅéÇà¨Õº¶éÒà¨ÕºÃÒ¾Õè¨ÃàÃÒà¨Õº任ÅèÃÂá¶ÇÅÒÇÃÔÃÔÃÔ

Link to comment

àÃÒÃÙ»à¾×èù¤ÇÒÂæ¢Ã§©Ñ¹ä»Å§·ÓãÃÃÃÃÃà ÃÔÃÔÃÔÃÔ ä»·ÕäÃä»äÃè¶Ö§½Ñè§â¹é¹ÊÑ¡·Õ àÎéÃÃà áÅéÒÀÒ¾ÊØ´·éÒÂË¹à ¨ÃºÃ¡ÇèÒà¨é¢ÑºÃ¶ä¶¹Òä´é´éǹÃâÇéÂÂÂÂ

Link to comment

àË繤ÇÒ´éÇ àËÃàËà ÇèÒ¨Ãà¢Õ¹Ẻ ÃáàÊÕ§ÃÕÊÒ¹ áµè à¡Ã§ã¨ÃèÃ

Link to comment

âÃêÂÊéõӢéÒÇà˹ÕÂÇÃÂÒ¡¡Ô¹ÃÒ¡¡¡¡áººà¢éÃæ ´ÙÙ˹ء˹ҹá¨èÃæ ¡Ñ¹·Ñ駤ÙèàŨéÒ ;)

Link to comment

¹èÒʹã¨ÃÒ¡¨ÃÔ§æ

ÃÂÒ¡ä»´éÇÂ.............

ÃÂÒ¡ä»´éÇÂ.............

ÃÂÒ¡ä»´éÇÂ.............

ÃÂÒ¡ä»´éÇÂ.............

ã¤Ãà»ç¹ªèÒ§¶èÒÂÀÒ¾à¡è§ÃÒ¡?

Link to comment

Thanks for every comment to come visited our journal ka

Chicken have so many colors but they r ran away when i'm trying to take the picture

and if u notice that the banana have diffirent style Thai banana and Vietname banana

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...