Jump to content

kikkokgirl

OG
 • Content Count

  305
 • Joined

 • Last visited

About kikkokgirl

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 11/26/1982

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. §èÒÂæà ÅÂà ¹Õè áµè§§Ò¹áÅéÇä»´Ùâ¾Ãä¿Åì ä»à Ãé¹ãËéªÒÂÃ×è¹ ¤¹à ¢Ò¨Ã¤Ô´ÇèÒÃÂÒ¡ÃÕªÙé ¶éÒâÊ´ ¹Ñ觴Ùä»à ËÃÃæ à ¼ÅÃæ ¨Ãµ¡ä´éÃÕ¡ à ËÃæ (áµè§§Ò¹áÅéǨéÒ áµèªÃº´Ù¢Ã§ÊǧÒà ¨Ã·ÒÃÃÒÂÂÂÂÂÂÃËÅèù)
 2. kikkokgirl

  Fake People

  in my term I called BIATCHH
 3. kikkokgirl

  Robert..

  this guy [email protected] I always got his email every time he said he's going to thailand and wanna meet and it seems that he sends it random. so watch out. sigh....
 4. kikkokgirl

  Robert..

  this guy [email protected] I always got his email every time he said he's going to thailand and wanna meet and it seems that he sends it random. so watch out. sigh....
 5. all teachers are in thailand to teach u...lol
 6. your third foot got hair!! LOL
 7. not my favorite place but yeah....wanna go there again
 8. who cares, just live your life the way you wanna be.
 9. indeed no sex causes bad eyes. Pay more attention on space, not the blocks
 10. I dont know how it is in Holland. But in Belgium, as foreign students, you have to pay 5000 euro per year while Belgian students pay only 500 euro/year.....pffff Luckily, If i ever thought to go back to study, I can pay now as Belgian:D
 11. oh helll....If u need more people to stop him, I'm in. LOL
 12. ok my beer is ready, when does the match start?
 13. i will be happy that he comes back to be kicked!!!!!
 14. kikkokgirl

  Groundhog day.

  hhaha pity for you, all cute girls can get morning sickness and bloated ankles!
 15. kikkokgirl

  Groundhog day.

  hhaha pity for you, all cute girls can get morning sickness and bloated ankles!
×
×
 • Create New...