Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by aomlovely

 1. ถอดแม่มาเลย ^^
 2. Sawasdee ka, Manuel ^^ i'm fine thanks & u?

  long time no see...everything ok with you right?

 3. where is princess's photo ja :)

 4. welcome back to thailand ja ^^ i wish u have a great trip again

 5. 55555555555 yes......how are u? :)

 6. aomlovely

  Charmie .....

  Happy Birthday ja
 7. I'm waiting to meet you again jaaaaaaaaa xxx take care na nong saow
 8. great one :-)
 9. »ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèõ鹻շÕè´Õ ÇÑ¹à ´ç¡»Õ¹Õé ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡à ÊÕÂ§à ¾Å§ ·Ñ駹ѡÃéç á´¹à «ÃÃì ÃÒÃéç à µé¹ ¡Ñºà ´ç¡æ ¾Ô¡ÒëéÓ«éù ÃÕà Ç·ÕáÅäÒÃÒâÃà ¡ÃãËé¾ÃéÃà ³ Ê¶Ò¹Ê§à ¤ÃÒÃËìà ´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à ¡Ãç´ ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèÒÂ¡Ñºà ´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒ ã¤ÃÃÂÒ¡à ÃÒÊÔ觢çËÃ×Ãà §Ô¹ÃÒºÃÔ¨Ò¤´éÇ¡çÂÔ¹´Õ ÃéÃÃÃÂÒ¡ÃÇÃà ¾×èù¡ÅØèÃà Åç¡æ à ¾×èÃä»ÃèÇÃÊÃéÒ§¤ÇÒÃʹءʹҹãËé¡Ñºà ´ç¡æ â´Â¨Ãà »ç¹¡ÅØèÃÊØ´·éÒ·ÕèµéçÃéÃ§à ¾Å§áºº non-stop ãËéà ´ç¡æ à µé¹¡èù»Ô´§Ò¹ Çѹà ÊÒÃì·Õè 8 áÃÒ¤à 2554 ʶҹ·Õè¹Ñ´ÃÇþŠºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à ¡Ãç´ http://www.banrajawadee.com/th/ à ÇÅÒ 13.00 ¹. ºÃÔà dz¢éÒ§à Ç·Õ¡ÒÃáÊ´§ à ºÃÃìâ·ÃÃéÃâÃä´éËÅѧääì¹Ã¨êà »Å.ã¤Ã¨ÃÃÒÃèÇÃá¨à á¨é§ª×èÃä´é·ÕèÅÔꧤì¹Õé http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events&month=01&year=2011&day=08#2033 ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÃÇÑ¹à ´ç¡ »Õ 53
 10. »ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèõ鹻շÕè´Õ ÇÑ¹à ´ç¡»Õ¹Õé ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡à ÊÕÂ§à ¾Å§ ·Ñ駹ѡÃéç á´¹à «ÃÃì ÃÒÃéç à µé¹ ¡Ñºà ´ç¡æ ¾Ô¡ÒëéÓ«éù ÃÕà Ç·ÕáÅäÒÃÒâÃà ¡ÃãËé¾ÃéÃà ³ Ê¶Ò¹Ê§à ¤ÃÒÃËìà ´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à ¡Ãç´ ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèÒÂ¡Ñºà ´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒ ã¤ÃÃÂÒ¡à ÃÒÊÔ觢çËÃ×Ãà §Ô¹ÃÒºÃÔ¨Ò¤´éÇ¡çÂÔ¹´Õ ÃéÃÃÃÂÒ¡ÃÇÃà ¾×èù¡ÅØèÃà Åç¡æ à ¾×èÃä»ÃèÇÃÊÃéÒ§¤ÇÒÃʹءʹҹãËé¡Ñºà ´ç¡æ â´Â¨Ãà »ç¹¡ÅØèÃÊØ´·éÒ·ÕèµéçÃéÃ§à ¾Å§áºº non-stop ãËéà ´ç¡æ à µé¹¡èù»Ô´§Ò¹ Çѹà ÊÒÃì·Õè 8 áÃÒ¤à 2554 ʶҹ·Õè¹Ñ´ÃÇþŠºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à ¡Ãç´ http://www.banrajawadee.com/th/ à ÇÅÒ 13.00 ¹. ºÃÔà dz¢éÒ§à Ç·Õ¡ÒÃáÊ´§ à ºÃÃìâ·ÃÃéÃâÃä´éËÅѧääì¹Ã¨êà »Å.ã¤Ã¨ÃÃÒÃèÇÃá¨à á¨é§ª×èÃä´é·ÕèÅÔꧤì¹Õé http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events&month=01&year=2011&day=08#2033 ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÃÇÑ¹à ´ç¡ »Õ 53
 11. aomlovely

  Great Minds Kink Alike

  sorry na i couldn't join i have to go to my cousin's wedding that day
 12. aomlovely

  Bachelor Party. 13.11.10

  better move the egg inside from left pant leg to the right lol
 13. Cherie just told me that she will drive follow us so we have more space for 2-3 person
 14. Please, Don't be late everyone. We don't have car park for the minibuses so we have to be ready before the minibuses come at 8.20 am Here is the plan for the trip 1 Bang Pa-in Palace (9:30-10:20) 2 Wat Niwet Thamprawat (10:30-11:00) 3 Ton nam Riverview Restaurant (11:10-12:10) 4 Wat Phanan Choeng Worawihan (12:30-13:00) 5 Rotee Saimai Bang Im-ron (13:10-13:20) 6 Wat Yai Chai Mongkon (13:30-14:00) 7 Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre (14:10-15:20) There are five showtimes per day 1st show: 11.00 am 2nd show: 12.00 pm 3rd show: 1.30 pm 4th show: 3.00 pm 5th show: 4.30 pm so we can watch the show at 3.00pm 8 Wat Mahathat (15:40-16:00) 9 Wat Ratchaburana (16:10-16:30) 10 Wat Phra Sri Sanphet (16:40-17:00) 11 Viharn Phra Mongkon Bopit (17:10-17:30) 12 Wat Chai Watthanaram (17:50-18.30) Dinner at Baan Watcharachai Restaurant (18:40-20:00) Arrive BKK (21:30)
 15. @ EB >> now we have 2 minibuses with 2 ice boxes(one from you) Can you offer more ice to put in another box, please? :-) I also bring cool small towels for everyone. about the red shirts, i have read the news that they will take the train from BKK at 12.55 arrive Ayutthaya at 14.28 about that time we might be at Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market watch the water theatre then we will cross the Prithi Bridge at 15:40 so i hope everything will be okay
 16. CiaranM >> see u ja GAV >> for swim? LOL bigKus >> next time na ja je funky_house / smskun >> i would love to see that lol carz79 >> ok ja Absentee >> mai pen rai ja ^^
 17. Too bad BigKus couldn't join Bill, You must join this trip, bring ur camera!! Thanks Dave for Beer but can i have some water instead please? Sateev living for beer!!
 18. haha i was confused with my calendar sorry for post in journal says "on Saturday", i changed it already ja
 19. Oops!! Sunday okay okay my mistake lol
 20. Your welcome ^^ Now i'm off to JJ market, please leave comment if someone have any question
 21. Ayutthaya one day trip ----- Let me be your amateur guide ----- My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything so BIG THANKS TO Mr.Google haha "Day trip to Ayutthaya" I promised "funk_house" to post more detail about the places that we will visit in Ayutthaya next Sunday 3 October,2010. Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:30 a.m. There are many places to visit so more early more better The minibus run along the expressway take about an hour to the 1st place, Bang Pa-In Palace. Dress code : same as you go to The Grand Palace Proper Dress in Bang Pa-In Palace for Visitors Visitors are requested to be dressed properly and appropriately upon entering the ground of Bang Pa-In Palace. Thus the following dress – code (applicable to both ladies and gentlemen) will be strictly enforced: 1. Shorts, mini-skirts, short skirts, tight fitting trousers, as well as tights can not be worn as outer garments. 2. See-through shirts and blouses, as well as culotters or quarter length trousers can not be worn. 3. Sleeveless shirts or vests can not be worn as outer garments. 4. Sandles (without ankle or heel straps) can not be worn. 5. All shirt sleeves, whether long or short, can not be rolled up. 6. Sweat shirts and sweat pants, wind-cheaters, pajamas and fisherman trousers can not be worn. Bang Pa-In Palace Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail. From the palace, cross the river to Wat Niwet Thamprawat Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail. Lunch time at TonNam Riverview near the Palace special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one but aroi mak mak!! Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail. After lunch, head for the city island (old city) Click to view big map Thanks weloveayutthaya.com for the pic Number 47 (on the map) Wat Phanan Choeng Worawihan Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail. on the way to Wat Yai Chai Mongkon, stop at Rotee Saimai Bang Im-ron Thanks www.hamanan.com for the pics and detail. Then go to the temple Number 50 Wat Yai Chai Mongkon Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pics, thailandforvisitors.com for detail. Number 52 Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail. next temple Number 15 Wat Mahathat Thanks www.thailandsworld.com for pics and detail Number 16 Wat Ratchaburaba Thanks www.sacred-destinations.com for pics and detail. Number 10 Wat Phra Sri Sanphet Thanks wikimapia.org for the pics and detail. Number 8-9 Viharn Phra Mongkon Bopit Thanks www.asiaexplorers.com for the pics and detail. last temple Number 27 Wat Chai Watthanaram waiting for sunset...very nice Thanks en.wikipedia.org for the pics and detail. After that we can have dinner at Baan Watcharachai next to Wat Kasattra Number 25 we can see Phra Chedi Sri Suriyothai (Number 35) from the restaurant Thanks www.ohomylife.com for the pics and detail. Back to Bangkok safely, i hope you will enjoy the trip P.S. - I may skip some places depending on time - We have to pay entrance fee at some places - Don't forget your camera, hat/cap/umbrella - Bring your drink & snack if you like, or we can stop at minimart in Petro Pump along the way so you don't have to carry that much
 22. Ayutthaya one day trip ----- Let me be your amateur guide ----- My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything so BIG THANKS TO Mr.Google haha "Day trip to Ayutthaya" I promised "funk_house" to post more detail about the places that we will visit in Ayutthaya next Sunday 3 October,2010. Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:30 a.m. There are many places to visit so more early more better The minibus run along the expressway take about an hour to the 1st place, Bang Pa-In Palace. Dress code : same as you go to The Grand Palace Proper Dress in Bang Pa-In Palace for Visitors Visitors are requested to be dressed properly and appropriately upon entering the ground of Bang Pa-In Palace. Thus the following dress – code (applicable to both ladies and gentlemen) will be strictly enforced: 1. Shorts, mini-skirts, short skirts, tight fitting trousers, as well as tights can not be worn as outer garments. 2. See-through shirts and blouses, as well as culotters or quarter length trousers can not be worn. 3. Sleeveless shirts or vests can not be worn as outer garments. 4. Sandles (without ankle or heel straps) can not be worn. 5. All shirt sleeves, whether long or short, can not be rolled up. 6. Sweat shirts and sweat pants, wind-cheaters, pajamas and fisherman trousers can not be worn. Bang Pa-In Palace Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail. From the palace, cross the river to Wat Niwet Thamprawat Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail. Lunch time at TonNam Riverview near the Palace special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one but aroi mak mak!! Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail. After lunch, head for the city island (old city) Click to view big map Thanks weloveayutthaya.com for the pic Number 47 (on the map) Wat Phanan Choeng Worawihan Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail. on the way to Wat Yai Chai Mongkon, stop at Rotee Saimai Bang Im-ron Thanks www.hamanan.com for the pics and detail. Then go to the temple Number 50 Wat Yai Chai Mongkon Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pics, thailandforvisitors.com for detail. Number 52 Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail. next temple Number 15 Wat Mahathat Thanks www.thailandsworld.com for pics and detail Number 16 Wat Ratchaburaba Thanks www.sacred-destinations.com for pics and detail. Number 10 Wat Phra Sri Sanphet Thanks wikimapia.org for the pics and detail. Number 8-9 Viharn Phra Mongkon Bopit Thanks www.asiaexplorers.com for the pics and detail. last temple Number 27 Wat Chai Watthanaram waiting for sunset...very nice Thanks en.wikipedia.org for the pics and detail. After that we can have dinner at Baan Watcharachai next to Wat Kasattra Number 25 we can see Phra Chedi Sri Suriyothai (Number 35) from the restaurant Thanks www.ohomylife.com for the pics and detail. Back to Bangkok safely, i hope you will enjoy the trip P.S. - I may skip some places depending on time - We have to pay entrance fee at some places - Don't forget your camera, hat/cap/umbrella - Bring your drink & snack if you like, or we can stop at minimart in Petro Pump along the way so you don't have to carry that much
×
×
 • Create New...