Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by aomlovely

 1. ถอดแม่มาเลย ^^
 2. Sawasdee ka, Manuel ^^ i'm fine thanks & u?

  long time no see...everything ok with you right?

 3. where is princess's photo ja :)

 4. welcome back to thailand ja ^^ i wish u have a great trip again

 5. 55555555555 yes......how are u? :)

 6. aomlovely

  Charmie .....

  Happy Birthday ja
 7. I'm waiting to meet you again jaaaaaaaaa xxx take care na nong saow
 8. »ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèõ鹻շÕè´Õ ÇÑ¹à ´ç¡»Õ¹Õé ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡à ÊÕÂ§à ¾Å§ ·Ñ駹ѡÃéç á´¹à «ÃÃì ÃÒÃéç à µé¹ ¡Ñºà ´ç¡æ ¾Ô¡ÒëéÓ«éù ÃÕà Ç·ÕáÅäÒÃÒâÃà ¡ÃãËé¾ÃéÃà ³ Ê¶Ò¹Ê§à ¤ÃÒÃËìà ´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à ¡Ãç´ ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèÒÂ¡Ñºà ´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒ Ã
 9. »ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèõ鹻շÕè´Õ ÇÑ¹à ´ç¡»Õ¹Õé ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡à ÊÕÂ§à ¾Å§ ·Ñ駹ѡÃéç á´¹à «ÃÃì ÃÒÃéç à µé¹ ¡Ñºà ´ç¡æ ¾Ô¡ÒëéÓ«éù ÃÕà Ç·ÕáÅäÒÃÒâÃà ¡ÃãËé¾ÃéÃà ³ Ê¶Ò¹Ê§à ¤ÃÒÃËìà ´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à ¡Ãç´ ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèÒÂ¡Ñºà ´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒ Ã
 10. sorry na i couldn't join i have to go to my cousin's wedding that day
 11. aomlovely

  Bachelor Party. 13.11.10

  better move the egg inside from left pant leg to the right lol
 12. Cherie just told me that she will drive follow us so we have more space for 2-3 person
 13. Please, Don't be late everyone. We don't have car park for the minibuses so we have to be ready before the minibuses come at 8.20 am Here is the plan for the trip 1 Bang Pa-in Palace (9:30-10:20) 2 Wat Niwet Thamprawat (10:30-11:00) 3 Ton nam Riverview Restaurant (11:10-12:10) 4 Wat Phanan Choeng Worawihan (12:30-13:00) 5 Rotee Saimai Bang Im-ron (13:10-13:20) 6 Wat Yai Chai Mongkon (13:30-14:00) 7 Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre (14:10-15:20) There are five showtimes per day 1st show: 11.00 am 2nd show: 12.00 pm 3rd show: 1.30 pm 4th show: 3.00 pm 5th show: 4.30 pm
 14. @ EB >> now we have 2 minibuses with 2 ice boxes(one from you) Can you offer more ice to put in another box, please? :-) I also bring cool small towels for everyone. about the red shirts, i have read the news that they will take the train from BKK at 12.55 arrive Ayutthaya at 14.28 about that time we might be at Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market watch the water theatre then we will cross the Prithi Bridge at 15:40 so i hope everything will be okay
 15. CiaranM >> see u ja GAV >> for swim? LOL bigKus >> next time na ja je funky_house / smskun >> i would love to see that lol carz79 >> ok ja Absentee >> mai pen rai ja ^^
 16. Too bad BigKus couldn't join Bill, You must join this trip, bring ur camera!! Thanks Dave for Beer but can i have some water instead please? Sateev living for beer!!
 17. haha i was confused with my calendar sorry for post in journal says "on Saturday", i changed it already ja
 18. Oops!! Sunday okay okay my mistake lol
 19. Your welcome ^^ Now i'm off to JJ market, please leave comment if someone have any question
 20. Ayutthaya one day trip ----- Let me be your amateur guide ----- My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything so BIG THANKS TO Mr.Google haha "Day trip to Ayutthaya" I promised "funk_house" to post more detail about the places that we will visit in Ayutthaya next Sunday 3 October,2010. Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:30 a.m. There are many places to visit so more early more better The minibus run along the expressway take about an hour to the 1st place, Bang Pa-In Palace. Dress code : same as you go to The Grand Palace Proper Dress in Bang P
 21. Ayutthaya one day trip ----- Let me be your amateur guide ----- My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything so BIG THANKS TO Mr.Google haha "Day trip to Ayutthaya" I promised "funk_house" to post more detail about the places that we will visit in Ayutthaya next Sunday 3 October,2010. Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:30 a.m. There are many places to visit so more early more better The minibus run along the expressway take about an hour to the 1st place, Bang Pa-In Palace. Dress code : same as you go to The Grand Palace Proper Dress in Bang P
×
×
 • Create New...