Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by aomlovely

 1. ¡Ô¹¤¹à ´ÕÂÇÃÖä§à ¹Õè à ÂëÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
 2. ¶Ñ¡ËÃÕµÑÇà Åç¡æ à »ç¹»èÒÇÃèà à ÃÃ’ÃÒáªÃì¡Ñ¹ÃÑ觨Ô ÃÂÒ¡ä´éá¾·à ·Ô¹
 3. ¹éçËÃÕ¡çÃÃ’ÃÂÙè´éÇÂÃèÃ
 4. ºéÒ¹à ¨ê´Õ¨Ñ§Ãèà ¸ÃÃêêÒµ ¸ÃÃÃªÒµÔ ´ÙáŵÑÇà ç´Õæ¹Ã¨êà ¹é繡 ÃÔÃÔ
 5. aomlovely

  H.B.D. - BJ

  happy birthday ja ^^
 6. aomlovely

  Knitting Therapy

  i went to pinn shop sometimes. i love to knit too try to make scarf si ja sanook mak
 7. thx for the pics na ya
 8. aomlovely

  Belly Dance # 5

  âË äÃèä´éà ¢éÒÃÒà ªç¡áººà µçÃæµÑ駹ҹ µÃ¹¹Õéà ¨êæ ä»à ÃÕÂ¹à µê¹à ¢ÂèҾا¡Ñ¹áÅéÇËÃÃÃÃÃà ÇêÒÇ ÇêÒÇ §Ò¹¹Õé¹éçâÃà Å硢üèÒ¹ à ¾ÃÒþاà ÂÃÃà ¡Ô¹¡ÇèÒ¨Ãà ¢ÂèÒäËÇ ÃÔÃÔ47
 9. woooohooooo thank you for the pics nong rak
 10. aomlovely

  thinking about you

  hmmmm i don't hear music but thanks for thinking about me lol
 11. âË ˹éÒà ËÃ×ùáÃèÂѧ¡Ãá¡à à Ãê...ÃÖà ËÃ×ùá¡Ã!!
 12. aomlovely

  Again & Again!!!!!

  áËà ÊÒÇæ ¡ç᫺ººº
 13. aomlovely

  help please!

  ä»Ã¶µÙé¨Ò¡Ã¹ØÊÒÇÃÕÂì¡çä´é ö¨Ã¨Ã´ÃÂÙèãµé·Ò§´èǹ ½Ñè§ä»Êþҹ¤ÇÒ¤èÒöäÃèá¹è㨠ÃÂÙèÃÒÇæ 100-200 ¤§äÃèà ¡Ô¹ ¨Ò¡ÊǹÅØáçÃÕ à Ëç¹à ¤éҺáÇèÒ 100 ºÒ· á¶Ã¢Ò¡ÅѺ¶éÒä´é¡ÅѺ¤Ñ¹à ´Ôà äÃèµéçà ÊÕ¤èÒö¡ÅѺÃÕ¡ 100 ¹Ö§à ¤éÒãËé¡ÅѺ¿ÃÕ áµè¶éÒ¡ÅѺ¤¹Åäѹ¡çà ÊÕ ÃÕ¡ 100 à »ç¹ 200 ¡çÂѧ¶Ù¡ÃÂÙè´Õ Ã…Ã§à ¢éÒä»´ÙÃÒÂÅÃà ÃÕÂ´à ¾ÔèÃà µÔÃä´é·Õè¹Õè¨éÒ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?
 14. «×éâç¢ÇÑ­...ªèǧҹáµè§...§Ò¹·ÓºØ­ºéÒ¹...§Ò¹ºÇª...§Ò¹È¾...à §Ô¹ªèǺÃÔ¨Ò¤ à »ç¹ ÀÒÉÕÊѧ¤à Âѧä§ã¹ªÕÇÔµ¡çµéçä´é¨èÒ áµèÊÑ§à ¡µÃÑéÂÇèҫç¨ÃÃÒ¾ÃéÃÃæ ¡Ñ¹·ÕÅÃËÅÒÂæ §Ò¹ 55555 áµè¡çà ÃÒ¹èÒ ªèÇÂæ ¡Ñ¹ä» (ºè¹·ÓäÃà ¹ÕèÂ)
 15. â¶è ©Ñ¹¡ç¹Ö¡ÇèÒ¨ÃÃÒÊÒÃÀÒ¾ÃÑ¡¡Ã˹Øè÷Õèä˹
 16. ʧÊѨÒÃÒà »ç¹·Õà ªÃºªØ´ Pirates ´ÙäÃè¸ÃÃÃ´Ò´Õ ÃÔÃÔ
 17. woooow i was thinking to post journal "How to make krathong in my style" this year but P'Nicky jai dee give the prizes so i will post about it after this competition Thank you for posting a fun competition again ka, P'Nicky. :heart: :heart:
 18. HBD ja Jamie wish all the best for u. see u tonight
 19. happy belated birthday ja sorry i couldnt make it looks like very fun night with all sexy girls
×
×
 • Create New...