Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by aomlovely

 1. Re-post ¡Ò§à ¡§Tango+à Ê×éêտç+·ÃÒà ÇÅà «· ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤à 1. à Ê×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà ¤ÂãÊèà Å 2. ¡Ò§à ¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÊÕâÃÅâÃÊ µÑ´ÊիѺ㹪þÙÃèù ä«´ì S ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà ¨éҢç«×éÃÃÃ’ 1200 ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡ à ÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ 3. Travel set U'R
 2. Re-post ¡Ò§à ¡§Tango+à Ê×éêտç+·ÃÒà ÇÅà «· ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤à 1. à Ê×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà ¤ÂãÊèà Å 2. ¡Ò§à ¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÊÕâÃÅâÃÊ µÑ´ÊիѺ㹪þÙÃèù ä«´ì S ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà ¨éҢç«×éÃÃÃ’ 1200 ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡ à ÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ 3. Travel set U'R
 3. aomlovely

  210

  I went back to Baan Rajawadee again today,to write the paper ask for the permission take 30 children out to sunflower field.Then I met Mr.Chatchawan, I told him that the picture he created costs 6100 baht at the last auction.I told him that i will give him 2000 baht for the picture and the rest he agreed to He was smiling ....Please Bid on.... Once again this Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children) His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth. Size ar
 4. aomlovely

  210

  I went back to Baan Rajawadee again today,to write the paper ask for the permission take 30 children out to sunflower field.Then I met Mr.Chatchawan, I told him that the picture he created costs 6100 baht at the last auction.I told him that i will give him 2000 baht for the picture and the rest he agreed to He was smiling ....Please Bid on.... Once again this Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children) His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth. Size ar
 5. ÊÃ⾡¨éÒ à »ç¹¡Ò§à ¡§à ÃǵèÓÃèÃ
 6. ¢Ãºã¨ÃÒ¡¨éÒ¹éçÊÒÇ ¹èÒ¨ÃãÊèä´é¹à à ¾ÃÒÃà ¨ê¡çÂÑ´à ¢éÒ ÃÑ¹à »ç¹¼éÒÂ×´¹èà ¼éÒ´ÕÃÒ¡¹à áµè¹Ò§áººäÃèãªèà ¨ê¹à ÃÔÃÔ
 7. H&M short JeansBrand : H&M ,à ÃǵèӵçÊÃ⾡ 38 ¹ÔéÇ ¤ÇÒÃÂÒÇ˹Ö觤պÃ×à à ¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à ´ÕÂÇ ÊÀÒ¾ 99.99% 98% Cotton 2% Elastane This item is from one TF girl who lives in Sweden She will send to any address in the world. Thank you very much .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum. (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) How to pay : 1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events Click on “donate” ic
 8. H&M short JeansBrand : H&M ,à ÃǵèӵçÊÃ⾡ 38 ¹ÔéÇ ¤ÇÒÃÂÒÇ˹Ö觤պÃ×à à ¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à ´ÕÂÇ ÊÀÒ¾ 99.99% 98% Cotton 2% Elastane This item is from one TF girl who lives in Sweden She will send to any address in the world. Thank you very much .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum. (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) How to pay : 1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events Click on “donate” ic
 9. H&M dressPurple dress ,Brand : H&M ,Size EUR : M,Made from 100 % Acrylic This item is from Ace_of_Hearts Thank you very much She will send to any address in the world. .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum. (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) How to pay : 1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events Click on “donate” icon, it will take you to Paypal, (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood) 2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtw
 10. H&M dressPurple dress ,Brand : H&M ,Size EUR : M,Made from 100 % Acrylic This item is from Ace_of_Hearts Thank you very much She will send to any address in the world. .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum. (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) How to pay : 1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events Click on “donate” icon, it will take you to Paypal, (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood) 2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtw
 11. à ÃÔèáèùÃÕ¡µÒÃà ¤Â 99 ¤èÃ
 12. 3 in 1 ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤à 1. à Ê×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà ¤ÂãÊèà Å 2. ¡Ò§à ¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÃիѺã¹ ÃÂèÒ§´Õ ä«´ì S ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà ¨éҢç«×éÃÃÃ’ à ¡×ú¾Ñ¹ ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡ à ÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ 3. Travel set U'R brand ¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡¸ÃÃêҵÔÃÕÊèǹ¼ÊâçÇÃ
 13. 3 in 1 ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤à 1. à Ê×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà ¤ÂãÊèà Å 2. ¡Ò§à ¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÃիѺã¹ ÃÂèÒ§´Õ ä«´ì S ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà ¨éҢç«×éÃÃÃ’ à ¡×ú¾Ñ¹ ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡ à ÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ 3. Travel set U'R brand ¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡¸ÃÃêҵÔÃÕÊèǹ¼ÊâçÇÃ
 14. ʧÊÑÂà ÃÒ¨Ãä´éªØ´ã¹ÃÒ¤Ò 199 ÃÕ¡à ËÃ×ù¡Ñ¹ :-P
×
×
 • Create New...