Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Blog Entries posted by aomlovely

 1. aomlovely
  »ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà»ç¹¡ÒÃàÃÔèõ鹻շÕè´Õ 
   
   
  Çѹà´ç¡»Õ¹Õé  ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡àÊÕ§à¾Å§  ·Ñ駹ѡÃéç  Ã¡Â´Â¹Ã Â«ÃÃì  ÃÒÃéç  Ã ÂµÃ©Â¹ ¡Ñºà´ç¡æ  ¾Ô¡ÒëéÓ«éù  ÃÕàÇ·ÕáÅäÒÃÒâÃà¡ÃãËé¾ÃéÃà ³  ʶҹʧà¤ÃÒÃËìà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´
   
   
  ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèҡѺà´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒÂ
   
   
  ã¤ÃÃÂÒ¡àÃÒÊÔ觢çËÃ×Ãà§Ô¹ÃÒºÃÔ¨Ò¤´éÇ¡çÂÔ¹´Õ
   
   
  ÃéÃÃÃÂÒ¡ÃÇÃà¾×èù¡ÅØèÃàÅç¡æ à¾×èÃä»ÃèÇÃÊÃéÒ§¤ÇÒÃʹءʹҹãËé¡Ñºà´ç¡æ â´Â¨Ãà»ç¹¡ÅØèÃÊØ´·éÒ·ÕèµéçÃéçà¾Å§áºº non-stop ãËéà´ç¡æ àµé¹¡èù»Ô´§Ò¹
   
   
  ÇѹàÊÒÃì·Õè 8 áÃÒ¤à 2554
   
   
  ʶҹ·Õè¹Ñ´ÃÇþŠ ÂºÃ©Ã’¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´
   
   
  http://www.banrajawadee.com/th/
   
   
  àÇÅÒ 13.00 ¹. ºÃÔàdz¢éÒ§àÇ·Õ¡ÒÃáÊ´§
   
   
   Ã ÂºÃÃìâ·ÃÃéÃâÃä´éËÅѧääì¹Ã¨êÃ
   
   
  ȁ.ã¤Ã¨ÃÃÒÃèÇÃá¨à á¨é§ª×èÃä´é·ÕèÅÔꧤì¹Õé
   
   
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events&month=01&year=2011&day=08#2033
   
  ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÃÇѹà´ç¡ »Õ 53
   


   
   

 2. aomlovely
  Ayutthaya one day trip
  ----- Let me be your amateur guide -----
  My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything
  so BIG THANKS TO Mr.Google haha

  "Day trip to Ayutthaya"
  I promised "funk_house" to post more detail about the places
  that we will visit in Ayutthaya next Sunday 3 October,2010.
  Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11
  at 8:30 a.m.
  There are many places to visit so more early more better

  The minibus run along the expressway take about an hour
  to the 1st place, Bang Pa-In Palace.
  Dress code : same as you go to The Grand Palace


  Proper Dress in Bang Pa-In Palace for Visitors

  Visitors are requested to be dressed properly and appropriately upon entering the ground of  Bang Pa-In Palace. Thus the following dress – code (applicable to both ladies and gentlemen) will be strictly enforced:

  1. Shorts, mini-skirts, short skirts, tight fitting trousers, as well as tights can not be worn as outer garments.
  2. See-through shirts and blouses, as well as culotters or quarter length trousers can not be worn.
  3. Sleeveless shirts or vests can not be worn as outer garments.
  4. Sandles (without ankle or heel straps) can not be worn.
  5. All shirt sleeves, whether long or short, can not be rolled up.
  6. Sweat shirts and sweat pants, wind-cheaters, pajamas and fisherman trousers can not be worn.
  Bang Pa-In Palace

  Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail.
   
  From the palace, cross the river to
  Wat Niwet Thamprawat

  Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail.
   
  Lunch time at TonNam Riverview near the Palace
  special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one
  but aroi mak mak!!
   
     
  Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail.
   
  After lunch, head for the city island (old city)
  Click to view big map
   
  Thanks weloveayutthaya.com for the pic
  Number 47 (on the map)
  Wat Phanan Choeng Worawihan

  Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail.

  on the way to Wat Yai Chai Mongkon, stop at
  Rotee Saimai Bang Im-ron
   


  Thanks www.hamanan.com for the pics and detail.
  Then go to the temple Number 50
  Wat Yai Chai Mongkon
   
  Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pics, thailandforvisitors.com for detail.


  Number 52
  Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre    
   
  Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail.
  next temple Number 15
  Wat Mahathat

  Thanks www.thailandsworld.com for pics and detail 
  Number 16
  Wat Ratchaburaba  Thanks www.sacred-destinations.com for pics and detail.
  Number 10
  Wat Phra Sri Sanphet

  Thanks wikimapia.org for the pics and detail.


  Number 8-9
  Viharn Phra Mongkon Bopit


  Thanks www.asiaexplorers.com for the pics and detail.


  last temple Number 27
  Wat Chai Watthanaram
  waiting for sunset...very nice
   
  Thanks en.wikipedia.org for the pics and detail. 

  After that we can have dinner at
  Baan Watcharachai
  next to Wat Kasattra Number 25
  we can see Phra Chedi Sri Suriyothai (Number 35)
  from the restaurant
    
   
  Thanks www.ohomylife.com for the pics and detail.


   Back to Bangkok safely, i hope you will enjoy the trip
  P.S.  - I may skip some places depending on time
  - We have to pay entrance fee at some places
  - Don't forget your camera, hat/cap/umbrella
  - Bring your drink & snack if you like, or we can stop at minimart in Petro Pump along the way so you don't have to carry that much

 3. aomlovely
  Ayutthaya Trip
  ----- Let me be your amateur guide -----
  My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything
   so BIG THANKS TO Mr.Google haha

  I promised "funk_house" to post more detail about the places
  that we will visit in Ayutthaya next Saturday 3 October,2010.
  Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:45 a.m.  The minibus run along the expressway take around an hour to The 1st place


  Dress code :

  Bang Pa-In Palace

  Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail.
   
  From the palace, cross the river to
  Wat Niwet Thamprawat

  Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail.
   
  Lunch time at TonNam Riverview near the Palace


  special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one
  but aroi mak mak!!
   
     
  Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail.
   
  After lunch, head to the city island (old city)


  Click to view big map

   


  Thanks weloveayutthaya.com for the pic


     


  Number 47 (on the map)


  Wat Phanan Choeng Worawihan


  Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail.
   


  Number 50  Wat Yai Chai Mongkon
   


  Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pic, thailandforvisitors.com for detail.


   


  Number 52


  Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre    


   


  Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail.


  next temple Number 15
  Wat Mahathat

  Thanks www.thailandsworld.com for pics and detail 
   
  Number 16
  Wat Ratchaburaba   Thanks www.sacred-destinations.com for pics and detail.


   


  Number 10


  Wat Phra Sri Sanphet

   


  Number 8-9


  Viharn Phra Mongkon Bopit


   

   


   last temple Number 27
  Wat Chai Watthanaram
    
  waiting for sunset very nice
   
  After that we can have dinner at
  Baan Watcharachai
  next to Wat Kasattra Number 25
  we can see Phra Chedi Sri Suriyothai (Number 35)
    
   


    4. aomlovely
  Ayutthaya Trip


  ----- Let me be your amateur guide -----


  My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything


   so BIG THANKS TO Mr.Google haha

  I promised "funk_house" to post more detail about the places


  that we will visit in Ayutthaya next Saturday 3 October,2010.


  Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:45 a.m.


  Dress code :


  The minibus run along the expressway take around an hour to The 1st place


  Bang Pa-In Palace

  Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail.


   


  From the palace, cross the river to


  Wat Niwet Thamprawat

  Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail.


   


  Lunch time at TonNam Riverview near the Palace
  special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one


  but aroi mak mak!!


   


     


  Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail.


   


  After lunch, head to the city island (old city)
  Click to view big map

   
  Thanks weloveayutthaya.com for the pic
     
  Number 10 (on the map)
  Wat Phanan Choeng Worawihan

  Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail.

   
  Number 31
  Wat Yai Chai Mongkon

   
  Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pic, thailandforvisitors.com for detail.
   
  Number 11
  Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre

    
   
  Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail.


   


   


 5. aomlovely
  When your love doesn't want to get married

  -Louise C-
  If you are in a relationship and want to get married but the person you are with doesn't believe in marriage, what should you do? Does it really matter if you don't have the legal document? Why do people feel uneasy when the person they love does not want to marry them?
  If you are in this situation, then you could follow Dr Patricia Allen's advice (In Getting to “I Do”), and say something to your boyfriend along the lines of “I understand that you don't want marriage, and that is your right, but I need it, so if you feel you can't marry me then we can't be together any more.”  However, before you do this, you need to decide whether or not you are prepared to end the relationship over this issue. Because when you say this, one likely reaction is that your man will walk away.
  Dr Pat Allen advises that eight weeks is the maximum period that it takes a man to make up his mind. “If he hasn't called you in eight weeks, then it's over” she says. A ‘feminine energy woman’ must look for a man who can fulfil her needs, not suppress her own needs in deference to his.
  She says that a woman must love herself more than she loves her man. Therefore if her man can't give her what she really wants, she must move on and find another one. You don't make sacrifices for ‘masculine’ men, because men are givers and women are receivers.
  Dr Allen's idea is not that a woman should issue an ultimatum, merely that she should not settle for less than she wants from a relationship. If she wants to be married, then she should let the man she loves know that, and let him make up his own mind.
  My own experience of men is that the ones who loved me wanted to marry me (and that included one divorcee). The ones who didn't, didn't.In Staying Married... and Loving It, the sequel to Getting to "I Do", Dr Pat Allen writes:  Nobody needs a piece of paper to get married. But I believe that if you want 100 percent commitment with the physical, mental, and emotional doors shut, you must be married legally.

  It pains me greatly to have to admit that I agree with the author of a self-help book about anything, but I do think that marriage shows you are 100% committed more than anything else. I cannot deny the feeling I have that a person who doesn't want to be married is thinking, however subconsciously, that it will be easier to get out of the relationship if they're not married. The doors are still open.
  It's not that I disapprove of people living together without being married or anything – that would be absurd. And if both people really and truly don't think that being married matters, I'm sure it could work out fine, but often one person wants to get married while the other doesn't.
  If you are in this situation, there is the possibility that if he doesn't want to marry you it is because, as it says in the title of the book Carl recommended somewhere on here He's Just Not That Into You. Years ago I knew a woman who'd gone out with a man for ten years, he'd always told her he didn't believe in marriage, but then he met another woman and suddenly he did believe in marriage, he married her.
  If someone doesn't want to be married, then however much they might rationalise it by saying that they don't believe in marriage etc, I would feel that there is a distinct possibility that they might change their mind when they meet someone else.
  I know that you can think you want to marry someone and change your mind about that too. When I was getting divorced from my husband my lawyer told me about a woman he had acted for who changed her mind three hours after the wedding. And my husband's niece was jilted by her fianceacute; three weeks before their wedding day, he'd been seeing someone else for months and she didn't know a thing about it.
  In spite of any evidence to the contrary, I still have this feeling that if a man is really committed to a relationship he will want to marry you rather than just live with you. And the same goes for a woman. In my own case, the men who really loved me asked me to marry them; the ones who didn't, didn't. Nobody ever asked me to just live with them. If my husband had asked me to move in with him rather than get married, I don't know how I would have felt, but I think I might have had that feeling that he wasn't really that much in love with me.
  My husband and I lived together without being married for several years after we got back together again after our divorce. Things were very turbulent for a while; we were always having a lot of rows and I always had the thought that, since we weren't married, it would be much easier for me to leave again if I wanted to. After things settled down between us and we were much happier, I didn't feel any inclination to leave any more, so when my husband asked me to marry him again, I was quite happy to do so. If I hadn't been, then to me it would have been a sign that I was still thinking it would be easier to get out if I didn't marry him again. To me, wanting to be married means that you have confidence that the relationship will last. I fully admit that that confidence can be misplaced, but I feel that it is nice if it is there in the first place.
  Thanks : http://www.takeninhand.com 6. aomlovely
  My Birthday Event
  Saturday, April 10th at 01:00 PM Donate Rice at Baan Rachawadee Then go to KohKred

   
             We are going to donate RICE and other stuff at Baan Rachawadee in Pakkred, Nonthaburi (same area with Koh Kred) then visit Koh Kred and celebrate our(Kannie & I) belated birthday after that  

  Kohkred Map
   

   
  I will let "Kannie" waiting for you at The Victory Monument BTS station(Exit Victory monument at skywalk) at 12.15 pm. then go together to Baan Rachawadee.

   

  Bring rice and stuffs with you or buy some in Pakkred (my area), just let me know then we will stop at the shop before go to donate.
   

  Everyone is welcome!!

   

  Come visit Baan Rachawadee donate stuffs.
   
  http://www.banrajawadee.com/en/
   

  Message me for contact info.
   

  P.S. Don't forget your hat or umbrella
   

  It's a bit hot at kohkred.
   
   

 7. aomlovely
  Just a short note about my birthday event

   Plan & Date changed

   

   

   

   

  Date changed to

  Saturday, April 10th at 01:00 PM

   

  Plan :

            We are going to donate RICE and other stuff at Baan Rachawadee in Nonthaburi (same area with Koh Kred) on 10th April, then visit Koh Kred and celebrate our(Kannie & I) belated birthday after that


  Everyone is welcome!!

   

  We are going to donate RICE and other stuff
   
   


   


  http://images.google.co.th/images?hl=th&source=hp&q=koh%20kred&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi'>


 8. aomlovely
  Hi All,
  About TF charity on this Saturday 9th January 2010 
  *************************
   


  Baan Nonthaphum and Baan Rachawadee are at the same area in Pakkred,
  Nonthaburi Province (my area).

  For someone who doesn't know how to get there.
  I can go to meet you at  BTS Victory Monument station at 12.00 p.m.
  then we go together by bus or taxi we will see.

  Please, confirm me back that you would like to meet me at BTS Victory Monument
  or go to Baan Nonthaphum by yourself.

  I will give you my mobile number in private message only!
  call me when u arrive then you will not get lost 

  ...................................................
   
  There is nothing much just donate all money and stuffs to those foundations.
  I still have to post about money to let you all know
  how much money left from last trip, i will post it tomorrow. 
   
  This time " queen " and " Admin " will play music for children so let's sing.
  If you have guitar or something else you can join.
   
  As it is National Children's Day on 9th Jan,
  There might be some activities from another group for the children as well.
  I will check with the manager there, maybe we can join with them.
   
  You can bring some stuffs (new ones or 2hand ones) for the children if you want
  or just money or bring yourself would also okay.
  I want you meet those children and be the part of the charity (^^)
  sign up here
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events&month=01&year=2010&day=9
  *********************
  Some pictures & video clips here

  Sunflower field with children from Baan Rajawadee
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=69450&jid=69014

  Video clips of activities with children at Baan Gerda
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=69450&jid=69035

  Thanks puriku for posting.
  .
  M ore photos at sunflower field
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=69046

  More photos at Baan Gerda
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=69049

  Thanks Frans for posting
   .
  Any question please PM me
  See you there this Satuday.....Thank you everyone!
  -AomLovely-
   
    
 9. aomlovely
  .....Hi All..... Just to remind you that I still make fancy event as I made it every year, since 2006.I almost forgot to post update about itbecause I have many things to arrange at the moment as u know.Please, Don't get bored of "Aomlovely" who has many activities I'm just a super busy woman lol.
   
  *Update* "Fancy In Downtown'09" 
  Photo shoot Event
   
  on Saturday 26th December 2009 at 7.45pm
  Start at SKYWALK above the intersection in front of  big MBK sign
  (National Stadium BTS Skytrain Station)
  And Grand EGV, walk down along the sidewalk to Siam Center
  then Siam Paragon. .......after that......
  If you want we can take BTS to NANA station, walk to Sukhumvit 8
  finish at Det-5 or Central world again?? we will see ^^
   
  Costume: FANCY Whatever u wanna be!

   

  (Credit : Mr.Wattanachai, foolgarden.multiply.com...Thanks for the pic)
   
  Some Photo from last year...CLICK
   
  .
  Everyone is Welcome. Photographer as well.
  Join us!! walk as "A Fancy Group"
  hurry find costume, 7 days left.
  Let's have many cool shots with Colorful lights in downtown.
  Be ready with your camera.
  sign up for contact info.
   
   
                      
   
    
 10. aomlovely
  .....Hi All..... Just to remind you that I still make fancy event as I made it every year since 2006.I almost forgot to post update about itbecause I have many things to arrange at the moment as u know.Please, Don't get bored of "Aomlovely" who has many activities I'm a super busy woman lol 
  *Update* "Fancy In Downtown'09" 
  Photo shoot Event
   ........
  26th December 2009
  Start in front of  big MBK Logo
  BTS Siam Paragon Gate 7.45pm
   

  Area : Siam Paragon, Central world, Grand Hyatt Erawan..etc
   
  .............................
  As many people signed up and mostly are womanso i would change the prizes like this.
         4 Prizes of Cash 100ß each, from me (just a little prize 'coz i dont have sponsor, anyone wanna be?? hehehe)
                    - Three for Woman' Costume who get the high score 1st, 2nd, 3rd
                     - One for Man' Costume. Dont be envy, I love u all. LOL
                Oh important!!, The winners have to show on the stage or dance 1 song hahaha
   
                Rules...If you want to win the prize and vote costume
                     - Dress Fancy .. whatever you wanna be.
                        (Or Dress up as you have never wear in your life. Or Special dress that your soul really need to wear but couldnt walk through the door to show the world coz you are too shy. i dont mean something naked lol)
                     - Show up till the end.
                     - Vote Costume at Absolute7 Bar Sukumvit soi 7/1, 2nd floors around 11.30 pm. Or at the Central World, in case if the bar is close.
                        (Write 1 woman & 1 man TF username in the paper you get from me.)
    ***Vote needed from you guys who dress FANCY only! at least Fancy Face, Fancy Head wear Fancy Hat or something like that.  Just tell us what's your concept.***
   
   Everyone is Welcome. Photographer as well.
  Join us!! walk as "A Crazy Fancy Group"
  (better than do something crazy alone right?)
  hurry find costume 5 days left.
  sign up for contact info.
   
  Any costume idea?? lets share in forum
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=11589
  I will be a Lovely Angel but no vote for me
   
  Dont forget your camera.
   
                      
   
    
 11. aomlovely
  ....Please Bid on....
   

   

   
  A dress from "PoP_Up" shop of Sinenat, Thank you.
  Height 88 cm.  Bust 72-82cm. Cotton
  Import from Hongkong
   

  This item will send to any address in the world.
  Free of charge if you are in Thailand.
   
  100% of final price goes to Baan Rajawadee, Baan Nonthaphum, Baan Gerda
  and to take some children at Baan Rajawadee to sunflower field on 27th December.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood
  - meet somewhere....or
  - send PM to ask bank account detail.
  The auction will be ended on December 20, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies and gentlemen.
  ...THANK YOU...  
   
 12. aomlovely
  I went back to Baan Rajawadee again on Monday (Home for Mentally Handicapped Children),to write the paper ask for permission to take 30 children out of town.I met Mr.Chatchawan Ampai there. I told him that the picture he created costs 6100 baht from the last auctionand will give him 2000 baht for the picture then the rest will spend for the trip, food and presents.He was very happy asked me immediately that When and How we go.All children in the room were smiling after heard very good news....................................Here is another picture from him, I want to put it as special auction. It's very cute, isn't it? 
  ....Please Bid on....
   

   
   
  He drawn and painted it on white pond paper by his mouth.
  Size around 30x40 cm. no frame
   
  Please, visit his video below.
  he was showing how he drawn some pictures.
   
   

   
   
  This item will send to any address in the world.
   
  70% of final price goes to Baan Rajawadee, Baan Nonthaphum, Baan Gerda
  and to take some children at Baan Rajawadee to sunflower field on 27th December.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
  30% of final price, i will give to Mr.Chatchawan Ampai. (the owner of this picture)
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood
  - meet somewhere....or
  - send PM to ask bank account detail.
  The auction will be ended on December 20, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies and gentlemen.
  ...THANK YOU...  
   
 13. aomlovely
  Re-post
  ¡Ò§à¡§Tango+àÊ×éêտç+·ÃÒàÇÅà«·
   
  ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã
  Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤Ã
   
  1. àÊ×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà¤ÂãÊèàÅÂ

   
  2. ¡Ò§à¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÊÕâÃÅâÃÊ µÑ´ÊիѺ㹪þÙÃèù ä«´ì S
  ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà¨éҢç«×éÃÃÃ’ 1200 ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡
  àÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ    ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ
  Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ    ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ
   
   

   
    
  3. Travel set U'R brand
  ¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡¸ÃÃêҵÔÃÕÊèǹ¼ÊâçÇèÒ¹ËÒ§¨ÃÃà¢é áºÃ¹´ìÊÔ¹¤éÒÊè§Ãá¢Ã§ä·Â
  ÃÕ áªÃ¾Ù + ¤Ã¹´ÔªÑ¹à¹ÃÃì + ʺÙèàËÅÇ + âŪÑè¹
   
   
   
   
  ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ä´é¢Ã§·Ñé§Ëô¹Õéä»àŤèÃ
  Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â
  .....................................
  ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.
  ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
   
  More Auction journals 
  Picture from one man in Baan Rajawadee drawn by his mouth
  DKNY women limited edition, Clinique mini lipsticks from P'Nicky(pandorea) Thank you
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja
  New Wig from Littlebit thanks ja
  H&M Dress from Ace_of Hearts thanks ja
  H&M short Jeans from Thai girl in Sweden thank ja
   
  Update about ThailandFriends 3rd Annual Charity Event
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=83524&jid=68743
   
 14. aomlovely
  I went back to Baan Rajawadee again today,to write the paper ask for the permission take 30 children out to sunflower field.Then I met Mr.Chatchawan, I told him that the picture he created costs 6100 baht at the last auction.I told him that i will give him 2000 baht for the picture and the rest he agreed to He was smiling  
  ....Please Bid on....
   

   
   
  Once again this Picture, i got from one of those children who live in
  Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
   
  His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old)
  He drawn and painted it on canvas by his mouth.
  Size around 50x40 cm.
   
  Please, visit his video below.
  he was showing how he drawn some pictures.
   
   

   
   
  This item will send to any address in the world.
   
  70% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
  30% of final price, i will give to Mr.Chatchawan Ampai. (the owner of this picture)
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Admin or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009
  Let bid for the children, ladies and gentlemen.
  ...THANK YOU...  
   
 15. aomlovely
  H&M short JeansBrand : H&M ,àÃǵèӵçÊÃ⾡ 38 ¹ÔéÇ ¤ÇÒÃÂÒÇ˹Ö觤պÃ×à à¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ  ÊÀÒ¾ 99.99%
  98% Cotton
  2% Elastane
   
   
   
   
   

   
   
    

   
  This item is from one TF girl who lives in Sweden
  She will send to any address in the world.
  Thank you very much
  .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
   
  More Auction journals 
  Picture from one man in Baan Rajawadee drawn by his mouth
  DKNY women limited edition, Clinique mini lipsticks from P'Nicky(pandorea) Thank you
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja
  New Wig from Littlebit thanks ja
   H&M Dress from Ace_of Hearts thanks ja
   
   
  Update about ThailandFriends 3rd Annual Charity Event
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=83524&jid=68743
   
   
 16. aomlovely
  H&M dressPurple dress ,Brand : H&M ,Size EUR : M,Made from 100 % Acrylic
   

    
   
   

   
  This item is from Ace_of_Hearts Thank you very much
  She will send to any address in the world.
  .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies & Gents.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
   
  More Auction journals 
  Picture from one man in Baan Rajawadee drawn by his mouth
  DKNY women limited edition, Clinique mini lipsticks from P'Nicky(pandorea) Thank you
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja
  New Wig from Littlebit thanks ja
   
   
  Update about ThailandFriends 3rd Annual Charity Event
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=83524&jid=68743
   
 17. aomlovely
  3 in 1
  ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã
  Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤Ã
   
  1. àÊ×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà¤ÂãÊèàÅÂ

   
  2. ¡Ò§à¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÃիѺã¹ ÃÂèÒ§´Õ ä«´ì S
  ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà¨éҢç«×éÃÃÃ’ à¡×ú¾Ñ¹ ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡
  àÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ    ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ
  Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ    ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ
   
   

   
    
  3. Travel set U'R brand
  ¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡¸ÃÃêҵÔÃÕÊèǹ¼ÊâçÇèÒ¹ËÒ§¨ÃÃà¢é áºÃ¹´ìÊÔ¹¤éÒÊè§Ãá¢Ã§ä·Â
  ÃÕ áªÃ¾Ù + ¤Ã¹´ÔªÑ¹à¹ÃÃì + ʺÙèàËÅÇ + âŪÑè¹
   
   
   
   
  ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ä´é¢Ã§·Ñé§Ëô¹Õéä»àŤèÃ
  Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â
  .....................................
  ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.
  ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
   
  More Auction journals 
  Picture from one man in Baan Rajawadee drawn by his mouth
  DKNY women limited edition, Clinique mini lipsticks from P'Nicky(pandorea) Thank you
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja
  New Wig from Littlebit thanks ja
   
   
  Update about ThailandFriends 3rd Annual Charity Event
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=83524&jid=68743
   
 18. aomlovely
  Hi all, I really am SORRY.
  Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T)
  when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it.
  good thing is, i already posted the score on Saturday in the afternoon so we can use this score.
  If you remember your latest score then you can donate as that, Thank you.
   
  100% money goes to Baan Rajawadee, Baan Nonthaphum, Baan Gerda,
  and  to take some children at Baan Rajawadee to the sunflower field on 27th December.
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


   
  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood
  - meet somewhere....or
  - send PM to ask bank account detail.
  Cherie and I will keep updating clearly to you all each time Where , When, How the money spend for.
   

   
  We all got 6049 points at the end because of my fault (>.<") sorry mak mak ja
  which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht)
  Thanks to everyone for voting & being a donator
  signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, CherieAtwood, Frans65, Admin, PeterH61, pandorea, browneyesgirl, Noi., LonelySoul, carz79, Fullframe
  and Thanks to someones who have already made a donation for The 3rd TF Charity event.
  Appreciate - 2000 THB
  Fullframe - $300 USD
  kaunitz - $20 USD (from vote for charity event)
  pring - 5000 THB, soon next friday. (from vote for charity event)
  garlic - $150 USD (from vote for charity event)
  pjotr75 - $10 USD (from vote for charity event)
  funky_house - $100 USD (from vote for charity event)
  Thank you very much once again. All the best for you
   
  For someone who didn't join 2 sub-events of 3rd TF Charity
  -Weekly vote for charity event-
  -Auction journal event-(still 2 more days until finish)
  You can still donate for the children. (^^)
   
  7 Auction journals
   
  Picture from one man in Baan Rajawadee drawn by his mouth
  This Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
  His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth.
  Size around 50x40 cm. Please, visit his video the link below. he was showing how he drawn some pictures.
  1. DKNY women limited edition, 2. Clinique mini lipsticks from P'Nicky(pandorea) Thank you
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja
  New Wig from Littlebit thanks ja
   
  Update about ThailandFriends 3rd Annual Charity Event
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=83524&jid=68743
   
   
 19. aomlovely
  I really am SORRY
  Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T)
  when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it.
  good thing is, i already posted the chart on Saturday in the afternoon so we can use this score.
   

   
  We all got 6049 points at the end because of my fault (>.<") sorry mak mak ja
  which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht)
  Thanks to everyone for voting & being a donator
  signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, CherieAtwood, Frans65, Admin, PeterH61, pandorea, browneyesgirl, Noi., LonelySoul, carz79, Fullframe
  and Thanks to someones who have already made a donation for The 3rd TF Charity event.
  Appreciate - 2000 THB
  Fullframe - $300 USD
  kaunitz - $20 USD (vote for charity event)
  pring - 5000 THB, soon next friday. (vote for charity event)
  garlic - $150 USD (vote for charity event)
   
  Thank you very much once again. All the best for you
   
  For someone who didnt join 2 sub-events
  -Vote for charity event-
  -Auction journal event-(still 2 more days until finish)
  You can still donate for the children. (^^)
   
  More Auction journals 
  This Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
  His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth.
  Size around 50x40 cm. Please, visit his video the link below. he was showing how he drawn some pictures.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?op=modload&name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68520
   
  1. DKNY women limited edition
  2. Clinique mini lipsticks
  from P'Nicky(pandorea) Thank you
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=86937&jid=68523
   
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68606
   
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=68628
   
  2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68716
   
  New Wig from Littlebit thanks ja
   http://www.thailandfriends.com/index.php?op=modload&name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68732
   
 20. aomlovely
  ÇÔ¡¼à wig
   
  ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã

  ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ äÎäÅÊշç ãÊèà»ç¹ÇÔ¡¼ÃÊÑé¹
  ËÃ×ÃÊÒÃÒö´Ñ´á»Å§ãÊèà»ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èÃ
  àËÃ×ùã¹ÃÙ»¹Ò§áºº¼ÃÊÕà´ÕÂǡѺÇÔ¡¾Ã´Õá¶ÃÃéǹâÃÅäÇéÃèùæ àÅ´ÙäÃèÃáÇèÒãÊèÇÔ¡äÇé¤ÃÖ觺¹
  ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF (littlebit) ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè Â«Ã—éÃÃÒ¨Ò¡à«ç¹·ÃÑžÃÃÃÒà 3 Ã¤Ãèà¤ÂãÊèàÅÂ
  à¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÃ’ 1000 ¡ÇèÒºÒ·
  ....................
  ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ
  Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â
  .....................................
  ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.
  ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
  More Auction journals 
  This Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
  His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth.
  Size around 50x40 cm. Please, visit his video the link below. he was showing how he drawn some pictures.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?op=modload&name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68520
   
  1. DKNY women limited edition
  2. Clinique mini lipsticks
  from P'Nicky(pandorea) Thank you
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=86937&jid=68523
   
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68606
   
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=68628
   
  2hand Black Dress from a girl in TF, thank ja
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68716
   
 21. aomlovely
  only 9 hours left
  Pls, vote for every TFer through the links below
   Confirmed Members:
  signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, CherieAtwood, Frans65, Admin, PeterH61, pandorea, browneyesgirl, Noi., LonelySoul, carz79, Fullframe
   
  Until now, We all got 6049 points
  which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht)
  Thanks to everyone for voting & being a donator
   

   
  Thanks to someones who have already made a donation for The 3rd TF Charity event.
  Appreciate - 2000 THB
  Fullframe - $300 USD
  kaunitz - $20 USD (vote for charity event)
  pring - 5000 THB, soon next friday. (vote for charity event)
  garlic - $150 USD (vote for charity event)
  Thank you very much. All the best for you
   
  For someone who didnt join 2 sub-events
  -Vote for charity event-
  -Auction journal event-
  You can still donate for the children. (^^)
   
   
   
 22. aomlovely
  ÇÔ¡¼à wig
   
  ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã
   

  ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ·ÓäÎäÅÊշç ÊÒÃÒöãÊèà»ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èÃ
  ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè Â«Ã—éÃÃÒ¨Ò¡à«ç¹·ÃÑÅ äÃèà¤ÂãÊèàÅÂ
  à¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà¡×ú 2000 ÂºÃ’·
  ....................
  ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ
  Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â
  .....................................
  ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.
  ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
  More Auction journals 
  This Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
  His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth.
  Size around 50x40 cm. Please, visit his video the link below. he was showing how he drawn some pictures.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?op=modload&name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68520
   
  1. DKNY women limited edition
  2. Clinique mini lipsticks
  from P'Nicky(pandorea) Thank you
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=86937&jid=68523
   
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68606
   
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=68628
   
  2hand Black Dress from a girl in TF, thank ja
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68716
   
 23. aomlovely
  ªØ´á«¡
  AIIZ Career size M
  ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã
   

  ªØ´á«¡ÊÕ´Ó à¹×éüéÒÊỹà¹ÊÃիѺã¹ÃÂèÒ§´Õ ªÒ¡ÃÃâ»Ã§¼éÒµè÷Ô駵ÑÇ ¼Ù¡âºÇìËÅѧ
  Ã×à 2 ÊÀÒ¾ 99.99% ÊÒÇ˹Öè§ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ à¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ µÃ¹¹Õé¼ÃÃŧãÊèäÃèä´é
  à¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà¡×ú 2000 ÂºÃ’·
   
  (¢¹Ò´·Ñé§Ëô¹ÕéÊÒÃÒöÂ×´ä´éÃÕ¡ / ¹Ò§áººÊÙ§ 160 «Ã.) 
  ¤Ã¡ÇéÒ§ 30 «Ã. ÅÖ¡ 16 «Ã. äËÅè 39 «Ã. ᢹÂÒÇ 45 «Ã.
  ÃúÃÑ¡áÃé 40 «Ã. Ãú»ÅÒÂᢹ 22 «Ã.
  á 36 ¹ÔéÇ àÃÇ 31 ¹ÔéÇ ÂÒÇ 114 «Ã.
   
  ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ
  Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â
  .....................................
  ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.
  ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ
   
   100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
  More Auction journals 
  This Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
  His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth.
  Size around 50x40 cm. Please, visit his video the link below. he was showing how he drawn some pictures.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?op=modload&name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68520
   
  1. DKNY women limited edition
  2. Clinique mini lipsticks
  from P'Nicky(pandorea) Thank you
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=86937&jid=68523
   
  Boots/High heels Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68606
   
  David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=68628
   
   
 24. aomlovely
  ¤ÃÒǹÕéàÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤Ã
  Ãçà·éÒ
  ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ
  ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöàÅ×á Ẻ ÃŠÃ• ¢¹Ò´ Ãçà·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à¨Ã¹ÑŹÕé Â¨Ã“¹Ç¹ 1 ¤Ùè
  Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â
  .....................................
  ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.
  ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ
   
  ȁ. ÊÔ¹¤éÒ¹Õéà»ç¹ÊÔ¹¤éÒ Pre-Order ¹Óà¢éÒ¨Ò¡Îè硧 ¨Ö§µéçÊÑè§à»ç¹ÃúÃÒÂà´×ù(15 ¸.¤)
  ¢ÃãËé¼Ù骹ûÃÃÃÙÅÊè§ÃÒÂÅÃàÃÕ´Ãçà·éÒÀÒÂã¹ Çѹ·Õè 15 ¸.¤ ¡èùà·Õè§ à»ç¹ÃÂèÒ§ªéÒ
  à¾ÃÒèÃäÃè·Ñ¹Ãú¡ÒÃÊÑ觤èà (¡ÒÃÇÑ´¢¹Ò´Ãçà·éÒ¨ÃÃѾഷÃÕ¡·Õ¤èÃ)
  .....................................................................................................
  100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.
  (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 
   
  How to pay :

  1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events
  Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,
  (Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)


  2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

     More info about "Fundraising for multi-disabled children"
  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=DB_phpBB2&file=viewtopic&t=16291


  The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm
  Let bid for the children, ladies.
  ...THANK YOU...
  .....................................................................................................
  ẺÃÕãËé¼Ù骹ûÃÃÃÙÅàÅ×áµÒùÕé (ÂѧËÒẺäÃèËô¤èà à¢éÒÃÒ´ÙàÃ×èÃÂæ áÅéǡѹ¹à à¼×èÃʹã¨ÃÂÒ¡à»ç¹¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÃÔÃÔ)
  Ẻ 1
  ÊÕ¢ÒÇ,ªÃ¾Ù,´Ó ¢¹Ò´ 35-39

   
  Ẻ 2
  Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò,ªÃ¾Ù,´Ó ¢¹Ò´ 35-39


   
  Ẻ 3
  ÊժþÙ, ÊÕ´Ó,ÊÕ¤ÃÕÃ,ÊÕ¢ÒÇ ¢¹Ò´ 35-39 
   Ã¡ÂºÂº 4Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò ¢¹Ò´ 35-39
  Ẻ 5
  ÊÕµÒÃẺ ¢¹Ò´ 35-39

  Ẻ 6
  Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ´Ó-ªÃ¾Ù, ¹éÓà§Ô¹-¢ÒÇ, Â¢Ã’Ç-´Ó ¢¹Ò´ 35-39

  Ẻ 7
  Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ´Ó, ¹éÓµÒÅ, Â¡Ã’¡Õ, ¢ÒÇ ¢¹Ò´ 35-39
   

   
   Ã¡ÂºÂº 8
  Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ´Ó,ÊÕ¹éÓµÒÅ ¢¹Ò´ 35-39

   
   Ã¡ÂºÂº 9
  Êé¹ÊÙ§ 12 «Ã. ÊÕ¢ÒÇ,¹éÓµÒÅ,´Ó ¢¹Ò´ 35-39


   
  Ẻ 10
  Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò, ÊÕ´Ó,ÊÕ¹éÓµÒÅ ¢¹Ò´ 35-39 

   Ã¡ÂºÂº 11
  Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ¤ÃÕÃ, ÊÕ´Ó ¢¹Ò´ 35-39
   

   
   Ã¡ÂºÂº 12
  Êé¹ÊÙ§ 12 «Ã. ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊÕ´Ó ÃÕ·Ñé§áººË¹Ñ§ÃѹáÅôéÒ¹ ¢¹Ò´ 35-39

   
  Ẻ 13
  Êé¹ÊÙ§ 9 «Ã. ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊÕ¢ÒÇ, ÊÕ´Ó ¢¹Ò´ 35-39


  Ẻ 14
  ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊմӠ¢¹Ò´ 35-40

   
  Ẻ 15
  Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕµÒÃẺàÅ ¢¹Ò´ 35-39

   
   
×
×
 • Create New...