Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Blog Comments posted by aomlovely

 1. »ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà»ç¹¡ÒÃàÃÔèõ鹻շÕè´Õ 

   

   

  Çѹà´ç¡»Õ¹Õé  ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡àÊÕ§à¾Å§  ·Ñ駹ѡÃéç  Ã¡Â´Â¹Ã Â«ÃÃì  ÃÒÃéç  Ã ÂµÃ©Â¹ ¡Ñºà´ç¡æ  ¾Ô¡ÒëéÓ«éù  ÃÕàÇ·ÕáÅäÒÃÒâÃà¡ÃãËé¾ÃéÃà ³  ʶҹʧà¤ÃÒÃËìà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´

   

   

  ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèҡѺà´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒÂ

   

   

  ã¤ÃÃÂÒ¡àÃÒÊÔ觢çËÃ×Ãà§Ô¹ÃÒºÃÔ¨Ò¤´éÇ¡çÂÔ¹´Õ

   

   

  ÃéÃÃÃÂÒ¡ÃÇÃà¾×èù¡ÅØèÃàÅç¡æ à¾×èÃä»ÃèÇÃÊÃéÒ§¤ÇÒÃʹءʹҹãËé¡Ñºà´ç¡æ â´Â¨Ãà»ç¹¡ÅØèÃÊØ´·éÒ·ÕèµéçÃéçà¾Å§áºº non-stop ãËéà´ç¡æ àµé¹¡èù»Ô´§Ò¹

   

   

  ÇѹàÊÒÃì·Õè 8 áÃÒ¤à 2554

   

   

  ʶҹ·Õè¹Ñ´ÃÇþŠ ÂºÃ©Ã’¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´

   

   

  http://www.banrajawadee.com/th/

   

   

  àÇÅÒ 13.00 ¹. ºÃÔàdz¢éÒ§àÇ·Õ¡ÒÃáÊ´§

   

   

   Ã ÂºÃÃìâ·ÃÃéÃâÃä´éËÅѧääì¹Ã¨êÃ

   

   

  ȁ.ã¤Ã¨ÃÃÒÃèÇÃá¨à á¨é§ª×èÃä´é·ÕèÅÔꧤì¹Õé

   

   

  http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events&month=01&year=2011&day=08#2033

   

  ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÃÇѹà´ç¡ »Õ 53

   

  17480_277872820349_709695349_5016953_664

   

   17480_277872855349_709695349_5016956_173

  17480_277872835349_709695349_5016954_387

 2. Please, Don't be late everyone.

  We don't have car park for the minibuses so we have to be ready before the minibuses come at 8.20 am

  Here is the plan for the trip

  1 Bang Pa-in Palace (9:30-10:20)

  2 Wat Niwet Thamprawat (10:30-11:00)

  3 Ton nam Riverview Restaurant (11:10-12:10)

  4 Wat Phanan Choeng Worawihan (12:30-13:00)

  5 Rotee Saimai Bang Im-ron (13:10-13:20)

  6 Wat Yai Chai Mongkon (13:30-14:00)

  7 Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre (14:10-15:20)

  There are five showtimes per day

  1st show: 11.00 am

  2nd show: 12.00 pm

  3rd show: 1.30 pm

  4th show: 3.00 pm

  5th show: 4.30 pm

  so we can watch the show at 3.00pm

  8 Wat Mahathat (15:40-16:00)

  9 Wat Ratchaburana (16:10-16:30)

  10 Wat Phra Sri Sanphet (16:40-17:00)

  11 Viharn Phra Mongkon Bopit (17:10-17:30)

  12 Wat Chai Watthanaram (17:50-18.30)

  Dinner at

  Baan Watcharachai Restaurant (18:40-20:00)

  Arrive BKK (21:30)

 3. @ EB >> now we have 2 minibuses with 2 ice boxes(one from you) Can you offer more ice to put in another box, please? :-) I also bring cool small towels for everyone.

  about the red shirts, i have read the news that they will take the train from BKK at 12.55 arrive Ayutthaya at 14.28 about that time we might be at Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market watch the water theatre then we will cross the Prithi Bridge at 15:40 so i hope everything will be okay :)



 4. Ayutthaya one day trip
  ----- Let me be your amateur guide -----
  My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything
  so BIG THANKS TO Mr.Google haha Tongue out
  25927_187837.jpg
  "Day trip to Ayutthaya"
  I promised "funk_house" to post more detail about the places
  that we will visit in Ayutthaya next Sunday 3 October,2010.
  Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11
  at 8:30 a.m.
  There are many places to visit so more early more better

  The minibus run along the expressway take about an hour
  to the 1st place, Bang Pa-In Palace.
  Dress code : same as you go to The Grand Palace


  Proper Dress in Bang Pa-In Palace for Visitors

  Visitors are requested to be dressed properly and appropriately upon entering the ground of  Bang Pa-In Palace. Thus the following dress – code (applicable to both ladies and gentlemen) will be strictly enforced:

  1. Shorts, mini-skirts, short skirts, tight fitting trousers, as well as tights can not be worn as outer garments.
  2. See-through shirts and blouses, as well as culotters or quarter length trousers can not be worn.
  3. Sleeveless shirts or vests can not be worn as outer garments.
  4. Sandles (without ankle or heel straps) can not be worn.
  5. All shirt sleeves, whether long or short, can not be rolled up.
  6. Sweat shirts and sweat pants, wind-cheaters, pajamas and fisherman trousers can not be worn.
  Bang Pa-In Palace
  outpala.jpg
  Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail.
   
  From the palace, cross the river to
  Wat Niwet Thamprawat
  0909101553200016.jpg
  Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail.
   
  Lunch time at TonNam Riverview near the Palace
  special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one
  but aroi mak mak!! Cool
  IMG_4094.JPG  IMG_4093.JPG
   IMG_4111.JPG  IMG_4101.JPG
  Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail.
   
  After lunch, head for the city island (old city)
  Click to view big map
  MapTravel_b.jpg 
  Thanks weloveayutthaya.com for the pic
  Number 47 (on the map)
  Wat Phanan Choeng Worawihan
  %CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%E2%B5%20%C7%D1%B4%
  Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail.

  on the way to Wat Yai Chai Mongkon, stop at
  Rotee Saimai Bang Im-ron
  b4i.jpg  b11i.jpg
  b9i.jpg

  Thanks www.hamanan.com for the pics and detail.
  Then go to the temple Number 50
  Wat Yai Chai Mongkon




  6_2.jpg 
  Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pics, thailandforvisitors.com for detail.


  Number 52
  Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre



   real_20100723141945_1.jpg  real_20100723143503_1.jpg
  real_20100816094153_1.jpg  20100719105143_1.jpg
  Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail.
  next temple Number 15
  Wat Mahathat
  AyutthayaBuddharuins.jpg
  Thanks www.thailandsworld.com for pics and detail 
  Number 16
  Wat Ratchaburaba
  from-above-cc-magalie.jpg


  Thanks www.sacred-destinations.com for pics and detail.
  Number 10
  Wat Phra Sri Sanphet
  93_big.jpg
  Thanks wikimapia.org for the pics and detail.


  Number 8-9
  Viharn Phra Mongkon Bopit

  01.jpg
  Thanks www.asiaexplorers.com for the pics and detail.


  last temple Number 27
  Wat Chai Watthanaram
  waiting for sunset...very nice
  270px-WatChaiwatthanaram_2295b.JPG  8401ed58f7073cb123ae869aeb14a48b.jpg
  Thanks en.wikipedia.org for the pics and detail. 

  After that we can have dinner at
  Baan Watcharachai
  next to Wat Kasattra Number 25
  we can see Phra Chedi Sri Suriyothai (Number 35)
  from the restaurant
   BaanWatChaRaChai1.jpg  BaanWatChaRaChai25.jpg
  BaanWatChaRaChai4.jpg  BaanWatChaRaChai9.jpg
  Thanks www.ohomylife.com for the pics and detail.


   Back to Bangkok safely, i hope you will enjoy the trip Wink
  P.S.  - I may skip some places depending on time
  - We have to pay entrance fee at some places
  - Don't forget your camera, hat/cap/umbrella
  - Bring your drink & snack if you like, or we can stop at minimart in Petro Pump along the way so you don't have to carry that much

  25927_187837.jpg












 5.  








  Ayutthaya Trip








  ----- Let me be your amateur guide -----








  My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything








   so BIG THANKS TO Mr.Google haha Tongue out








  25927_187837.jpg








  I promised "funk_house" to post more detail about the places








  that we will visit in Ayutthaya next Saturday 3 October,2010.








  Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:45 a.m.







  The minibus run along the expressway take around an hour to The 1st place


  Dress code :





  Bang Pa-In Palace








  outpala.jpg








  Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail.








   








  From the palace, cross the river to








  Wat Niwet Thamprawat








  0909101553200016.jpg








  Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail.








   








  Lunch time at TonNam Riverview near the Palace






  special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one








  but aroi mak mak!! Cool








  IMG_4094.JPG  IMG_4093.JPG








   IMG_4111.JPG  IMG_4101.JPG








  Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail.








   








  After lunch, head to the city island (old city)






  Click to view big map






  MapTravel_b.jpg






   






  Thanks weloveayutthaya.com for the pic






     






  Number 47 (on the map)






  Wat Phanan Choeng Worawihan






  %CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%E2%B5%20%C7%D1%B4%



  Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail.




   






  Number 50



  Wat Yai Chai Mongkon




  6_2.jpg 






  Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pic, thailandforvisitors.com for detail.






   






  Number 52






  Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre







   real_20100723141945_1.jpg  real_20100723143503_1.jpg






  real_20100816094153_1.jpg  20100719105143_1.jpg






  Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail.






  next temple Number 15




  Wat Mahathat




  AyutthayaBuddharuins.jpg




  Thanks www.thailandsworld.com for pics and detail 




   




  Number 16




  Wat Ratchaburaba


  from-above-cc-magalie.jpg




   Thanks www.sacred-destinations.com for pics and detail.


   


  Number 10


  Wat Phra Sri Sanphet


  93_big.jpg


   


  Number 8-9


  Viharn Phra Mongkon Bopit


   


  01.jpg


   


   last temple Number 27
  Wat Chai Watthanaram
   270px-WatChaiwatthanaram_2295b.JPG  8401ed58f7073cb123ae869aeb14a48b.jpg
  waiting for sunset very nice
   
  After that we can have dinner at
  Baan Watcharachai
  next to Wat Kasattra Number 25
  we can see Phra Chedi Sri Suriyothai (Number 35)
   BaanWatChaRaChai1.jpg  BaanWatChaRaChai25.jpg
  BaanWatChaRaChai4.jpg  BaanWatChaRaChai9.jpg


   











 6.  


  Ayutthaya Trip


  ----- Let me be your amateur guide -----


  My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything


   so BIG THANKS TO Mr.Google haha Tongue out


  25927_187837.jpg


  I promised "funk_house" to post more detail about the places


  that we will visit in Ayutthaya next Saturday 3 October,2010.


  Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:45 a.m.


  Dress code :


  The minibus run along the expressway take around an hour to The 1st place


  Bang Pa-In Palace


  outpala.jpg


  Thanks www.palaces.thai.net for the pic and detail.


   


  From the palace, cross the river to


  Wat Niwet Thamprawat


  0909101553200016.jpg


  Thanks bannlen.org for the pic, thaitourinfo.net and wikitravel.org for detail.


   


  Lunch time at TonNam Riverview near the Palace
  special menu : giant freshwater prawn cost around 300-400 baht per one


  but aroi mak mak!! Cool


  IMG_4094.JPG  IMG_4093.JPG


   IMG_4111.JPG  IMG_4101.JPG


  Thanks www.oknation.net/blog/wiglud for the pics and detail.


   


  After lunch, head to the city island (old city)
  Click to view big map
  MapTravel_b.jpg
   
  Thanks weloveayutthaya.com for the pic
     
  Number 10 (on the map)
  Wat Phanan Choeng Worawihan
  %CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%E2%B5%20%C7%D1%B4%
  Thanks www.dhammajak.net for the pic, thailandforvisitors.com for detail.

   
  Number 31
  Wat Yai Chai Mongkon

  6_2.jpg 
  Thanks www.howdy-thaihotel.com for the pic, thailandforvisitors.com for detail.
   
  Number 11
  Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre

   real_20100723141945_1.jpg  real_20100723143503_1.jpg
  real_20100816094153_1.jpg  20100719105143_1.jpg
  Thanks www.ayutthayafloatingmarket.com for pics and detail.


   


   


 7. When your love doesn't want to get married

  -Louise C-

  If you are in a relationship and want to get married but the person you are with doesn't believe in marriage, what should you do? Does it really matter if you don't have the legal document? Why do people feel uneasy when the person they love does not want to marry them?

  If you are in this situation, then you could follow Dr Patricia Allen's advice (In Getting to “I Do”), and say something to your boyfriend along the lines of “I understand that you don't want marriage, and that is your right, but I need it, so if you feel you can't marry me then we can't be together any more.”

  However, before you do this, you need to decide whether or not you are prepared to end the relationship over this issue. Because when you say this, one likely reaction is that your man will walk away.

  Dr Pat Allen advises that eight weeks is the maximum period that it takes a man to make up his mind. “If he hasn't called you in eight weeks, then it's over” she says. A ‘feminine energy woman’ must look for a man who can fulfil her needs, not suppress her own needs in deference to his.

  She says that a woman must love herself more than she loves her man. Therefore if her man can't give her what she really wants, she must move on and find another one. You don't make sacrifices for ‘masculine’ men, because men are givers and women are receivers.

  Dr Allen's idea is not that a woman should issue an ultimatum, merely that she should not settle for less than she wants from a relationship. If she wants to be married, then she should let the man she loves know that, and let him make up his own mind.

  My own experience of men is that the ones who loved me wanted to marry me (and that included one divorcee). The ones who didn't, didn't.In Staying Married... and Loving It, the sequel to Getting to "I Do", Dr Pat Allen writes:

  Nobody needs a piece of paper to get married. But I believe that if you want 100 percent commitment with the physical, mental, and emotional doors shut, you must be married legally.

  It pains me greatly to have to admit that I agree with the author of a self-help book about anything, but I do think that marriage shows you are 100% committed more than anything else. I cannot deny the feeling I have that a person who doesn't want to be married is thinking, however subconsciously, that it will be easier to get out of the relationship if they're not married. The doors are still open.

  It's not that I disapprove of people living together without being married or anything – that would be absurd. And if both people really and truly don't think that being married matters, I'm sure it could work out fine, but often one person wants to get married while the other doesn't.

  If you are in this situation, there is the possibility that if he doesn't want to marry you it is because, as it says in the title of the book Carl recommended somewhere on here He's Just Not That Into You. Years ago I knew a woman who'd gone out with a man for ten years, he'd always told her he didn't believe in marriage, but then he met another woman and suddenly he did believe in marriage, he married her.

  If someone doesn't want to be married, then however much they might rationalise it by saying that they don't believe in marriage etc, I would feel that there is a distinct possibility that they might change their mind when they meet someone else.

  I know that you can think you want to marry someone and change your mind about that too. When I was getting divorced from my husband my lawyer told me about a woman he had acted for who changed her mind three hours after the wedding. And my husband's niece was jilted by her fianceacute; three weeks before their wedding day, he'd been seeing someone else for months and she didn't know a thing about it.

  In spite of any evidence to the contrary, I still have this feeling that if a man is really committed to a relationship he will want to marry you rather than just live with you. And the same goes for a woman. In my own case, the men who really loved me asked me to marry them; the ones who didn't, didn't. Nobody ever asked me to just live with them. If my husband had asked me to move in with him rather than get married, I don't know how I would have felt, but I think I might have had that feeling that he wasn't really that much in love with me.

  My husband and I lived together without being married for several years after we got back together again after our divorce. Things were very turbulent for a while; we were always having a lot of rows and I always had the thought that, since we weren't married, it would be much easier for me to leave again if I wanted to. After things settled down between us and we were much happier, I didn't feel any inclination to leave any more, so when my husband asked me to marry him again, I was quite happy to do so. If I hadn't been, then to me it would have been a sign that I was still thinking it would be easier to get out if I didn't marry him again. To me, wanting to be married means that you have confidence that the relationship will last. I fully admit that that confidence can be misplaced, but I feel that it is nice if it is there in the first place.

  Thanks : http://www.takeninhand.com

×
×
 • Create New...