Jump to content

Anntie

OG
 • Content Count

  249
 • Joined

 • Last visited

About Anntie

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 06/02/1975
 1. Hi :) sorry for late reply Im good here n happy life with my boy, how are you doing?

 2. was just browsing and saw you. whatsup.

 3. Nice to see you here again ka:) remember me you ka?
 4. Anntie

  What a guy need?

  sa nook dee Soda hahaaha:D
 5. We Love our King!!!
 6. Anntie

  My wedding photos

  Sauyjang ka Dee jai dauy na ka:)
 7. Anntie

  Big girl want 2 cry…

  ¹éÃ§â«´Ò »¡µÔà ¤éÒÃÃÇÕ«èÒ Approved »ÃÃÃÒ³ ÃÒ·ÔµÂì˹Öè§ÃÂèÒ§ªéÒÊØ´¡éÃÊçÃÒ·ÔµÂìÃà ÃÑ·Õè¹Õéà ¤éÒãËéÃùҹ¨Ñ§Ãà ÃÂèÒ§¶éÒÃÔµÒÅÕ¢éÃÃÙÅ¤Ãºà ¤éÒ¡éùѴÇѹÃÒÃѺä´éà Źà áµè¶éÒá¨é§à ¤éÒÇèÒä»ËÒΌ¹Ã¨ÃºÃ¡ÇèÒ¨Ãä´éÂÒ¡¡ÇèÒä»à ·ÕèÂÇÃà à ¤éҨöÒäӶÒ÷Õèà »ç¹ÊèǹµÑÇÃÒ¡ææ ¢Ã§¹éçÂѧ¹éùþÕèà Ë繢ç·Õè¢Ã§ºÒ§Abbassy ¶ÒáÃ÷Ñé§ÇÑ¹à ´×ù»Õʶҹ·Õè ·Õ辺¡Ñ¹¤ÃÑé§áÃ
 8. hello sweetie!! how are you doing today?i suppose good,i'm on the site and really i have no intentions more than meeting a honest,caring,understanding my rib,my soulmate and future partner and really a loyal person here that i can know and understand better. Am jones from mayfair presicely and also working and have my personal firm as an international achitectural designer here in london. I just saw your pics and u are really sweet and i could love to know u better if possible get alone with you.. Coz u look so pretty and even magnetic that i cant let go off you thats why i'm sending you this
 9. Merry christmas Cute boy
 10. Åç´Ù·Õè Blue elephant µÃ§Ê¶Ò¹Õ ö俿éÒÊØÃÈÑ¡´ÚÔì ÃÒËÒÃä·ÂÃʪҵÔ ÃÃèÃÂÃÕÃôѺ¤ÇÒÃà ¼ç´ãËéà Å×á ¤èà ʶҹ·Õ赡áµè§ÊǤÅÒÊÔ¤¤èà ËÃ×ÃÇèÒ ºÒÂѹ·ÃÕ vertigo ¡çâÃà ¤¤èà áµèäÃèãªéÃÒËÒÃä·ÂÅѡɳäÅéÒ Sirocco ¤èà ÃÕ¡·Õè¡çÃéÒ¹ÃÒËÒÃã¹âçáÃà Millennium Hilton Hotel ª×èÃä¾Ãìà ¤èà à »ç¹ÃéÒ¹·ÕèÊà µê¡ÃÃè÷ÕèÊØ´ãáÃØ§à ·¾¤èà ÃÕÃéÒ¹¢Ò«ÕÊà ¤ç¡ËÅÒËÅÒÂÊäµÅìãËéà Å×á·Ò¹´éǤÃ
 11. Anntie

  Little Feet #1

  Congratulation New Dady & New Mamy..
 12. na sa nook jangggggggggggg:)
 13. Dee jai dauy na ka...=) sauy mak ka
×
×
 • Create New...