Jump to content

Glamorous

Experienced Member
 • Content Count

  248
 • Joined

 • Last visited

About Glamorous

 • Rank
  Premium Member
 • Birthday 08/27/1985
 1. I hate it when ppl do that to me, it's really annoying! especially in china.
 2. OzJoe 19 May 2010 8:40PM what is curfew??? ...... They won't selling booze for you after 8 pm today..i guess... 5555 ) 28 year old but doesn't know what curfew is??? hmmm which planet are you come from?
 3. Glamorous

  what the guy wants????

  He probably wants a one night stand with you before he fly to Beijing!
 4. Awww....so cute
 5. Call the moving truck service is best...I've never do it myself. 500-1000 baht and they'll do everything for ya but I guess it's too late now because you already did it yourself. Hope you feel better soon.
 6. I want your job! lol
 7. ¹èÒ¨Ãâ¾Ê¡èù˹éÒ¹ÕéÃèÃäÃè§Ñ鹨Ãä´é¡ãËéáÅéÇ...à ¾Ôè§ãªé«×éâçä»à Ã×èÃÇÒ¹à ç ÃÔÃÔ µÃ¹¹Õé¡çä´é¡Åèç¢éÒǡáÅèçËÃÕ¾ÙÃÒ¤Ãú¤ÃçáÅÃ....ÃÂèÒ§Ã×è¹äÃèÃÂÒ¡ä´é 555 â»ÃãËÃèÃÒà ´ÕëÂǨÃà ¡çºäÇéãËé¹Ã¤Ã
 8. @smskun...he can be very naughty sometimes too lol @carz79...beatbox is very interesting name, maybe for my next rabbit and let see what will happen then
 9. This is my 5 months old rabbit and his name is Hip hop lolAll the pics is start from the day i got him until now and you can see that he's so much bigger now Hope you guys enjoying it and have a nice day
 10. This is my 5 months old rabbit and his name is Hip hop lolAll the pics is start from the day i got him until now and you can see that he's so much bigger now Hope you guys enjoying it and have a nice day
 11. Glamorous

  HK Trip

  HK is an awesome place...I love it there Only one thing I don't like is the subway station because it's too big and have to walk long way to get to the train lol. Thanks for sharing nice pictures.
 12. I'm hungry can I have some when you finish?
×
×
 • Create New...