Jump to content

Unny

OG
 • Content Count

  1,997
 • Joined

 • Last visited

About Unny

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 11/22/1983

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Unny

  P Danno :) Sabai dee mai kha??

  Dave gonna come back here in a few month kha :D

  I recommended you this website www.changflorist.com

  Dave and I always order flowers or bouquet from this website :)

  Hope all is well with you na kha P Danno

  Unny

 2. DANNO

  Unny...when does Dave get back to Bkk and you?

  and how can I best send flowers to a friend for her birthday ( I am In the US --- she is in Bkk)...

  hope you and the "girls (M&S) are well!

  Dan

 3. Unny

  5555 55555555555555 ( I have to put at least 0 characters otherwise cant post.. -_-''

 4. joob joob sabai dee mai ja

 5. What sick fool is bedding 15 year old girls? Good God, I thought Kentucky was in the US of A!
 6. As opposed to Socialistic Democratic PC Retards! There's a diff....??? Only in the partisan bull spewed by each side. Neither side wants to see how full of crap they are...
 7. :shock: :shock: :shock: :shock: After reading that I'm not surprised that Moobs was spotted trying to pick up a working girl for his mate with the mohawk last night in Big Mango. It was very classy to observe! :roll: hmmmmm ...... what happens in soi 4 should stay in soi 4 !!! Really, I don't go soi cesspool much at all so I was not aware there was such a rule. Especially, in one of the few bars one can visit where there are no hookers - at least I had previously thought. A bunch of us swung by after an end of year dinner in Ruam Rudee to take advantage of the Beer Lao night - great
 8. :shock: :shock: :shock: :shock: After reading that I'm not surprised that Moobs was spotted trying to pick up a working girl for his mate with the mohawk last night in Big Mango. It was very classy to observe! :roll: hmmmmm ...... what happens in soi 4 should stay in soi 4 !!! Really, I don't go soi cesspool much at all so I was not aware there was such a rule. Especially, in one of the few bars one can visit where there are no hookers - at least I had previously thought. A bunch of us swung by after an end of year dinner in Ruam Rudee to take advantage of the Beer Lao night - great
 9. Bruce551 --------55555 chai kha Japamerican ----yes, They re so bad people... imback----------âË ÊçµÑÇà ¹Õè Ãѹ¤§äÃè¡Ñ´à ¤éÒÃèôÔè ÃÕáµèä»à Å蹡Ãà ¤éÒ Damnam1------yes That could be, if they didnt get what they ask for... ;( Andy_bkk--------We talk before, and he said it not over 1300 Thb soda -----------¨éÒ ¨Ãä´éºÃ¡µèÃæä» ÃÃÇѧäÇé¹èäèà PJack ----------Yes, mayb they return tonight..lol..... in that case i will call Police then.
 10. äÃèÃÕÃÃäèêà à ÃÒá¤èÃÂÒ¡à µ×Ã¹à ¾×èùæ¶Ö§à ˵ءÒÃì³·Õèà ÃÒà ¾Ôè§à ¨ÃÃÃ’ *Watch Out* SCAM* Watch out!Çѹ¹Õéà ÃÕ¡ö´Ù´ÊéÇà ÃÒ´Ù´ÊéÇà ¾Ã´Ù´à ÊÃç¨ÃѹºÃ¡5,000ºÒ· âË´Ù´ÊéÇÃËèÒäà ËéҾѹ Ãѹ¡ç¾Ù´µèÒ§æ¹Òæ à ÃÒ¡çºÃ¡ÇèÒ äÃèÃÕ äÃè¨èÒ ÃÕ ¾Ñ¹ËéÒ à ÃÒäËà µÃ¹áááÃè§äÃèÂÃà ÃѹºÃ¡ Êç¾Ñ¹ËéÒ à ÃÒ¡çºÃ¡äÃèÂÃà ÊÃØ»ÃѹºÃ¡ÇèÒ ¾Ñ¹ËéèÒ¡éä´é ä´éà §Ô¹à ÊÃç¨ÃѹÃÕºä»à Å äÃé¾Ç¡à ÅÇ à ¾×èùæ
 11. äÃèÃÕÃÃäèêà à ÃÒá¤èÃÂÒ¡à µ×Ã¹à ¾×èùæ¶Ö§à ˵ءÒÃì³·Õèà ÃÒà ¾Ôè§à ¨ÃÃÃ’ *Watch Out* SCAM* Watch out!Çѹ¹Õéà ÃÕ¡ö´Ù´ÊéÇà ÃÒ´Ù´ÊéÇà ¾Ã´Ù´à ÊÃç¨ÃѹºÃ¡5,000ºÒ· âË´Ù´ÊéÇÃËèÒäà ËéҾѹ Ãѹ¡ç¾Ù´µèÒ§æ¹Òæ à ÃÒ¡çºÃ¡ÇèÒ äÃèÃÕ äÃè¨èÒ ÃÕ ¾Ñ¹ËéÒ à ÃÒäËà µÃ¹áááÃè§äÃèÂÃà ÃѹºÃ¡ Êç¾Ñ¹ËéÒ à ÃÒ¡çºÃ¡äÃèÂÃà ÊÃØ»ÃѹºÃ¡ÇèÒ ¾Ñ¹ËéèÒ¡éä´é ä´éà §Ô¹à ÊÃç¨ÃѹÃÕºä»à Å äÃé¾Ç¡à ÅÇ à ¾×èùæ
 12. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tttttttttttttttttttttttttttttt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 13. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
×
×
 • Create New...