Jump to content

anile

OG
 • Content Count

  429
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by anile

 1. anile

  'All is full of Love'

  Thxs for sharing..what's a metaphysics in humanity...i like Doll Face..sadness but Great indeed...
 2. What's a shame..... :cry: :cry: :cry:
 3. anile

  Perfact

  ÊáÒà Perfect ROMANCEMATHEMATICS Smart man + smart woman = romance ¼ÙéªÒÂà ·èËì + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¤ÇÒà âÃáùµÔ¡ Smart man + dumb woman = affair ¼ÙéªÒÂà ¡è§ + ¼ÙéË­Ô§â§è = ¤ÇÒÃã¤Ãè * Dumb man + smart woman = marriage ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¡ÒÃáµè§§Ò¹ Dumb man + dumb woman = pregnancy ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§â§è = µÑé§ ·éç ** * OFFICE ARITHMETIC * Smart boss + smart employee = profit à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = ¡ÓäÃ
 4. anile

  Perfact

  ÊáÒà Perfect ROMANCEMATHEMATICS Smart man + smart woman = romance ¼ÙéªÒÂà ·èËì + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¤ÇÒà âÃáùµÔ¡ Smart man + dumb woman = affair ¼ÙéªÒÂà ¡è§ + ¼ÙéË­Ô§â§è = ¤ÇÒÃã¤Ãè * Dumb man + smart woman = marriage ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¡ÒÃáµè§§Ò¹ Dumb man + dumb woman = pregnancy ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§â§è = µÑé§ ·éç ** * OFFICE ARITHMETIC * Smart boss + smart employee = profit à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = ¡ÓäÃ
 5. I don't do freak dress-up / cos' i am completly freak ...lol heheheh..
 6. Thxs you all nice share and well hope you enjoy a place you were feel free.. 8)
 7. 'A place where you can feel free'.... Everybody need space for feel free or relax ..but where'about ! you can feel as a special safe house to free' your mind or your harder lifes time .. ** Have you say !!! let's share for friends.....
 8. anile

  45 Lessons Life

  Thxs you all for good comment hope you enjoy it. Cheer And Take ..Anila
 9. anile

  45 Lessons Life

  ** 45 Lessons Life ** 1. Life isn't fair, but it's still good. 2. When in doubt, just take the next small step. 3. Life is too short to waste time hating anyone. 4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch . 5. Pay off your credit cards every month. 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. 7. Cry with someone. It's more healing than crying alone. 8. It's OK to get angry with God. He can take it. 9. Save for retirement starting with your first paycheck. 10. When it comes to chocolate, resistance is futile. 11. Make peac
 10. anile

  45 Lessons Life

  ** 45 Lessons Life ** 1. Life isn't fair, but it's still good. 2. When in doubt, just take the next small step. 3. Life is too short to waste time hating anyone. 4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch . 5. Pay off your credit cards every month. 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. 7. Cry with someone. It's more healing than crying alone. 8. It's OK to get angry with God. He can take it. 9. Save for retirement starting with your first paycheck. 10. When it comes to chocolate, resistance is futile. 11. Make peac
 11. anile

  Chating

  Good indeed !!
 12. anile

  coffee anyone?

  Thx for sharing good indeed ..it's would be nice if this animations inspired Starbucks Coffee Company to discount my favorite Coffee Jelly menu ..perhaps i can drink more than 1 time a day... lol
 13. 41. Don't be idiot and silly make your man happy also
 14. Why women outlive men.? Women live three or five years longer than men on average in the world, according to the Office of National Statistics. But why?..Have you say ? with men being more reckless in their youth and women choosing a better diet and more exercise. But to fully understand why the fairer sex has a longer innings in life, we take a look at the differences between the sexes. 1.Women tend to have stronger hearts A woman's heart is just as strong at the age of 70 as it is at the age of 17 A study at the university's Research Unit for Human Development and Ageing found that the p
 15. ·Ó¹Ã§à ´ÕÂǡѹ·ÕèªÒǪÕǨԵÃÕ¤ÇÒÃËèǧËÒÃҷõèáѹÃÂèÒ§äÃèÅ´Åà à ¾×èùà ÃÕ¡ÊٵùÕéÇèÒà »ç¹ Lifebook ËÃ×Ãà »ç¹ ? µÓÃÒáË觪ÕÇÔµ ? «Ö觼äԴÇèÒà ËÃÃ’Ãà ¨ÒÃ¡Ñºà ¹×éÃËÒ áÅäÓá¹Ã¹Ó·Õè¹èÒʹã¨ÂÔè§ ·Ñ駧èÒÂáÅõç仵çÃÃ’ , ã¤Ã¨Ã·Ó¡çä´é , äÃè·Ó¡çä´é , à »ç¹ÊÔ·¸ÔìÊèǹºØ¤¤Å , äÃèºÑ§¤ÑºÂÑ´à ÂÕ´¡Ñ¹ , äÃèµèÃÇèÒµèâҹ¡Ñ¹ , áµè¶éÒËÒ¡ÃÕ¤ÇÒÃÃØè§ÃÑ蹨÷ÓÃÃäà ãËé¡
 16. ·Ó¹Ã§à ´ÕÂǡѹ·ÕèªÒǪÕǨԵÃÕ¤ÇÒÃËèǧËÒÃҷõèáѹÃÂèÒ§äÃèÅ´Åà à ¾×èùà ÃÕ¡ÊٵùÕéÇèÒà »ç¹ Lifebook ËÃ×Ãà »ç¹ ? µÓÃÒáË觪ÕÇÔµ ? «Ö觼äԴÇèÒà ËÃÃ’Ãà ¨ÒÃ¡Ñºà ¹×éÃËÒ áÅäÓá¹Ã¹Ó·Õè¹èÒʹã¨ÂÔè§ ·Ñ駧èÒÂáÅõç仵çÃÃ’ , ã¤Ã¨Ã·Ó¡çä´é , äÃè·Ó¡çä´é , à »ç¹ÊÔ·¸ÔìÊèǹºØ¤¤Å , äÃèºÑ§¤ÑºÂÑ´à ÂÕ´¡Ñ¹ , äÃèµèÃÇèÒµèâҹ¡Ñ¹ , áµè¶éÒËÒ¡ÃÕ¤ÇÒÃÃØè§ÃÑ蹨÷ÓÃÃäà ãËé¡
 17. Just do it balance..Beauty always usedfull...
 18. Do you like travel or hideaway in somewhere for relax, take a break or spending time with... Half years pass!! too fast.. ..where the place do you plan for Holidays.have you say??
 19. Nonsense..Thai Girl it's not PLAY GROUND. for Farang who want to play and pay..anyway what's shame for Oversea insulting in Thai Woman . where is dignity???
 20. 14.Get Out or Go away....cos' I won't back again for sure...
 21. anile

  it s really sad

  The Gossip lounder than crowd " infact " I like to call all stuff is criminal of emotional. by the way I believe in sincere friendship also.
 22. Great indeed.. thx for sharing..
 23. Men, there are some things that should just not be said to us girls. 'What did you do to your hair?' and 'Relax' being just two of them. :idea: Here are 10 things most women don't want to hear: :shock: 1) "What did you do to your hair?" :oops: Unless we've cut our own hair ? this is not common ? someone else did something to our hair. It wasn't us. And most likely we've gone to a lot of trouble and expense for it. "I like your new haircut" is infinitely better, and shows you're paying attention. It's also far superior to the generic "You look different," which tells us you're as clueless
 24. Beauty saint - or sinner? :idea: You?re a slave to three-step skincare, drink water on demand and never scrimp on sleep. Think you never break the beauty rules? Not so fast? It might sound like you?re doing all the right things. But if those beauty basics aren?t up to scratch, then you could be doing more harm than good.Have you say what you thinks ..... :!:
 25. anile

  Jennifer & Ben.

  ªÃºÃÒ¡¤èà ÃÕ¾ÃÊÃäì㹡ÒÃÃÃ§à ¾Å§·Ñ駤Ùèà Å I am Big fan of them.
×
×
 • Create New...