Jump to content

littlel3ee

OG
 • Content Count

  68
 • Joined

 • Last visited

About littlel3ee

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 12/27/1985
 1. Merry X'mas and Happy New Year coming soon! ^____^

  How r u?

 2. hi i wan't to marry with u

 3. ¹èÒ¡ÑÇ ^^"
 4. unnormall! if you can take full marks! ;p
 5. 55555555 ÊÃËÃèç¨Ô§æ LOL
 6. ¹Ò´Óà »ç¹ªÒÂâÊ´ ÃÒÈÑÂÃÂÙèã¹ËÃÙèºéÒ¹áËè§Ë¹Öè§ «Öè§ËèÒ§ä¡Å¤ÇÒÃà ¨ÃÔ­à »ç¹ÃÂèÒ§ÃÒ¡ à Ã×èä׹¹Ò´ӽѹ¶Ö§»Ùè¢Ã§à ¢Ò ·Õèà ¾Ôè§à ÊÕÂä» 㹽ѹà Ëç¹»Ùèá¤èà ¾Õ§ÃÒ§ æ áµèä´éÂÔ¹à ÊÕ§ªÑ´à ¨¹ÃÒ¡ »ÙèºÃ¡ÇèÒ ˹ÒÇÃÒ¡ ÃÂÒ¡ä´é¼éÒËèÃÊÑ¡¼×¹¨Ãä´éËÒÂ˹ÒÇ áÅéÇ¡çËÒÂÇѺä» ÇѹÃØ觢Öé¹ ¹Ò´ӤԴ¶Ö§¤ÇÒýѹ ÃÙéÊ֡ʧÊÒûÙè¢Ã§à ¢ÒÃÂèÒ§ÃÒ¡ à ¢Ò¨Ö§à µÃÕÂüÃ
 7. ¹Ò´Óà »ç¹ªÒÂâÊ´ ÃÒÈÑÂÃÂÙèã¹ËÃÙèºéÒ¹áËè§Ë¹Öè§ «Öè§ËèÒ§ä¡Å¤ÇÒÃà ¨ÃÔ­à »ç¹ÃÂèÒ§ÃÒ¡ à Ã×èä׹¹Ò´ӽѹ¶Ö§»Ùè¢Ã§à ¢Ò ·Õèà ¾Ôè§à ÊÕÂä» 㹽ѹà Ëç¹»Ùèá¤èà ¾Õ§ÃÒ§ æ áµèä´éÂÔ¹à ÊÕ§ªÑ´à ¨¹ÃÒ¡ »ÙèºÃ¡ÇèÒ ˹ÒÇÃÒ¡ ÃÂÒ¡ä´é¼éÒËèÃÊÑ¡¼×¹¨Ãä´éËÒÂ˹ÒÇ áÅéÇ¡çËÒÂÇѺä» ÇѹÃØ觢Öé¹ ¹Ò´ӤԴ¶Ö§¤ÇÒýѹ ÃÙéÊ֡ʧÊÒûÙè¢Ã§à ¢ÒÃÂèÒ§ÃÒ¡ à ¢Ò¨Ö§à µÃÕÂüÃ
 8. littlel3ee

  Old man

  dont bowl out ka... it's the way of sexy woman...(ÃÑé§) ÃÔÃÔÃÔ ^o^
 9. littlel3ee

  Good bye my love

  ÃÂèÒ¾Ö觶ôã¨ä»¡èùÊÔ¤èÃ... à ¢ÒÃÒ¨¨Ã¡ÅѺÃÒà ¾×èþÕèâ´Âà ©¾ÒáéÃä´é...¤ÃÒ¨Ãä»ÃÙéùҤµ¨ÃÔ§ÃÒÂÂÂ..ÃÔÃÔ..à »ç¹¡ÓÅѧ㨹äèà ^o^
 10. dont need anyone fall in my charms but just give me some chocolates plz LOL
 11. errrrr.. waste time to play more with a suck guy ka... try to find ur right one instead is a better way ka ^o^
 12. thank you for all good suggestions ka^^
 13. 5555555..... crazy! as them found a trove !!! 555 LOL
×
×
 • Create New...