Jump to content

rinn

OG
 • Content Count

  192
 • Joined

 • Last visited

About rinn

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 04/16/1958

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. steco

  Happy Birthday Dear !! Hope all is well. Have a Fantastic Day !!!

 2. Nice view , you and the nature

 3. hi how are you ?

 4. How r u Glenn.? ^^ Hope u & member in your family've the great day all day everyday too.! Take care well. ^__^

  Sincerely

  Rinn ...your good friend ^^

 5. Hi Rinn!

  I almost didn't see you in the picture due to your camo shirt! You blended in well with the lush green Thai country landscape! But your BIG SMILE gave you away! :=) Be well always - Glenn

 6. rinn

  Jehan ^^

  Thank you so much for...my birthday. rinn sorry to say too lately cause i can't use TF same before. I not understand it but...i'll try often. So i hope u & member in your family've the nice things all day all time always everyday naka. Take care well too.

  Sincerely

  Rinn ...your good friend lifetime.! ^___^

 7. jehan

  happy birthday to u

 8. How r u Simon.? your everything there're ok.? rinn just worry & think to u cause u're my good friend TF. ^^ I hope to see your little message again & let me know about u, pls. >_

  Sincerely + joob joob

  Rinn ...your friend really ^____^

 9. Always miss u na :)

 10. rinn

  i'm fine but i don't want to talk with someone not show profile pic. Ok but i hope u & member in your family've a nice day all day all time everyday.

 11. Sawasdee ja Simon ^_^

  How r u & your family? i'm fine but...i unhappy cause i don't understand Thailandfriends now. It changed. >

  Sincerely + joob joob

  Rinn ...your insane friend here 5555 ^^

 12. à ¤ÃÕ´ÃÃäÃËÃ×Ãà »ÅèÒ ºÒ§·Õ¶éÒà ÃÒà ¤ÃÕ´ÃÒ¡æ ¡çÃÒ¨·ÓãËé¡Ô¹ÃÃäÃäÃè¤èÃÂä´é¹à ¤×áԹÃÃäÃÃáËô ËÃ×ÃäÃè¡çÊÒµÒÊÑé¹¢Öé¹ËÃ×Ãà »ÅèÒ ËÃ×áÅÒ§¤×¹¹Ã¹ËÅÑºà ¾Õ§¾ÃÃÑêÂ... ÃѹËÅÒÂÃÂèÒ§»Ãáú¡Ñ¹ äÃé·ÕèºÃ¡à ¹ÕèÂä×Ãà ÃÃ’ÃÒ¨Ò¡»ÃÃʺ¡Òóì·Õè¾ÕèÃÔ¹à »ç¹à Ã§Ë¹à ¡ç¾ÕèÃÔ¹à »ç¹äÃà ¡Ã¹¢Ñé¹ÃعáçáÅéÇËÅà Ãѹ¡çÃÕÃÒ¡ÒâÑé¹ááæ à »ç¹ÃÂèÒ§¹Õé ä§Ë¹Ù˹Ö觵éç¶ÒõÑÇà ç¡èÃÂ
 13. rinn

  My trip in Chiang mai 1

  Thanks for your share nice pics. / Happy Valentines day to u & member in your family too, not only this day na but...everyday ja. **
×
×
 • Create New...