Jump to content

namie_so_lovely

OG
 • Posts

  1,428
 • Joined

 • Last visited

About namie_so_lovely

 • Birthday 05/26/1983

namie_so_lovely's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

 1. skybar at sirocco, the dome

 2. namie_so_lovely

  My New baby II

  awwwww really cute^^ i wanna have puppy unfortunately no space to keep even one...
 3. good job!!! I like it^^ Thanks for sharing...
 4. Really?? lemme check ^^
 5. I'd read A Walk to remember when I was a first year university student and it was my first English novel book that I read ^^ Even by reading... I was crying though :-p Here's is one of my favourite quote " Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people's sin, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope and to endure whatever comes. "
 6. à ÅÔ¡¡ÃΌµÃ¹»ÅÒ¡ØÃÀÒ ·Óã¨äÃèà ¤Âä´é áµèµéçà ÅÔ¡ à ¾ÃÒäԴÇèÒÃѹ¹Ã¡ã¨.... ¼èÒ¹ÃÃ’ à ¡éÒ à ´×ùáÅõԴµèáѹµÅô áµèà ¾Ô觨ÃÃÒÃÙéà Ã×èÃäÃè¡ÕèÇѹ ¼ÙéªÒ¾ÒΌãËÃèä»à »Ô´µÑÇ¡Ãà ¾×èùææ·Õèà ÃÒ¡çÃÙé¨Ñ¡ µÑé§áµèà ÅÔ¡¡ÃÃѹäÃè¶Ö§à ´×ù (µÃ¹¹Ñ鹤ÇÒÃâËÂËÒ à »ÅÕèÂ¹à »ç¹â¡Ã¸áÅÃà ¡ÅÕ´·Ñ¹·Õ) ¤º¡ÑºÃѹÃÃ’ Êç »Õ Ãѹ¡ÅÑÇáµè¤¹¨ÃÃÙéÇèÒ¤º¡Ñ¹ ÃÂèÒ¤Ô´ÃÒ¡¹Ã¤à ÃÂèÒ§¹éçµÒÅÇèÒ ¤¹´ÕæÃÂèÒ§à ÃÒ à ËÃÒáѺÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ ¤èà ÃÕ¨º¡çÃÕà ÃÔèùäà ÊÙéæææ
 7. Thanks for sharing....
 8. That's awesome!!!!!! I'm not good at all kind of art still i love art!!!!!!
 9. namie_so_lovely

  >:(

  Oh I know how you feel!!!! Last Sunday i went to see my cousin racing a moutain bike in Hua Hin and I was standing near a track... there was a boi said " auntie auntie can you move a bit " I was mad tho :-p and I'm 26 years old ~~
 10. P'1 you knitted a lot!!!! For me, i like to go to Central chidlom and have people there teach me since i always forget how to start ^^ You just give me an inspiration to knit another piece^^
 11. can't finish watching this......
 12. okay... today my day is not that bad then....
×
×
 • Create New...