Jump to content

A_Girl

OG
 • Content Count

  558
 • Joined

 • Last visited

About A_Girl

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 04/20/1982
 1. errr ... wanna ask same question as Deester LOL
 2. äÃèÂÒ¡à ŨéÒ á¤èä»á¶Çæ à ÊéÒªÔ§ªéÒ ËÃ×ÃäÃè¡éÃá¶ÇÈÒÅËÅÑ¡à Ã×ç áÅéǺáµØê¡æ §èÒÂÊØ´ ã¡Åé´éÇ à ÊÕÂà §Ô¹¤èÒµØê¡æ »ÃÃÃÒ³ ÂÕèÊÔººÒ·Ãèà à ª×èÃä´é à ¾ÃÒÃÇèÒà ÃÒ·Ó§Ò¹ÃÂÙèá¶Ç¹Ñé¹ ÃÂÙè㹶¹¹µÃ¹ÒÇáËÅÃ
 3. October!!! LOL no comment ;P
 4. A_Girl

  For Ada

  RIP Ada
 5. Sexy gang na ja. Thanks for sharing na ja
 6. LIEBE : ä´éÃÕ¡¤Ñº¾Õè¹éç 555 Damnster : Mai pen rai ja ¡ÃÙ¡éÃÇèÒ§Ñé¹áËÅà ¹Ò§¾­Ò¼Ã¢ÒÇà ËÃÃ’ÃÃÒ¡¡ÇèÒ ÃÔÃÔÃÔ CherieAtwood : á´§áµèÇèÒè¹èÒÃÑ¡ä´éäÃèà ·èÒÃÔ¹¹Õè¹à Tangkvvaa : Nice to meet you too ja Santy sexy sood sood Pampinea : »Õ˹éÒá´§´éÇ¡ѹ»èÒÇ ÃÔÃÔÃÔ SweetieBabie : »Õ¹Õèà »ç¹»ÕÃéùáçáË觻Õ 555 Tookkae : Nice to meet you too ja ... Your dress are sexy too na, I like it aomlovely : à ´è¹à Å´Ô ¤ÇÒäԴÊÃéÒ§ÊÃäì¹Ã¤èà sakuna : ·ÓäÃäÃèä»á¨
 7. á´§á·éÇèà ªÃºªÃºÃÙ»ÊÕÊ´´Õ »Õ˹éÒà ÃÒà »ç¹á½´¡Ñ¹ÃÕ¡´Õ»èà 5555
 8. It was fun event, thanks for Aom who make this event. And I'm sorry if I missed taken picture of somebody cause seems like many ppl joined there. Nice to meet you all. You're rock!!! http://s51.photobucket.com/albums/f374/Tuck_Girl/Fancy%2008/
 9. It was fun event, thanks for Aom who make this event. And I'm sorry if I missed taken picture of somebody cause seems like many ppl joined there. Nice to meet you all. You're rock!!! http://s51.photobucket.com/albums/f374/Tuck_Girl/Fancy%2008/
 10. Nice to meet you. You're sexy santa jing jing na ... see you next time ja
 11. ¹ÙëÃÔ¹¹Õè ¡ÅѺºéÒ¹ä»áÅéÇà ·éÒà ´Õé§à Å»èÒÇ
 12. A_Girl

  Pics in downtown..

  ÇèÒÃÂèÒ§ääèÃáÃèà Ê×ÃÊÒÇ ÃÔÃÔÃÔ à «ç¡«Õèä´é㨹éç¨ÃÔ§æ
 13. Nice too meet you na ja. Great pics and dress hehehehe
 14. A_Girl

  i belive i can fly

  ×Ónext time hope I will be a part of photo like this hehehe, nice photo kha.
 15. I missed .. too bad next time na ja sis
×
×
 • Create New...