Jump to content

กฎ กติกา มารยาท


Recommended Posts

การเข้ามาใช้บริการ หรือ/และ สมัครเป็นสมาชิกของไทยแลนด์แฟรนส์ หมายความว่าท่านตกลง, เข้าใจ และยอมรับกฎ กติกา มารยาทของทางเว็ปไซค์

นโยบายของการให้บริการ

ไทยแลนด์แฟรนส์มีโยบายให้บริการ แก่ท่านสมาชิก โดยการสร้างบรรยากาศของความบันเทิง และสร้างภาพพจน์ให้ อินเตอร์เน็ตเป็นที่สำหรับให้ท่านสมาชิกจากทั่วโลกได้พบปะ สมาคมกันด้วยความปลอดภัย ดังนั้นทางผู้บริหารเว็ปไซค์ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านโปรดปฎิบัต ิตามกฎ กติกา มารยาท ที่ได้บันทึกไว้ ณ ที่นี้

กฎทอง

ทางผู้บริหารเว็ปไซค์ขอให้ท่านปฎิบัติต่อสมาชิกท่านอื่นด้วยความเคารพซึ่ง กันและกัน ห้ามมิให้ใช้บริการของไทยแลนด์แฟรนส์ในการ ข่มขู่ ลบลู่ ดูถูก หรือ ก่อกวน สมาชิกท่านอื่น ห้ามมิให้ใช้ไทยแลนด์แฟรนส์ใน การแสดงออกของการเหยียดสีผิว การดูถูกคนเพศเดียวกัน คนต่างเพศ และเพศที่สาม การแสดงความเกลียดชัง การใช้วาจารุนแรง ไม่สุภาพ และคำหยาบคาย

ทางผู้บริหารเว็ปไซค์สนับสนุนให้ท่านสร้างโปรไฟล์ของท่าน และใช้ไทยแลนด์แฟรนส์เพื่อสร้างชุมชนทางอินเตอร์เน็ท ไทยแลนด์แฟรนส์ปฎิบัติเสมือนเจ้าบ้าน (Hosts) โดยบริการพื้นที่ทางเว็ปไซค์การเพื่อสร้างโปรฟายส์ของสมาชิก รวมไปพื้นที่ของฟอรั่ม และ บันทึก (journals) ของสมาชิก ทางผู้บริหารเว็ปไซต์,ไทยแลนด์แฟรนส์, ขอสงวนสิทธิในการจำกัดพื้นที่บริการ, หรือ/และเพิกถอนโปรไฟล์ของสมาชิก หากสมาชิกไม่ปฎิบัติตาม/ละเมิด กฎ กติกา มารยาท

ทางผู้บริหารเว็ปไซค์ และ/หรือผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถจำกัดพื้นที่บริการ, หรือ/และเพิกถอนโปรไฟล์ของสมาชิก หากสมาชิกละเมิดหรือไม่ปฎิบัติตาม กฎ กติกา มารยาท

ห้ามมิให้สมาชิกเก็บข้อมูลส่วนตัว/ทำสำเนา/ดาวน์โหลด รูปภาพของสมาชิกท่านอื่น หรือข้อมูลอื่นใดจากไทยแลนด์แฟรนส์ เพื่อ/และ/หรือ นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซค์อื่น รวมทั้งเผยแพร่ในไทยแลนด์แฟรนส์เว็ปไซค์ โปรดเคารพสิทธิส่วนบุคคล

เคารพกฎหมาย

ห้ามมิให้สมาชิกใช้บริการ และพื้นที่ของไทยแลนด์แฟรนส์ เพื่อประกาศ หรือเพื่อทำการเผยแพร่ เพื่อส่งข้อมูล ทำให้เสียชื่อเสียง ขัดต่อศีลธรรม หรือกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นที่ผิดกฎหมาย

ห้ามมิให้สมาชิกลงภาพ หรือ ไฟล์ ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ หรืออื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธ์, ทรัพย์สินทางปัญญา, และ/หรือ สิทธิส่วนบุคคล ยกเว้นถ้าสมาชิกเป็นเจ้าของลิขสิทธ์นั้น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ โดยไทยแลนด์แฟรนส์ไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆของสมาชิก

ห้ามมิให้สมาชิกลงภาพ หรือ ไฟล์ข้อมูล หรือ ซอร์ฟแวร์(ลมุนภัณท์) ใดๆ ที่เป็นภาพโป๊อนาจาร หรือเข้าข่ายภาพลามกอนาจาร หยาบคาย เพื่อเป็นการก้าวก่าย หรือดูถูกเหยียดหยาม หรือสร้างความเสียหายต่อสมาชิกท่านอื่น

สมาชิกที่ต้องการลงภาพล่อแหลมทางเพศ ต้องมีอายุเกินกว่า ๑๘ ปีขึ้นไป ห้ามลงภาพเปลือยกายของนางแบบหรือนายแบบที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปื (หมายเหตุ ? ไม่อนุญาตภาพโป๊เปลือยกาย ที่ไม่ปกคลุมหรือที่สามารถเห็นของอวัยวะเพศหญิงและเพศชาย และหน้าอกของสุภาพสตรี)

นอกจากนี้ สมาชิกแต่ละท่านอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ท่านมีถิ่นฐาน ห้ามมิให้สมาชิกกระทำการใดๆที่เป็นการผิดกฏหมายของประเทศนั้นๆ

ห้ามมิให้ใช้ซอร์ฟแวร์(ลมุนภัณท์)ใดๆก็ตาม รวมไปถึงการลงข้อมูลเชื่อมโยงจากเว็ปไซค์อื่นใด ที่ทำความเสียหาย หรือที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้เกิดความเสียหายให้แก่คอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่าน อื่น และ ห้ามมิให้ใช้ซอร์ฟแวร์(ลมุนภัณท์)ใดๆก็ตาม รวมไปถึง ห้ามมิให้ลงข้อมูลเชื่อมโยงจากเว็ปไซค์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสม

เคารพสมาชิกท่านอื่น

ไทยแลนด์แฟรนส์ไม่มีนโยบายในการประณีประนอม หากพบว่าสมาชิกท่านใดกระทำการที่เป็นการก่อกวน ละเมิด กฎ กติกา มารยาท ตัวอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับหัวข้อ และแสดงข้อความที่ยุยง ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำผิด ละเมิดกฏของทางเว๊ปไซต์ รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรม การกระทำการใดๆที่ผิดกฏหมายที่ได้ประกาศไว้ ณ ที่นี้ สมาชิกท่านอื่นมีความต้องการที่จะสื่อสารและใช้บริการของทางเว็ปไซต์ด้วย ความรู้สึกที่ดีและเป็นมิตร

ไทยแลนด์แฟรนส์ไม่อนุญาตให้ท่านลงข้อมูลใดๆ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่มี ไวรัส เวอร์ม โปรแกรมโทรเจ้นฮอสส์ (Trojan horses) และ/หรือ โปรแกรมใดๆก็ตามเพื่อผลประโยชน์ทำให้สามารถเลื่อน หรือแสดงผลหน้าจอหลายๆหน้าในเวลาเดียวกัน และ/หรือ การกระทำใดๆที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ท

ห้ามมิให้แอบอ้าง และ/หรือ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าท่านเป็น ลูกจ้าง, ตัวแทน, ผู้บริหาร,เจ้าของเว็ปไซค์ และ/หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

ห้ามมิให้กระทำการใดๆ อันเป็นการก่อเกิดผลประโยชน์ อาทิเข่น ต่อการนับคะแนนของผู้โหวต โปรไฟล์ และ/หรือ กระทำการใดๆที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อสมาชิกท่านอื่น

มีึความรับผิดชอบ

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของท่านเมื่อท่านใช้บริการของไทยแลนด์แฟ รนส์ดอทคอม และในส่วนการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางเว็ปไซต์

โปรดคำนึงว่า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านกล่าว เขียน หรือเผยแพร่

ไทยแลนด์แฟรนส์ เป็นผู้ให้บริการ และผู้บริหาร เว็บไซค์ การบริการประกอบไปด้วย พื้นที่ทางอินเตอร์เน็ต สำหรับ การ chat คุยสนทนา, ฟอรั่ม, ชุมชนออนไลน์, บันทึก, จดหมายส่วนตัว และ โปรไฟล์ส่วนตัว ไทยแลนด์แฟรนส์จะไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆของสมาชิก ในพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตดังที่กล่าว ก่อนที่ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการของไทยแลนด์แฟรนส์ หมายความว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับ กฎ กติกา มารยาท ของไทยแลนด์แฟรนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พื้นที่โดเมนของไทยแลนด์แฟรนส์ มิ ได้ออกแบบขื้นมาเพื่อให้สมาชิกใช้เป็นพื้นที่สำหรับเป็นฐานการเก็บข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูล และ/หรือเอกสารนั้นๆ อาทิเช่น รูปภาพ, บันทึก และ ซอร์ฟแวร์(ลมุนภัณท์) ไทยแลนด์แฟรนส์ไม่รับผิดชอบในข้อมูลสูญหายจาก การลบทิ้ง การแก้ไข การสูญเสียข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ของสมาชิก

ไทยแลนด์แฟรนส์ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ เพิกถอน ลักษณะการให้บริการ และ/หรือ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบาย เพื่อคุณภาพและผลประโยชน์ของส่วนรวมของไทยแลนด์แฟรนส์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ล่วงหน้า

ไทยแลนด์แฟรนส์ ไม่รับผิดชอบ ข้อมูลในเว็บไซต์ อื่นใด รวมทั้งลิ้งค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่สมาชิกได้ลงไว้ในโปรไฟล์ และ/หรือ พื้นที่บริการของไทยแลนด์แฟรนส์

โปรดใช้วิจารญาณใีนการใช้อินเตอร์เน็ท บางเว็บไซต์อาจมี เนื้อหา ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เยาว์

ข้อมูลใดๆ (รวมทั้งรูปภาพ และ ข้อเขึยน) ที่สมาชิกได้บันทึกไว้ใน ไทยแลนด์แฟรนส์ ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ไทยแลนด์แฟรนส์ ไม่สามารถป้องกัน และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนั้นๆ จากการลอบขโมย ท่านควรใช้วิจารญาณ ในการลงข้อมูลของท่าน

โปรดใช้วิจารญาณในการพิจารณาข้อมูล และ/หรือ คำแนะนำที่ท่านได้รับจากอินเตอร์เน็ท และโปรดระลึกอยู่เสมอว่าข้อมูล และ/หรือ คำแนะนำที่ท่านได้รับมาจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ท ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลทุกชาติ วัย การศึกษา และทุกประสบการณ์ ท่านเองเป็นผู้รับผิดชอบและควรจะศีกษาให้ดีก่อนที่จะกระทำการใดๆ

(Courtesy of Pandorea and Sweetiebabie)

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...