Jump to content
  • entries
    214
  • comments
    0
  • views
    2,945

About this blog

Entries in this blog

[Event] ¾ÕèÃé�§ ¹é�§àµé¹ ³ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕªÒ »Ò¡à¡Ãç´

»ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà»ç¹¡ÒÃàÃÔèõ鹻շÕè´Õ      Çѹà´ç¡»Õ¹Õé  ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡àÊÕ§à¾Å§  ·Ñ駹ѡÃéç  Ã¡Â´Â¹Ã Â«ÃÃì  ÃÒÃéç  Ã ÂµÃ©Â¹ ¡Ñºà´ç¡æ  ¾Ô¡ÒëéÓ«éù  ÃÕàÇ·ÕáÅäÒÃÒâÃà¡ÃãËé¾ÃéÃà ³  ʶҹʧà¤ÃÒÃËìà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´  

aomlovely

aomlovely

[Places] Ayuttaya trip next Sunday

Ayutthaya one day trip ----- Let me be your amateur guide ----- My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything so BIG THANKS TO Mr.Google haha "Day trip to Ayutthaya" I promised "funk_house" to post more detail about the places that we will visit in Ayutthaya next Sunday 3 October,2010. Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:30 a.m. There are many places to visit so more early more better The minibus run along the expressway take about an hour to the 1s

aomlovely

aomlovely

..ayutthaya

Ayutthaya Trip ----- Let me be your amateur guide ----- My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything  so BIG THANKS TO Mr.Google haha I promised "funk_house" to post more detail about the places that we will visit in Ayutthaya next Saturday 3 October,2010. Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:45 a.m. The minibus run along the expressway take around an hour to The 1st place Dress code :

aomlovely

aomlovely

Ayutthaya Trip next Saturday

Ayutthaya Trip ----- Let me be your amateur guide ----- My dad was born in Ayutthaya but i don't know everything  so BIG THANKS TO Mr.Google haha I promised "funk_house" to post more detail about the places that we will visit in Ayutthaya next Saturday 3 October,2010. Get on the minibus in front of Charlie Brown's Sukhumvit Soi 11 at 8:45 a.m. Dress code : The minibus run along the expressway take around an hour to The 1st place Bang Pa-In Palace Thanks www.palaces.t

aomlovely

aomlovely

When your love doesn't want to get married

When your love doesn't want to get married -Louise C- If you are in a relationship and want to get married but the person you are with doesn't believe in marriage, what should you do? Does it really matter if you don't have the legal document? Why do people feel uneasy when the person they love does not want to marry them? If you are in this situation, then you could follow Dr Patricia Allen's advice (In Getting to “I Do”), and say something to your boyfriend along the lines of “I understan

aomlovely

aomlovely

Update..My B'day event, Rice Donation.

My Birthday Event Saturday, April 10th at 01:00 PM Donate Rice at Baan Rachawadee Then go to KohKred              We are going to donate RICE and other stuff at Baan Rachawadee in Pakkred, Nonthaburi (same area with Koh Kred) then visit Koh Kred and celebrate our(Kannie & I) belated birthday after that   Kohkred Map     I will let "Kannie" waiting for you at The Victory Monument BTS station(Exit Victory monument at skywalk) at 12.15 pm. then go together to Baan Rachawadee.   Bring rice

aomlovely

aomlovely

..

Just a short note about my birthday event  Plan & Date changed         Date changed to Saturday, April 10th at 01:00 PM   Plan :           We are going to donate RICE and other stuff at Baan Rachawadee in Nonthaburi (same area with Koh Kred) on 10th April, then visit Koh Kred and celebrate our(Kannie & I) belated birthday after that Everyone is welcome!!   We are going to donate RICE and other stuff       http://images.google.

aomlovely

aomlovely

TF charity on this Saturday

Hi All, About TF charity on this Saturday 9th January 2010  *************************   Baan Nonthaphum and Baan Rachawadee are at the same area in Pakkred, Nonthaburi Province (my area). For someone who doesn't know how to get there. I can go to meet you at  BTS Victory Monument station at 12.00 p.m. then we go together by bus or taxi we will see. Please, confirm me back that you would like to meet me at BTS Victory Monument or go to Baan Nonthaphum by you

aomlovely

aomlovely

*update*FANCY IN DOWNTOWN'09 (Photoshoot)

.....Hi All..... Just to remind you that I still make fancy event as I made it every year, since 2006.I almost forgot to post update about itbecause I have many things to arrange at the moment as u know.Please, Don't get bored of "Aomlovely" who has many activities I'm just a super busy woman lol.   *Update* "Fancy In Downtown'09"  Photo shoot Event   on Saturday 26th December 2009 at 7.45pm Start at SKYWALK above the intersection in front of  big MBK sign (National Stadium BTS Skytrain

aomlovely

aomlovely

fancy

.....Hi All..... Just to remind you that I still make fancy event as I made it every year since 2006.I almost forgot to post update about itbecause I have many things to arrange at the moment as u know.Please, Don't get bored of "Aomlovely" who has many activities I'm a super busy woman lol  *Update* "Fancy In Downtown'09"  Photo shoot Event  ........ 26th December 2009 Start in front of  big MBK Logo BTS Siam Paragon Gate 7.45pm   Area : Siam Paragon, Central world, Grand Hyatt Erawa

aomlovely

aomlovely

(Dress)Special Auction Journal II

....Please Bid on....       A dress from "PoP_Up" shop of Sinenat, Thank you. Height 88 cm.  Bust 72-82cm. Cotton Import from Hongkong   This item will send to any address in the world. Free of charge if you are in Thailand.   100% of final price goes to Baan Rajawadee, Baan Nonthaphum, Baan Gerda and to take some children at Baan Rajawadee to sunflower field on 27th December. (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event)    How to pay : 1. Online, please go to h

aomlovely

aomlovely

(Artwork)Special Auction Journal I

I went back to Baan Rajawadee again on Monday (Home for Mentally Handicapped Children),to write the paper ask for permission to take 30 children out of town.I met Mr.Chatchawan Ampai there. I told him that the picture he created costs 6100 baht from the last auctionand will give him 2000 baht for the picture then the rest will spend for the trip, food and presents.He was very happy asked me immediately that When and How we go.All children in the room were smiling after heard very good news......

aomlovely

aomlovely

(¡Ò§à¡§Tango+àÊ×é�ªÕ¿�§+·ÃÒàÇÅà«·)Fundraising for multi-disabled children

Re-post ¡Ò§à¡§Tango+àÊ×éêտç+·ÃÒàÇÅà«·   ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤à   1. àÊ×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà¤ÂãÊèàÅ   2. ¡Ò§à¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÊÕâÃÅâÃÊ µÑ´ÊիѺ㹪þÙÃèù ä«´ì S ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà¨éҢç«×éÃÃÃ’ 1200 ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡ àÃÇ 27.5 ¹Ã

aomlovely

aomlovely

210

I went back to Baan Rajawadee again today,to write the paper ask for the permission take 30 children out to sunflower field.Then I met Mr.Chatchawan, I told him that the picture he created costs 6100 baht at the last auction.I told him that i will give him 2000 baht for the picture and the rest he agreed to He was smiling   ....Please Bid on....       Once again this Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)   His name

aomlovely

aomlovely

(H&M short Jeans)Fundraising for multi-disabled children

H&M short JeansBrand : H&M ,àÃǵèӵçÊÃ⾡ 38 ¹ÔéÇ ¤ÇÒÃÂÒÇ˹Ö觤պÃ×à à¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ  ÊÀÒ¾ 99.99% 98% Cotton 2% Elastane                    This item is from one TF girl who lives in Sweden She will send to any address in the world. Thank you very much .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum. (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 

aomlovely

aomlovely

(H&M Dress)Fundraising for multi-disabled children

H&M dressPurple dress ,Brand : H&M ,Size EUR : M,Made from 100 % Acrylic            This item is from Ace_of_Hearts Thank you very much She will send to any address in the world. .....................................100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum. (According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event)    How to pay : 1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events Click on “donate” icon, it will take you t

aomlovely

aomlovely

(3in1)Fundraising for multi-disabled children

3 in 1 ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤à   1. àÊ×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà¤ÂãÊèàÅ   2. ¡Ò§à¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÃիѺã¹ ÃÂèÒ§´Õ ä«´ì S ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà¨éҢç«×éÃÃÃ’ à¡×ú¾Ñ¹ ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡ àÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ    ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ    ÂÒÇ

aomlovely

aomlovely

After finished vote for charity

Hi all, I really am SORRY. Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T) when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it. good thing is, i already posted the score on Saturday in the afternoon so we can use this score. If you remember your latest score then you can donate as that, Thank you.   100% money goes to Baan Rajawadee, Baan Nonthaphum, Baan Gerda, and  to take some children at Baan Rajawadee to the sunflower field on 27th Decemb

aomlovely

aomlovely

After finished vote for charity

I really am SORRY Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T) when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it. good thing is, i already posted the chart on Saturday in the afternoon so we can use this score.     We all got 6049 points at the end because of my fault (>.<") sorry mak mak ja which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht) Thanks to everyone for voting & being a donator signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, jo

aomlovely

aomlovely

(ÇÔ¡¼�)Fundraising for multi-disabled children

ÇÔ¡¼à wig   ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ äÎäÅÊշç ãÊèà»ç¹ÇÔ¡¼ÃÊÑé¹ ËÃ×ÃÊÒÃÒö´Ñ´á»Å§ãÊèà»ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èà àËÃ×ùã¹ÃÙ»¹Ò§áºº¼ÃÊÕà´ÕÂǡѺÇÔ¡¾Ã´Õá¶ÃÃéǹâÃÅäÇéÃèùæ àÅ´ÙäÃèÃáÇèÒãÊèÇÔ¡äÇé¤ÃÖ觺¹ ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF (littlebit) ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè Â«Ã—éÃÃÒ¨Ò¡à«ç

aomlovely

aomlovely

After 6 days voting for charity

only 9 hours left Pls, vote for every TFer through the links below  Confirmed Members: signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, CherieAtwood, Frans65, Admin, PeterH61, pandorea, browneyesgirl, Noi., LonelySoul, carz79, Fullframe   Until now, We all got 6049 points which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht) Thanks to everyone for voting & being a donator     Thanks to some

aomlovely

aomlovely

(..)Fundraising for multi-disabled children

ÇÔ¡¼à wig   ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à   ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ·ÓäÎäÅÊշç ÊÒÃÒöãÊèà»ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èà ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè Â«Ã—éÃÃÒ¨Ò¡à«ç¹·ÃÑÅ äÃèà¤ÂãÊèàÅ à¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà¡×ú 2000 ÂºÃ’· .................... ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»Ã

aomlovely

aomlovely

(ªØ´á«¡)Fundraising for multi-disabled children

ªØ´á«¡ AIIZ Career size M ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à   ªØ´á«¡ÊÕ´Ó à¹×éüéÒÊỹà¹ÊÃիѺã¹ÃÂèÒ§´Õ ªÒ¡ÃÃâ»Ã§¼éÒµè÷Ô駵ÑÇ ¼Ù¡âºÇìËÅѧ Ã×à 2 ÊÀÒ¾ 99.99% ÊÒÇ˹Öè§ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ à¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ µÃ¹¹Õé¼ÃÃŧãÊèäÃèä´é à¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà¡×ú 2000 ÂºÃ’·   (¢¹Ò´·Ñé§Ëô¹ÕéÊÒÃÒöÂ×´ä´éÃÕ¡ / Â

aomlovely

aomlovely

(Ã�§à·éÒ)Fundraising for multi-disabled children

¤ÃÒǹÕéàÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤à Ãçà·éÒ ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöàÅ×á Ẻ ÃŠÃ• ¢¹Ò´ Ãçà·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à¨Ã¹ÑŹÕé Â¨Ã“¹Ç¹ 1 ¤Ùè Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â ..................................... ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹. ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ

aomlovely

aomlovely

×
×
  • Create New...