Jump to content

Blog Nave

  • entries
    258
  • comments
    0
  • views
    4,301

I love it doggy ;)


Nave

206 views

I do !!!!!My niece was dropped here from school yesterday. I had no idea why but she was so much in a very good mood and the mood to be a lil puppy !!!!!I personally always love doggy ;) I call her Maa Beguu (ËÃÒມÙé = ËÃÒºÙà¡é)How obedient and willing to serve the master she is !! She learned to be a dog quite well. With snack in her mouth and no words, she was trying to tell me that she was hungry and even pretended to search for food from the garbage pile !!! Gotta say I love this doggy !!! ;) ------------------Head Up and MOVE ON !! Miss N.

0 Comments


Recommended Comments

I do !!!!!My niece was dropped here from school yesterday. I had no idea why but she was so much in a very good mood and the mood to be a lil puppy !!!!!I personally always love doggy ;) I call her Maa Beguu (ËÃÒມÙé = ËÃÒºÙà¡é)How obedient and willing to serve the master she is !! She learned to be a dog quite well. With snack in her mouth and no words, she was trying to tell me that she was hungry and even pretended to search for food from the garbage pile !!! Gotta say I love this doggy !!! ;) ------------------Head Up and MOVE ON !! Miss N.

Link to comment

à´ÕëÂÇ ´êá¡Õé à´ÕëÂÇ Ãѧ¡Õé ºÕ¤ÔÇ ·Ó»éÒ ÊѺʹ :-S

Link to comment

ÂѺÙà¡é¹Õè¡çà¡è§à¹Ãà ãËé·ÓÃÃäáç·Óä´éËô...·Ó˹éÒËÃÙ¡çä´é ˹éÒËÃÒ¡çä´é á¶ÃàËèÒä´éÃÕ¡...äÃèàÊÕÂáç·Õèà»êº»ÃÃÊÔ·¸Ôì »ÃÃÊÒ·ÇÔªÒãËéµÑé§áµèÅÃÃèù

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...