Jump to content

Blog Nave

  • entries
    258
  • comments
    0
  • views
    4,301

ⶠ..........................


Nave

306 views

§èàËÅѧ¨Ò¡Çѹ¹Õé๿ÇÕèä´é¤ÃØ蹤ԴÇèÒÃÒ¨¨ÃµéçÃÒÃ×èҡǧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ仪ÑèǪÕÇÔµÇѹ¹Õéã¹¢³Ã·Õè¡ÓÅѧÊùÃÂÙè  ¹Ö¡¤Ö¡æ¢Öé¹ÃÃ’ ¤ÃÙÊÒÇ๿ÇÕè¡çàŶÒáÃÔÂÒÊÒêèç¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕ¹ ¤ÃÙà¹à (¢Ã§¹Ñ¡àÃÕ¹) àŶÒÃÇèҹѡàÃÕ¹¤à ¡ÃÔÂÒ speak ¼Ñ¹Âѧ䧤ÃSpeak-Spoke ¹Ñ¡àÃÕ¹¤¹Ë¹Ö觵úËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹹ѡàÃÕ¹·Ñé§Ëéç¡çÃÖé§ä» äÃéªèçÊÒùÕèÃѹÃÒÃÒÂÇéÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒҠ¤ÃÙÊÒÇáʹÊÇÂàÅÂá¡Å駶ÒÃä»ÇèÒ  "áÅéÇ Spock ÅèäéÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ"¹Ñ¡àÃÕ¹·Ñé§Ëéç¾Ò¡Ñ¹µÃº´éÇÂàÊÕ§ÃѹÃÑè¹ã¨ÇèÒ "Ãѹ¹ÕéáËÅÃ"áÅéÇ·Ñé§Ëéç¡ç¾ÃéÃÃ㨡ѹ·èçSpeak-Spoke-Spock !!!Ê»Õê¤   Êâ»ê¤  Ê»ê䨺àËèáÃéÇÃÒªÕ¾µÃÙ

 spock.jpg Live Long and Prosper

0 Comments


Recommended Comments

§èàËÅѧ¨Ò¡Çѹ¹Õé๿ÇÕèä´é¤ÃØ蹤ԴÇèÒÃÒ¨¨ÃµéçÃÒÃ×èҡǧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ仪ÑèǪÕÇÔµÇѹ¹Õéã¹¢³Ã·Õè¡ÓÅѧÊùÃÂÙè  ¹Ö¡¤Ö¡æ¢Öé¹ÃÃ’ ¤ÃÙÊÒÇ๿ÇÕè¡çàŶÒáÃÔÂÒÊÒêèç¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕ¹ ¤ÃÙà¹à (¢Ã§¹Ñ¡àÃÕ¹) àŶÒÃÇèҹѡàÃÕ¹¤à ¡ÃÔÂÒ speak ¼Ñ¹Âѧ䧤ÃSpeak-Spoke ¹Ñ¡àÃÕ¹¤¹Ë¹Ö觵úËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹹ѡàÃÕ¹·Ñé§Ëéç¡çÃÖé§ä» äÃéªèçÊÒùÕèÃѹÃÒÃÒÂÇéÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒҠ¤ÃÙÊÒÇáʹÊÇÂàÅÂá¡Å駶ÒÃä»ÇèÒ  "áÅéÇ Spock ÅèäéÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ"¹Ñ¡àÃÕ¹·Ñé§Ëéç¾Ò¡Ñ¹µÃº´éÇÂàÊÕ§ÃѹÃÑè¹ã¨ÇèÒ "Ãѹ¹ÕéáËÅÃ"áÅéÇ·Ñé§Ëéç¡ç¾ÃéÃÃ㨡ѹ·èçSpeak-Spoke-Spock !!!Ê»Õê¤   Êâ»ê¤  Ê»ê䨺àËèáÃéÇÃÒªÕ¾µÃÙ

 spock.jpg Live Long and Prosper

Link to comment

ÃéÒÇ...à´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹à¤éÒ¡ç¼Ñ¹¶Ù¡áÅéÇäÃèãªèàËÃÃ¤à ¤ÃÙ๿

Ê»Õê¤ Êâ»ê¤ Ê»êä

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...