Jump to content
  • entries
    27
  • comments
    0
  • views
    1,280

Happy Birthday to TUKKIE


CherieAtwood

588 views

Tukkie;There is no such a word to describe how thankful I am to have you as one of my best friends. When I was feelin' blue and tears almost came out yesterday, you kinda put your hand on my lap. At that particular moment, I knew for a fact that I wasnt, am not, and will never be alone.Thank you for all the love you give, your caring, your understanding. Jeab, Tangkwaa and I want you to know that, you mean the world to us, and no matter what happens, we are friends and will always be.Happy Birthday :-)

Thank You, Friend

Thank you, friend, for all the things

That mean so much to me--

For concern and understanding

You give abundantly.

 

 

Thanks for listening with your heart;

For cheering me when I'm blue;

For bringing out the best in me;

And just for being you.

 

 

Thanks for in-depth conversation

That stimulates my brain;

For silly times we laugh out loud;

For things I can't explain.

 

 

For looking past my flaws and faults;

For all the time you spend;

For all the kind things that you do,

Thank you; thank you, friend.

 

By Joanna Fuchs

http://www.poemsource.com/friendship-poems.html

14245_243785218416_615903416_429332.jpgTheGang_003.jpg TheGang_002.jpg

0 Comments


Recommended Comments

Tukkie;There is no such a word to describe how thankful I am to have you as one of my best friends. When I was feelin' blue and tears almost came out yesterday, you kinda put your hand on my lap. At that particular moment, I knew for a fact that I wasnt, am not, and will never be alone.Thank you for all the love you give, your caring, your understanding. Jeab, Tangkwaa and I want you to know that, you mean the world to us, and no matter what happens, we are friends and will always be.Happy Birthday :-)

Thank You, Friend

Thank you, friend, for all the things

That mean so much to me--

For concern and understanding

You give abundantly.

 

 

Thanks for listening with your heart;

For cheering me when I'm blue;

For bringing out the best in me;

And just for being you.

 

 

Thanks for in-depth conversation

That stimulates my brain;

For silly times we laugh out loud;

For things I can't explain.

 

 

For looking past my flaws and faults;

For all the time you spend;

For all the kind things that you do,

Thank you; thank you, friend.

 

By Joanna Fuchs

http://www.poemsource.com/friendship-poems.html

14245_243785218416_615903416_429332.jpgTheGang_003.jpg TheGang_002.jpg

Link to comment

Thank you very much Cherie and I'm glad to have you as a best friend too. you always cheer me up and make me stronger than yesterday.

P.S. Your journal make me cry (coz of Happy na).. <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

Link to comment

You are the good friend from internet that I ever met .... You lift me high and always stay beside. Just likes what Chez said, really .... I love you Tukkie. Thank you for being my dear good friend. Love you loaded.

Link to comment

To..... p' Tukkie ...

Happy birth day ; I wish you always be healthy happy in your life and achieve all your goal.

ÊÇÂ æ ¢Öé¹·Ø¡»Õ¹Ã¤Ã.......

Link to comment

ÊØ¢ ÊÃËÇѧ·Ø¡»ÃáÒÃà´éà ÃÂÒ¡ä´éÃÃäáçø԰ҹ áÅéÇáÅéÇ«×éÃàÃÃ’ ÃÔÃÔ happy birthday ¹Ã¤à ¼ÑÇ¢ÒÒÒÒÒ

Link to comment

ªÑ鹡Ѻ¹Ñ§à¨ÕêºÃÑ¡á¡ÃÒ¡¹ÃµØê¡ á¡à»ç¹Êèǹ˹Ö觢çªÕÇÔµªÑ鹡ѺäÃéà¨Õêºä»áÅéÇâ´ÂäÃèµéçºÃ¡ á¡à»ç¹¤¹´Õ ¤¹´Õ ¾ÃÃÂèÃäØéäÃç ªÑé¹¢ÃãËéá¡ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢ ã¤Ã˹éÒä˹¨ÃÃÒ·ÓÃéÒÂá¡ Ãѹµéç¢éÒÃȾªÑ鹡ѺäÃéà¨Õêº仡èù ´ÙáŵÑÇàç´Õæ »Õ˹éÒ ÃÃäÃÃÃäáç¨Ã´Õ¢Öé¹¹Ã᡹à ÃÑ¡ÇèÃ

Link to comment

ÃÑ¡à¾×èù·ÕèÊØ´ ÃÑ¡à¾×èùÃÒ¡ÃÒ ÃÂÒ¡¨ÃºÃ¡ÇèÒ⪤´ÕàËÅ×Ãà¡Ô¹·Õèä´éà¨Ã¤¹´Õ´Õ·Õè¹Õè ÃÂÒ¡¢Ãº¤Ø³·Ø¡ÊÔ觷ءÃÂèÒ§·ÕèªèÇ´ÙášѹàÊÃÃÃÃ’ ¤ÃÂà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¡Ñ¹µÅôäÃèÇèҨ÷ء¢ìËÃ×ÃÊØ¢

ÃÑ¡àªÃÃÕè ÃÑ¡à¨Õêº Ãѡᵧ¡ÇÒ ÃÑ¡à¨êáµ ¹à äÃèÃÕ¤ÓÃÃäÃøԺÒÂä´éÃÒ¡¡ÇèÒ¹ÕéáÅéÇ ¶Ö§áÃéÊÑé¹áµè¤ÇÒÃËÃÒ¹Ñé¹à¡Ô¹¤ÓºÃÃÂÒ ÊÔè§à´ÕÂÇ·ÕèàÃÒÃÕãËé¡Ñ¹àÊÃÃÃÒ¤×äÇÒèÃԧ㨠áÅÃàª×èÃ㨡ѹ Thank you Thailandfriends to bring me meet with best friends here.

Thank you to CherieAtwood, 2unique, Admin, SweetieBabie, Tangkvvaa,johnno,Puriku, Sinenat, BigDaddyG, Dave40, Kannie, 911nozomi, Sashadog23, zappa82, Tricio, Deester, bangkoknights, lovely_lovely, Nicked and Samaka.

Be Good Health and Happy ka.

With Love,

Tukkie ^^'

Link to comment

à¾Ôè§à¢éÒÃÃ’ÃèÒ¹ ÃÑ¡µØê¡àËÃ×ù¡Ñ¹ ¢ÃãËéµØê¡ÊØ¢ÊÃËÇѧ·Ø¡»ÃáÒà ÊÔ觷ÕèµØê¡ãËé¡Ñºà¾×èù·Ø¡¤¹Ãѹà»ç¹¤ÇÒèÃԧ㨠ãËéÃÀÑ µØê¡ÃÕºÒ§ÃÂèÒ§·Õ褹Ã×è¹äÃèÃÕ ·Ø¡¤¹¶Ö§ÃÑ¡µØê¡ áÅ÷ÓãËéµØê¡à¨Ãà¾×èù·Õèáʹ´Õ ¾Õè¢Ãº¤Ø³·ÕèãËé¾Õèà»ç¹Êèǹ˹Ö觢çµØ꡹à ÃÑ¡¨êÃ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...