Jump to content
  • entries
    68
  • comments
    0
  • views
    1,457

About this blog

Entries in this blog

~ Pics ~ It has been one year since I left Thailand !!!

Hello TF'ers   As you know last year i was married to the nicest guy in the world   ( for me for sure )   and now i live in Arizona , USA    Even though I live here but my heart will always be in Thailand     Here are pictures from the past year   Hope u enjoy it , like it , hate it , whatever  .... lol                                                        Have a nice day ^_____^    

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! My Wedding

Hello Tf'ers Brian and I would like to thank everyone  that came to our wedding we really appreciate that everyone for the gifts, cards, comments and the people that shared our special day with us a BIG THANK YOU!. Aom and Tookkae made all of a beautiful decorations LOVE YOU GIRLS !!! Picture by Arndt & P'Chez  

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! My Bachelorette party

Bachelorette party Gossip Girls »ÃÖ¡ÉҡѹàÃ×èç (à»éÒ) ËÃÒÂ㹪ÕÇÔµ.. lol Dancing Queen Thanks my girls and guys for great party Have a nice sunday and See u guys next sunday

Tangkvvaa

Tangkvvaa

äÃéÊÒÃ� journal N.2

¹èÒʹ㨨ÃÔ§æ ÇèÒäËäèùéç .... ?   ÇѹËÅѧ¡ç¤Ô´¡èù¨Ãâ¾Ê¹ÒÃÊ¡ØÅã¤ÃŧÃÔ¹àµÃÃì๵¹Ã¤èà   ËÃÔè¹»ÃÃÃÒ··Ò§internet¹Ñé¹ ÃÕ¤ÇÒüԴ·Ñ駷ҧÃÒ­Ò ·Ò§á¾è§ áÅà ¾Ãº.¤ÃþÔÇàµÃÃì ¡ÅèÒǤ×à >¹ÓàÃ×èç¨ÃÔ§¢Ã§¼ÙéÃ×è¹ä»¾Ù´µèúؤ¤Å·ÕèÊÒà â´Â»ÃáÒ÷Õ è¹èÒ¨Ãà¡Ô´¤ÇÒÃàÊÕÂËÒÂá¡è¼ÙéÃ×è¹ à»ç¹¤ÇÒüԴ°Ò¹ËÃÃ

Tangkvvaa

Tangkvvaa

ã¤ÃÇèÒ§§Ò¹ àªÔ­·Ò§¹Õé¤�

»ÃáÒÈÃѺÊÃѤçҹ µÓá˹觼ÙéªèÇ Guide (Gain) - ·Ó§Ò¹»ÃÃÊÒ¹§Ò¹¡ÑºªÒǵèÒ§ªÒµÔ·ÕèÃÒàÃ×çä·Â à»ç¹ÃÒÊÒÊÃѤÃãËé¡ÑºËÃÙèºéҹ㹨ѧËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ãì - ÃÃÂÃàÇÅÒ㹡Ò÷ӧҹ 1 à´×ù - ÊÒÃÒö¾Ù´ áÅÃÊ×èÃÊÒÃÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉä´éà»ç¹ÃÂèÒ§´Õ - ÃÕ·Õè¾Ñ¡¿ÃÕ ÃÇÃ件֧¤èÒöä»-¡ÅѺ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ãì - à§Ô¹à´×ù 12,

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! Loy Krathong 2009

Hello TF'ers Happy Loy Krathong day have u guys see that the moon so beautiful and this is some picture i took from my loy krathong 2009 i set the wrong day on my camara. Plz !! dont get confuse today still be 02-11-2009 ... lol Off to bed now Good night TF'ers

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! Halloween 2009

Halloween 2009 noting i can say see by ur self ¹èÒ¡ÅÑÇÃÒ¡ she is the one for Tonia   Sorry if i missed ur picture As some ppl know that im going to USA i will miss u guys and my girls gang a lot soon as possible when im come back lets party agian Thanks TF to bring me friendship See u next time

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! Bye bye Zappa

Zappa82 says goodbye to the land of smile we hope u will come back Thailand again soon see u guys again  next event Wine Loft

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Happy Birthday Tookkae

Happy Birthday to my lovely sister T o o k k a e Happy Birthday,Wish you have a good thing & best time. Everything you think is come true Happy Birthday.   Love The girls gang Tukkie , Lovely_lovely , CherieAtwood , Tangkvvaa  

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! Girls Gang !!

Hello TF'ers  There not often we r 5 get chance to go hang out together But here we are Tukkie , Tookkae , CherieAtwood , Lovely_lovely  and Tangkvvaa Thursday Happy Moody Friday Hope u guys have a nice weekend See u guys next time and dont forget to say hi to us on next party !!

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! Day trip and JJ market !!

Hello TF'ers There are some picture from my day trip  just spent only one day to go the place the first one is Muang Bo Ran , Samutprakan                   And the second one is Ayuttaya   so i went there by train in the morning and back to bkk in the evening    just rent a  bicycle get the map and ride around                       JJ market                         Hope u guys have some idea to go on ur next trip   Have a nice weekend   ^________________^    

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! The girls night out

Hello Tf'ers  These are some pictures from last friday The girls night out (All girls r on TF) nice to see u girls again and nice to finally meet two nice and funny girls                         Don't miss this great opportunity   fund-raising for baangerda   with   Power TTT Tukkie Tookkae Tangkwaa   Have a nice sunday ^___^      

Tangkvvaa

Tangkvvaa

i'm so proud

I'm so proud with "U"  by 12 news http://www.azcentral.com/12news/news/articles/2009/07/30/20090730hothouse0731-CP.html   http://www.abc15.com/content/news/phoenixmetro/central/story/Valley-WWII-vet-has-prayers-answered-with-new/ZMebuoL5qkipA71xj_P0Qg.cspx?p=Comments Our day is 23 Nov 2009  Have a nice weekend

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Trip to Laos & Mukdahan with Power T Tookkae

Hello Tf'ers Here is some pictures from my trip to Laos and visit my aunts and P'Tookkae so how much we have fun ? here we go !!!  End of trip to Laos and this is Tookkae's shop in Mukdahan and start next day to visit my aunts Hope u guys enjoy with pictures and see u next trip Have a nice day

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! Power TTT & Aniversary 1 year @ BBQ

Many thanks to friends who join our event include friends who cant show up but leave a nice message to us nothing much to say but we r Power TTT so happy to know u guys on TF we r open to know old friend and new friend 1 year not enough for us we still going to be Power TTT on TF FOREVER Tukkie Tookkae Tangkvvaa Have a nice day and see u guys next time

Tangkvvaa

Tangkvvaa

PowerTTT event

Sawasdee ka _/_ Anniversary Power TTT with BBQ Buffet 99 Baht!!! [Moo Katha Buffet] Plathong moo ka ta at Ratchathewi BTS 99 baht per person (excluding beverage) May 2nd at 06:59 PM pictures by google and for who want to join bowling event then see u guys at SF Strike Bowl MBK ,  May 2nd at 04:00 PM by aomlovely Have a nice weekend

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pics !! Kho Chang 13-15 april 2009

Kho Chang Trip on Songkarn festival 13-15 April 2009 Tangkvvaa , Tukkie , Tookkae , CherieAtwood , Namkring , Nico , John , Jamie and Kwang Let's go   /pp84/tangkwaa01/Kho Chang/5d93fc8f.pbw""http://photobucket.com/slideshows" mce_href="http://photobucket.com/slideshows" target="_blank">    /pp84/tangkwaa01/Kho Chang/c411803d.pbw""http://photobucket.com/slideshows" mce_href="http://photobucket.com/slideshows" target="_blank">   Hope u guys have a nice day and see u next event ka ^__

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Pic !! Moo ka ta with P'Tookkae

just wanna share some pictures from last week Power TTT Tookkea come to visited me in Pattaya  she was waiting me till  finished work then we went to Ninja Moo ka ta (Korean BBQ) here we go R u full ? i'm full now hehehe ok missed one T Tukkie but next time Power TTT will come together again ^___^ see u guys next time ja ^____^ Have a nice weekend na ka  

Tangkvvaa

Tangkvvaa

Happy Valentine babe

    When the visions around you, Bring tears to your eyes And all that surround you, Are secrets and lies I'll be your strength, I'll give you hope, Keeping your faith when it's gone The one you should call, Was standing here all along.. And I will take You in my arms And hold you right where you belong Till the day my life is through This I promise you This I promise you I've loved you forever, In lifetimes before And I promise you never... Will you hurt anymore I give

Tangkvvaa

Tangkvvaa

×
×
  • Create New...