Jump to content

Blog Nave

  • entries
    258
  • comments
    0
  • views
    4,306

Need a wife? read here !!!!


Nave

193 views

Got an invitation from bigKus the other day to join dinner at her house along with imback (but the true reason was that Kussie was afraid of ghostie and snakes in her house -imback told me)So we hung out last night and Ms. imback our lovely lady showed her cooking skill while Navie and Kussie and Katie showed their chatting and drinking skills.16552_303596790701_811405701_9481428_386 Khun Jim the only gentleman of the night16552_303596810701_811405701_9481430_660 16552_303596775701_811405701_9481426_785Pad kraprao pla muk 16552_303596785701_811405701_9481427_461fried chicken....crispy from outside..soft and juicy inside äÃè¼Ô´ËÇѧáÃèàËÅÕÂǨÃÔ§æ16552_303596815701_811405701_9481431_665Tom kha gai16552_303596820701_811405701_9481432_653fried veggies  16552_303596825701_811405701_9481433_736¶ÑèǷô·Ñ¡ÉÃÊÙ§ á¤èà»Ô´¶Ø§¡çÃÃèÃÂ16552_303596855701_811405701_9481436_435 The girls 16552_303596860701_811405701_9481437_573Navie, Kussie and Ja-Oh the chef

We are now looking for a good man for her !!!!!!!!Anyone ?? Send your applications to me --------------------Head Up and MOVE ON !! Miss N.

 

0 Comments


Recommended Comments

Got an invitation from bigKus the other day to join dinner at her house along with imback (but the true reason was that Kussie was afraid of ghostie and snakes in her house -imback told me)So we hung out last night and Ms. imback our lovely lady showed her cooking skill while Navie and Kussie and Katie showed their chatting and drinking skills.16552_303596790701_811405701_9481428_386 Khun Jim the only gentleman of the night16552_303596810701_811405701_9481430_660 16552_303596775701_811405701_9481426_785Pad kraprao pla muk 16552_303596785701_811405701_9481427_461fried chicken....crispy from outside..soft and juicy inside äÃè¼Ô´ËÇѧáÃèàËÅÕÂǨÃÔ§æ16552_303596815701_811405701_9481431_665Tom kha gai16552_303596820701_811405701_9481432_653fried veggies  16552_303596825701_811405701_9481433_736¶ÑèǷô·Ñ¡ÉÃÊÙ§ á¤èà»Ô´¶Ø§¡çÃÃèÃÂ16552_303596855701_811405701_9481436_435 The girls 16552_303596860701_811405701_9481437_573Navie, Kussie and Ja-Oh the chef

We are now looking for a good man for her !!!!!!!!Anyone ?? Send your applications to me --------------------Head Up and MOVE ON !! Miss N.

 

Link to comment

Hmmmm The boys are all silent

Cant work it out She is good looking

Looks like she is fun to be with

A dam good cook as well

Whats slowing you down, guys ???

Link to comment

·èÒ·Ò§¹èÒ¨Ãà»ç¹¤íҤ׹·Õèʹءʹҹ¹Ã¨éà ÊèǹÃÒËÒáç˹éÒµÒ¹èÒ¡Ô¹¨Ñ§ âÃë ·ÓÃÒËÒÃà»ç¹´éÇ äªâÂÂÂÂÂÂ

Link to comment

âÃéÇ...Êآ㴨Ãà·èÒ ¡ÒÃä´é¹Ñ觴×èà ¡Ô¹ÃÒËÒ÷Õèà¡×úÃÃèàáù´ìàÃÒ·ì¡Ñºà¾×èùÊÒÇ...ÃÕ¿ÒÃÊØ¢

Note to àÎÕ¡ҹ...àÎÕ¡ҹáÅÃÅÙ¡ªÒ·Ñé§ÊÒö١ËÂÔºÃÒàÃÒ·ìã¹Ç§àËÅéÒ´éÇÂÂÂ

Note to ¤Ø³à¹¿...µ×è¹àªéҨѧ àÃÒŧÃҵùà¨ç´âçàËç¹áµè«Ò¡¼éÒËèÃ...¾Ñ´ÅáçäÃèÂÃûԴ à´ëǨÿéçà¨ê¡ØÊ

Link to comment

Imback As well as a good cook,she possess great fighting qualities and I have proof of all now,hehe

So don't think she is scared of boxing,(;-)

Link to comment

µéÒ¹éçáÃÃẤ ã¹Ç§àËÅéÒÃÕàÃéÒ·ìàÃ×èçàÎÕ¡ѺÊÒ÷ËÒÃàÊ×âçàÎÕ´éÇÂàËÂà ÃÔÃÔÃÔ

Link to comment

àÊÕ´Ò äÃèÃÕÃÙ»¶èҵù´Ö¡ »ÃêҪըÃä´éàËç¹ÇèÒ ¹Ã¹¢éҧǧàËÅéÒ ºÃÃÂÒ¡ÒȨÃà»ç¹ÃÂèÒ§äÃ

Link to comment

Damn! Where was my invite? Just cause I live 6,000ks away should not preclude an invite! haha :)

More disappointing was the fact that it was a white label of beam and not black ;)

Link to comment

àÅ×áäÃè¶Ù¡ àÃÒ¤¹ä˹à»ç¹àÃÕ¹éÃÂËÃ×ÃàÃÕÂËÅǧ´ÕËÇèÒ à»ç¹áººàµê¡¡Ãä´é»èà àËÃÒËôàÅÂ

Link to comment

All girls are nice. Your padkraprao plamuk and fried chicken make me drooling. Thanks for sharing these. Btw what a strange name of whiskey ? (¨ÔëúÖéÃ..ÃÔæ)

Link to comment

next time I am going to catch the ghost and fry it..and for sure snake is yummy. Looks as if you had a nice evening with Khun Jim..although I still prefer Makers Mark if is has to be an american Bourbon. Otherwsie Ian and I would have recommended Lagavulin.

But if Kus prefers americans from europeans, well so be it..anyway I love the food, you have cooked..

Link to comment

à´×ù˹éÒ¢ÃàÃÕ¹àªÔ­à»ç¹à¡ÕÂõÔÃèÇáÃÖëºáù´ì¡ê§ÃÕ¡¤ÃÑ駹ääس๿...¨êÃâÃëÃÕàùÙãËÃè¹Óàʹà :)

Link to comment

ʧÊÑ·Õèà¤éÒÇèÒ ..¢éÒ¾à¨éÒÃÔä´éª×蹪ÃÃʪҵԢçÊØÃÒ áµè¢éÒ¾à¨éÒª×蹪úÃÃÂÒ¡ÒÈ㹡ÒÃÃèÓÊØÃÒ... àË繨èÃÔ§¹Ãà¹Õè â´Â੾ÒúÃÃÂÒ¡ÒÈ㹡ÒÃàÃÒÊì :-)

½Ò¡ºÃ¡¤Ø³àª¿´éǹÔʹäÃÇèÒ·Óäõéçà¡ê¡·èÒ¶èÒÂÃٻ˹éÒµÒá»é¹áÅ鹫â¹Ò´¹Ñé¹ lol

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...